Sådan kontakter du mig:

E-mail: nj@waoopost.dk

”Slægtens Spor”

Herregård, Frilandsmuseet.    ©  Niels E. Jensen

Denne webside rummer oplysninger udtaget af de godsskifter, jeg har anvendt i min forskning.

Det er skifternes navnestof, der er brugt, som det fremgår af eksemplet. De fleste indtastninger er baseret på mikrokort og er derfor forsynet med et LAK-nummer, der refererer til det gods skiftet kommer fra.

Tekstboks: Se forklaringen i dette eksempel:
LAK 259-59, kort 4/8, side 111:
Skifte 25/11 1711 under Bækkeskov efter Ukrich Hermansen, Stavnstrup:
Enke: Gundel Laursdatter med antagen lovværge  Jeppe Berthelsen i Stavnstrup.
Børn:
Hermand Uldrichsen. Myndig efter loven.
Christopher Uldrichsen. Myndig efter loven.
Otte Uldrichsen med sin formynder Berthel Cortsen i Stavnstrup.
Ellen Uldrichsdatter med sin lovværge Otte Thomæsen i Engelstrup. Hun fordrede ingen arv efter faderen, eftersom hun allerede havde fået vederlag herfor ved sit bryllup.

LAK-nummer, refererer til godset, som her er Bækkeskov.

Mikrokortets nummer, her kort 4 ud af 8.

Dette sidetal er den side i protokollen, hvor skiftet starter.

Skifterne er indtastet af Lars Skovvang Larsen, Tystrup og indeholder skifter under Jomfruens Egede, protokol 1 og 2. Klik på linket herunder for at se skifterne fra Jomfruens Egede. -Hvis du vil tilbage til siden ”godsskifter”, skal du bruge linket i menuen!

Jomfruens Egede Gods

 

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Jomfruens Egede Godsskifter

Gård i St. Faurby, Faxe sogn.

"Skovvang", Præstøvej 107, DK-4640 Fakse

Tlf. 56 72 61 45

E-mail: skovvang@direkte.org