Efter disse indledende bemærkninger skal tilføjes, at redegørelsen blev til efter inspiration af den udstilling, som Faxe Lokalhistoriske Arkiv havde arrangeret i maj 2001 på biblioteket.

Her var byen opbygget som den så ud i 1785 med modeller af gårde og huse, som de lå.

Dertil var udarbejdet plancher med de oplysninger, arkivet kendte.

Hvis du under gennemgangen af materialet skulle støde på fejl, eller have supplerende oplysninger dertil, er du velkommen til at kontakte mig eller evt. arkivet i Faxe.

Udstillingen "Faxe by i 1785".   ©  Niels E. Jensen.

Efterhånden som der er dukket flere og flere navne op i og omkring slægten, og efterhånden som mængden af oplysninger om slægtens lokaliteter er vokset, opstod tanken om også at gøre det mere lokalhistoriske til en del af helheden.

Det sker bl.a. i form af indslag om de enkelte landsbyer, deres gårde og beboerne på dem.

Det materiale, som linkene på denne side giver adgang til, er stadig genstand for forskning, og vil derfor være under løbende opdatering i takt med hvornår nye data dukker op.

Der er altså endnu ikke tale om fuldt færdige redegørelser!

Hensigten er at præsentere de foreløbige arbejdsresultater for andre med interesse i de samme lokaliteter. Derfor er evt. rettelser eller supplerende oplysninger meget velkomne og vil blive taget med i fremtidige opdateringer.

Derfor:

Har du mødt fejl, eller har du supplerende oplysninger eller andre kommentarer til de enkelte indslag,

SEND EN:

Rollotårnet i Faxe Kalkbrud.    Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, Faxe.

Til: nj@arkivhong.dk

Gårde og fæstere i Faxe by

 

Denne redegørelse er baseret på noter fra kirkebøger, folketællinger, fæste- & skifteprotokoller samt jordebøger og andre relevante kilder.

Ved folketællingerne i 1787 og 1801 kan man ikke se hvordan ruten gennem byen har været. Det kan man derimod i de senere tællinger. Gårdenes rækkefølge er hentet fra tællingen i 1834, der viser en helt klar rute med 7 huse, derefter skolen, der lå syd for kroen ved kirken, derefter præstegården,  og efter et enkelt hus Trifoliumgården (bygning G) og videre ned gennem byen til helt ud for enden af Egedevejen. Derefter kommer atter en række huse, som ikke umiddelbart er identificeret, idet hovedvægten netop ligger på gårdene.

Som grundlag for navngivningen af gården ligger oplysninger fra et kort, der findes på Geologisk Museum. Dette kort oplyser også, hvilke matrikler, gårdene lå på. Disse matrikelnumre er ikke de samme, som gårdene måtte have i dag, men de findes på et matrikelkort fra 1969 over selve byen. På dette kort er det muligt at placere gårdenes beliggenhed på de respektive numre.

Kortet oplyser endvidere, hvilke godser, der ejede gårdene, ligesom der også er tilknyttet enkelte andre oplysninger om dem, bl.a. at Nygård har været brændt og flyttet til en anden placering, der fremgår af det efterfølgende kort. På dette kort og i beskrivelsen er gårdene forsynet med de samme bogstaver, som de havde på udstillingen i maj 2001.

Ud over de allerede nævnte kilder har der været brugt trykt materiale om gårdene og deres beboere og endelig eget genealogisk materiale.

Løve, marts 2002.

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Gårdhistorie

Til: nj@arkivhong.dk

©  Niels E. Jensen, september 2009