Godsskifter       Forrige Side     Næste side

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Fæstebreve

Transskriberede fæstebreve:

 

Juellinge m.fl. Godser:

 

Fæste for ungkarl Jens Pedersen på gård i Frøslev efter Christen Porse 27/11 1748:

Ungkarl Jens Pedersen af Frøslev overtog fæstet af Christen Porses gård og blev samtidig gift med enken Inger Hansdatter.

 

Rosendal Gods:

 

Fæste for Hans Hansen, Strandlodden, Hylleholt sogn, 1889/90, pag. 243:

Lejekontrakt af 22. maj 1890 for Parcellist Hans Hansen af Strandlod det Hus paa Strandlod under Rosendal gods, som Moderen (Kathrine MogensD:) sidst har beboet, og som er opført paa Matr.Nr. 7 og optaget i Jordebogen under Nr. 5 med hartkorn 6 skp. oFdk. 2½ Alb.

Og Glskat 17 kr. o8 øre.

Hans Hansen var gift med Ane Hansdatter.

 

Fæstebrev 30. december 1815 for husmand Jens Pedersen, Borritshoved

det huus i Præstø Amt, Faxøe sogn, Borritshoved bye, som i jordebogen er anført under no. 1, der sidst har været beboet af Peder Pedersen, men som denne efter ansøgt tilladelse ham

afstået til benævnte Jens Pedersen.

 

Fæstebrev til husmand Hans Pedersen på Strandlod 16. november 1845

til Hans Pedersen, af Rosendahl Gods, det huus på Strandlod i Præstø Amt, Faxø Sogn, med jordlod  9 5/8  Tdr. Land, som hans fader Peder Poulsen har haft i fæste, men har afstået.

 

Fæstebrev til gårdmand Peder Nielsen i Borrishoved 6. april 1767, pag. 143:

Fæstes til ungkarl Peder Nielsen af Faxøe, den gaard i Borreshoved, som Hans Larsen sidst beboede, og formedelst alderdom og skrøbelighed, til hannem haver afstaaet; Hvilken gaard

skylder af hartkorn ager og eng 7 sk.

Peder Nielsen gift med Ane Christensdatter i Borrishoved. Hun var datter af gmd. Christen Hansen i Lille Elmue. Hun og hendes mand arver ifølge fæstebrevet fæstet efter Christen Hansens far, Hans Larsen i Borrishoved.

Denne fæstegård går videre til Jenses bror, Hans Pedersen.

 

Fæstebrev for husmand Peder Poulsen på Strandlodden nr. 3. 1. december 1806:

Hvorefter Indsidder  Peder Poulsen i Wibede kan erholde udi fæste er huus med jordlod på Strandegårds  Lod om det under Rosendahl gods af 10 td. Land som vil blive efter hans valg no. 3 på sin og kones levetid, så længe hun enke bliver, fra 1ste maj 1807.

Peder Poulsen gift med Ellen Hansdatter, Strandlodden, Faxe sogn.

Peder er den første på den udstykning og får bygget hus og udhus i efteråret 1807.

 

Fæstebrev for Huusmand og Smed Jørgen Isaachsen i Thystrup:

Fæstebrevet er dateret på Gisselfeld 9/10 1820.

 

Vemmetofte Gods:

 

22/10 1722: Michel Roeld fæste på et hus i Stubberup, Faxe sogn.

Fæsteren havde beboet huset i nogle år. Det var af godset Lindersvold blevet solgt til Prins Carl på Vemmetofte.

 

Fæstebrev til Povel Nielsen på et hus i Kessendrup d. 26. april 1783:

Fæste til Povel Nielsen på det huus i Kissendrup som Niels Olsen til ham haver afstaaet, samme huus med haugeplads og ald de på rette tilligende bemeldte Povel Nielsen nu strax saa maae tiltræde at beboe.

nj@arkivhong.dk