LAK 358-218, kort 3/21, side 36:

Begæring om uskiftet bo 20/12 1822 fra gmd. Franz Pedersens enke Ane Marie Poulsdatter, Faxe.

 

LAK 358-218, kort 6/21, side 157B:

Bevilling af 14/1 1830 for gårdmand Hans Larsens enke Johanne Jensdatter i Faxe.

 

Vurderingsforretning 6/9 1831

efter Johanne Jensdatter, Faxe.

 

LAK 358-318, kort 8/21, side 209:

Dødsanmeldelse 4/9 1831 for gmd. Niels Christensen, Jyderup.

& LAK 358-318, kort 8/21, side 229:

Registrering 15/10 1831 efter gmd. Niels Christensen, Jyderup.

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Skifter, Lindersvold & Strandegård

nj@waoopost.dk