Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Skifter, Tryggevælde Rytterdistrikt

TRYGGEVÆLDE RYTTERDISTRIKT SKIFTEPROTOKOL:

Skifte 18/6 1721 efter gårdmand Jacob Jacobsen, Jyderup.

 

TRYGGEVÆLDE RYTTERDISTRIKT SKIFTEPROTOKOL:

Registrering og vurdering 12/1 1748 og Skifte 13/3 1748

Efter gårdmand Jacob Grægersen i Værløse.

nj@arkivhong.dk