Høng-Haslev.Faxe-Lokalt_øst

Go to content

Main menu

 
 
 
 

Gårde og fæstere i Faxe by


Denne redegørelse er baseret på noter fra kirkebøger, folketællinger, fæste- & skifteprotokoller samt jordebøger og andre relevante kilder.
Ved folketællingerne i 1787 og 1801 kan man ikke se hvordan ruten gennem byen har været. Det kan man derimod i de senere tællinger. Gårdenes rækkefølge er hentet fra tællingen i 1834, der viser en helt klar rute med 7 huse, derefter skolen, der lå syd for kroen ved kirken, derefter præstegården,  og efter et enkelt hus Trifoliumgården (bygning G) og videre ned gennem byen til helt ud for enden af Egedevejen. Derefter kommer atter en række huse, som ikke umiddelbart er identificeret, idet hovedvægten netop ligger på gårdene.
Som grundlag for navngivningen af gården ligger oplysninger fra et kort, der findes på Geologisk Museum. Dette kort oplyser også, hvilke matrikler, gårdene lå på. Disse matrikelnumre er ikke de samme, som gårdene måtte have i dag, men de findes på et matrikelkort fra 1969 over selve byen. På dette kort er det muligt at placere gårdenes beliggenhed på de respektive numre.
Kortet oplyser endvidere, hvilke godser, der ejede gårdene, ligesom der også er tilknyttet enkelte andre oplysninger om dem, bl.a. at Nygård har været brændt og flyttet til en anden placering, der fremgår af det efterfølgende kort. På dette kort og i beskrivelsen er gårdene forsynet med de samme bogstaver, som de havde på udstillingen i maj 2001.
Ud over de allerede nævnte kilder har der været brugt trykt materiale om gårdene og deres beboere og endelig eget genealogisk materiale.
Løve, marts 2002.

Efter disse indledende bemærkninger skal tilføjes, at redegørelsen blev til efter inspiration af den udstilling, som Faxe Lokalhistoriske Arkiv havde arrangeret i maj 2001 på biblioteket.
Her var byen opbygget som den så ud i 1785 med modeller af gårde og huse, som de lå.
Dertil var udarbejdet plancher med de oplysninger, arkivet kendte.
Hvis du under gennemgangen af materialet skulle støde på fejl, eller have supplerende oplysninger dertil, er du velkommen til at kontakte mig eller evt. Faxe Lokalhistoriske Arkiv.


Dette kort er en rekonstruktion af det tidligere omtalte gamle kort over Faxe. Kortet var lavet til den omtalte udstilling i 2001 og har dannet grundlag for den mere grundige gennemgang af gårdene i Faxe by og deres fæstere /ejere gennem tiden. Ejendommene på kortet er:

A. Faxe Kirke.
B. Præstegården.
D. Mortensgård, Kbh. Universitet.
E. Faxe Kro.
F. Faxe Skole.
G. Trifoliumgård, Rosendal.
H. Faxøgård, Rosendal.
I. Prøvegård, Rosendal.
J. Fredensdal, Strandegård.
K. Nordgård, Vemmetofte.
L. Olesgård, Strandegård.
M. Nygård, Strandegård.
N. Rasmus Svendsens Skole.
O. Bakkedal, Rosendal.
P. Schiølergård, Rosendal.
Q. Vråmosegård, Kbh. Universitet.

R. Udflyttet under Rosendal.
S. Wissings Gård, Strandegård.
T.Thornfjeld, Strandegård.
X. Ukendt.
Y. Tilhørte Jomfruens Egede.
Z. Tilhørte Rosendal.
Ø. Kikkenborggård, Jomfr. Egede.
Å. Skovgård, Vemmetofte.

Søen ved H er "Vinkælderen". som dengang var byens største gadekær.
Over for Rasmus Svendens Skole (N) ligger "Kragedammen".

Hvis du vil se hele Faxe gårhistorie og dermed også kortet i større format, kan du klikke HER.

Udover selve Faxe by findes disse byer i sognet:
Tokkerup
, (ca. 1370: Tokkorp, udskiftet 1815).
Værløse, ( 1279 Witherløsæ, 1310 Hværløsæ).
Ebbeskov, ( Ca.  1370 Ebbæskow, udskiftet 1807).
Stubberup, (1275 Stubbethorp, udskiftet 1851).
Rejnstrup, (1378 Reinstrup, 1499 Reghenstruppe. Udskiftet 1850. En del af byen ligger i Hylleholt sogn).
Jyderup, ( 1365 Jutarp. Udskiftet 1793).
Tystrup, (1375 Tygesterop, 1421 Thywfftorp. Udskiftet 1796).
Hovby, (1348 Howby, udskiftet 1796).
Borrishoved, (1492 Borrishouet, udskiftet 1796. En del ligger i Hylleholt sogn).

I Faxe sogn ligger hovedgårdene: Rosendal (hed oprindelig Totterupholm) efter en nedlagt landsby ved navn Totterup, hvor fru Ide Munk (død 1586), enke efter Oluf Rosenkrantz til Vallø (død 1545), senest 1560 begyndte at slå sig ned i en af Totterups bøndergårde. Det blev begyndelsen til Godset Rosendal. Lidt sydvest for selve Rosendal ligger et overpløjet voldsted, som i dag kun kan erkendes som en forhøjning i terrænet. Det kan have været pladsen for det ældste Totterupholm.

Desuden: Margrethelund, Godthåb & Gyldenhøj.
Blåbæks Mølle (1664 Blaabechz Mølle) med både vindmølle og en stadig aktiv vandmølle, beliggende ved Faxe Å.

 
 
 
Back to content | Back to main menu