Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Jomfruens Egede 1

Skifteprotokol

Jomfruens Egede gods

LAK 321-156

 

Indtastet af Lars Skovvang Larsen, Tystrup

 

1. protokol

1720 - 1754

Alle skifter i uddrag:

 

De personer, jeg har med i min slægtsudredning, er markerede med deres løbenummer i parentes.

 

Uddrag – (18307):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 1-6. Registrerings- og vurderingsforretning den 23. december 1720 / skifte den 6. februar 1721 efter Peder Hansens afdøde hustru Elne Andersdatter i Nyrupgården.

Arvinger – hendes søn:

1) Peder Nielsen, 18 år gammel, tjenende på Højstrup.

Deres sammen avlede børn:

2) Sophie Pedersdatter, 14 år gammel.

3) Marie, 10 år gammel.

4) Niels, 8 år gammel.

Alle børnene var tilstede ved skiftet. På Peder Nielsens vegne, hans formynder Jens Nielsen i Atterup.

Vurderingsmænd: Jens Nielsen i Atterup og Christen Hansen i Frenderup.

Boet vurderet til 365 rdl. Boets samlede udgifter 432 rdl. – altså underskud i boet på ca. 67 rdl.

Blandt kreditorerne Jens Pedersen af Frenderup, der på sin brordatter Karen Pedersdatter vegne fordrede arv efter skifte af 7. marts 1702 (20 rdl. i kapital).

Jens Nielsen i Atterup fordrede med sin myndling Peder Nielsen, dennes fædrene arv (66 rdl.).

Gården: Stuelængen, 17 fag. Søndre længe, 19 fag. Den østre længe, 10 fag. Den vestre længe, 8 fag. I alt 54 fag.

Folkeløn: Pofvel Johansen, nu tjenende i Fakse (14 rdl.), Hans Andersen, nu tjenende i Vester Egede (28 rdl.).

Stedsønnen Peder Nielsen fordrede 18 rdl. for lånte penge.

Begravelsen af den afdøde kone havde kostet 30 rdl.

Jacob Jørgensen i Brødebæk Mølle for den salig kones ? i hendes svaghed 2 rdl.

Jacob Hollænder ved Egede fordrede for lånte penge 4 rdl.

 

 

 

Uddrag – (27481):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 7. Skifte den 19. november 1721 efter afgangen salig Hans Jørgensen, som boede og døde i Eskilstrup by.

Enke: Anne Sørensdatter - med lavværge Ole Christensen Tønsberg i Kongsted.

Arvinger – deres sammen avlede børn:

1) Jørgen Hansen, 26 år gammel.

2) Fridrich Hansen, 24 år gammel, født? i Store Linde, Karise sogn.

3) Anne Hansdatter, 30 år gammel, gift med gårdmand Niels Jørgensen Gede i Tingerup.

4) Kirsten Hansdatter, 22 år gammel.

5) Lisbet / Elisabeth Hansdatter, 19 år gammel.

6) Karen Hansdatter, 14 år gammel.

7) Dorthe Hansdatter, 11 år gammel.

8) Søren Hansen, der er kons 6 år.

Børnenes beskikkede formynder og værge: Hans Nielsen i Svennerup.

Hans Jørgensen var antagelig husmand – Husets brøstfældighed.

Overskud i boet.

 

Datteren Dorthe blev formentlig gift 1730 i Øster Egede kirke med Hans Nielsen fra Eskilstrup; hun tjente da i hollænderiet på Egede.

 

 

 

Uddrag:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, side 12-16. Skifte den 11. juli 1722 efter afgangen (gårdmand) Jens Rasmussen Godiske, som boede og døde i Hyllede.

Enke: Maren Jensdatter (stedmor til børnene).

Arvinger – hans børn:

1) Rasmus Jensen, 25 år gammel.

2) Peder Jensen, 22 år gammel.

3) Jens Jensen, 19 år gammel.

4) Ellen Jensdatter, gift med Lars Nielsen i Hovby.

5) Bodil Jensdatter, 16 år gammel.

6) Maren Jensdatter, 12 år gammel.

Formynder for børnene: Erich Gede i Hyllede.

Boet vurderet til 207 rdl. Overskud i boet på ca. 24 rdl.

Gården: Stuelængen, 10 fag. Østre længe, 6 fag. Søndre længe, 12 fag.

 

 

 

Uddrag – (27479):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 16-18. Skifte den 25. september 1722 efter afgangen Anne Hansdatter, som boede og døde i Tingerup.

Enkemand: Niels Jørgensen.

Arvinger – hendes søskende, uden navns nævnelse.

Der endte med ikke at være noget til deling.

 

 

 

Uddrag – (26732):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, side 18-19. Skifte den 15. oktober 1722 efter afgangen Kirsten Bentzdatter, der boede og døde på Kielstrupgården i Dalby sogn.

Enkemand: Hans Larsen.

Arving – deres fælles søn:

1) Bendt Hansen, ½ år gammel.

Barnets morbrødre: Anders Bendtzen og Mogens Bentzen, begge af Børsted i Tureby sogn.

Vurderingsmænd: Anders Laursen i Nyrup Mølle og Jens Nielsen i Atterup. Der blev ikke registreret og vurderet.

Sønnen Hans fik tillagt 200 rdl. i mødrende arv.

På side 19 er tilføjet: ”Faargaaende Skifte er bleven affbetalt D 8de Januarÿ 1748 og tilfallet infört samme Dag i Tingbogen pagina 202 og pagina 206 vilket hermed bekiendes b?dfuldt”

 

 

 

Uddrag – (22867):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 19-25. Skifte den 21 oktober 1722 efter afgangen Maren Lars Hansens (gårdmand), som boede og døde i Tågerup.

Arvinger – hendes børn med forrige mand Jørgen Nielsen:

1) Hans Jørgensen, boende på godset i Druestrup.

2) Malene Jørgensdatter, har været gift.

3) Sidse Jørgensdatter, har været gift.

4) Kirsten Jørgensdatter.

5) Niels Jørgensen, der var død på Nyrupgården. Hans søn:

           a) Peder Nielsen, 19 år – med værge Jens Nielsen i Atterup i Øster Egede sogn.

6) Bodil Jørgensdatter, gift med Niels Knudsen i Aggerup, Endeslev sogn

Fællesbarn:

7) Dorthea Larsdatter, gift med Peder Hansen på Nyrupgården.

Vurderingsmænd: Andreas Larsen i Nyrup Mølle og ? Nielsen i Atterup.

Boet vurderet til 311 rdl. Boets udgifter 298 rdl. Overskud på 23-1-0 rdl.

Gården: Stuelængen, 12 fag. Østre længe, 15 fag. Søndre længe, 15 fag. Gadelængen, 15 fag.

Nævnt datteren Kirstens tillagte arv efter hendes far (Jørgen Nielsen) af 15. September 1694.

 

 

 

Uddrag – (22868):

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 25-34. Skifte den 3. december 1723 efter afgangen Lars Hansen, som boede og døde i Tågerup i Dalby sogn.

Enke: Ellen Pedersdatter - med lavværge Jens Pedersen i Frenderup.

Arvinger – hans datter:

1) Dorethe Larsdatter, gift med Peder Hansen i Nyrupgården på Egede gods.

Vurderingsmænd: Niels Larsen i Hejede og Povel Jørgensen i Hejede.

Boet vurderet til 235 rdl. – Boets udgifter opgjort til 241 rdl. Altså underskud i boet.

Hans foregående kones børn (med Jørgen Nielsen) nævnt i forbindelse med tilgodehavende mødrende arv – se foregående skifte.

Gårdens længer beskrevet præcis som året før: Stuelængen, 12 fag. Østre længe, 15 fag. Søndre længe, 15 fag. Gadelængen, 15 fag.

 

 

 

Uddrag:

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 34-35. Skifte den 4. maj 1724 efter hollænder på Jomfruens Egede monsr. David Jensens afdøde hustru Else Margrethe Johansdatter Friis.

Arvinger – deres fællesbørn:

1) Christopher Davidsen, 5 år gammel.

2) Nicolaj Davidsen, 9 uger gammel.

Børnenes moster: Mad. Anne Maria Johansdatter Friis, gift med Sr. Jacob Jacobsen forpagter på Gieset.