Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Hovby 4, Faxe sogn

Gårde med ukendt navn eller matrikelnummer:

 

Hovby, gård under Rosendal, hartkorn 5101

Var ikke udflyttet iflg. Tryggevælde Amts hartkornsspecifikation 1789.

Beboere:

Christopher Hansen blev 10/5 1762 afløst af sønnen Peder Christophersen

 

Hovby, gård under Rosendal med hartkorn 5231:

Var ikke udflyttet iflg. Tryggevælde Amts hartkornsspecifikation 1789.

Beboere:

Peder Hansen skrædder. Død 1729.Gift med Karen Pedersdatter, der var født på Østergård i Hovby.

Peder Hansen var gl. fæster i 1732. Han overtog fæstet 3/1 1730 efter den i 1729 afdøde Peder Hansen skrædder, hvis enke han giftede sig med.

3/12 1732 overtog Ole Poulsen fæstet, som i 20/11 1774 blev overdraget hans søn Peder Olsen (1863).

1/1 1788 fæstede Hans Pedersen efter Peder Olsen. Imidlertid var hartkornet nu 6132 6/13, hvilket kunne indikere en ligedeling af Rosendals gårde i byen.

Hans Pedersen var en søn af ovennævnte Peder Hansen og hustru Karen Pedersdatter, der var en datter af Peder Nielsen på Østergård i Hovby. Hans Pedersens kone hed Anne Jensdatter. Hun var født i 1747. De havde sønnen Peder Hansen, født 1791.

 

Hovby, gård under Rosendal med hartkorn 6221.

Var ikke udflyttet iflg. Tryggevælde Amts hartkornsspecifikation 1789.

Hørte under Rosendal.

Beboere:

Gamle Rasmus Andersen døde i 1737, hvorefter fæstet blev overtaget af Lars Pedersen. Han var født i Hovby i 1711 og søn af gmd. Peder Pedersen og hustru.

Rasmus Larsen fæstede 21/11 1774 samme hartkorn. Han 4/10 1794 afløst af Niels Larsen. På den tid var hartkornet ved ligedeling sat til 6132 6/16. Han var tidligere husmand og daglejer i Hovby. Han fæstede 4/10 1794 efter Rasmus Larsen. Niels Larsen var gift 2 gange. Hans første kone, Inger Larsdatter, døde i 1795, 49 år gammel. Hans sidste kone, Karen Andersdatter, var født 1768 og datter af gmd. Anders Larsen Bancke. De blev viet i 1796.

Hans Pedersen fik 5/10 1811 fæste på hartkornet 7002 97/104. Hans Pedersen var født 1777 i Tystrup som søn af husmand Peder Rasmussen og hustru Anne Hansdatter. Han var i 1810 blevet gift med Karen Christensdatter. De boede begge på gården i al fald til 1855.

 

Hovby, gård under Rosendal med hartkorn 5532.

Gården tilhørte Rosendal. Iflg. Tryggevælde amtsstues hartkornsspecifikationer 1789 skal gården være blevet udflyttet i 1788 under nyt hartkorn: 6132 6/13.

Beboere:

Hans Jørgensen blev i 1742 fradømt fæstet på grund af slette vilkår. Han blev 1/5 1742 afløst af Stephen Mouridsen. Han var født i Vallebo.

Herefter skal en mand ved navn Hans Jensen have været fæster, men formentlig var han der ikke så længe før han flyttede. Han blev afløst af Peder Pedersen, som var født i Borrishoved. Han blev kaldt Peder Husmand. Han fik fæste 31/3 1756.

14/2 1768 fik Peder Iversen overladt fæstet, og efter ham fæstede Henrich Michelsen 16/1 1774.

Hans Jensen fra Fuglsang overtog fæstet 20/4 1777. Han var født i 1725 og gift med den noget yngre Karen Christensdatter, der var født i 1739. De optræder i folketællingen 1787 og det angives, at det var begges første ægteskab.

 

Hovby, gård under Rosendal, med hartkorn 4330.

Gården blev iflg. Tryggevælde Amtsstues hartkornsspecifikationer af 1789 udflyttet i 1788 under nyt hartkorn: 6132 6/13. Der kan være tale om den såkaldte Prøvegård eller evt. Ellemosegård.

Beboere:

Anders Olsen var gift med Marie Jensdatter. Han fik fæste 15/3 1753, men hans forgænger kendes ikke. Han døde i 1785 og Marie giftede sig så med næste fæster, Jens Jensen. Han fik fæstebrev af Rosendal 11/1 1787. Jens Jensen ser ud til at være flyttet til Borrishoved, hvor han og Marie står nævnt i 1801. Det kan godt stemme med, at der ikke nævnes gammel fæster, da Prøvegården i 1787 fæstes af Niels Nielsen.

 

Hovby, gård under Rosendal med hartkorn 6112.

Gården var fæste under Rosendal Var ikke udflyttet iflg. Tryggevælde Amts hartkornsspecifikation 1789.

Beboere:

Ældst kendte fæster er Christen Nielsen, der 19/10 1729 blev afløst af Anders Nielsen.

Efter ham fulgte Iver Pedersen 6/7 1739. Han døde i marts 1771.

Sønnen Hans Iversen fik fæste 14/5 1762 efter faderen iver Pedersen.

 

Hovby, gård under Rosendal med hartkorn 9021 el. 9121

Gården var fæste under Rosendal. Rasmus Andersen Banckes gård.

Ikke udflyttet i 1789 iflg. Tryggevælde Amtsstues hartkornsspecifikation 1789. Dens beliggenhed er svær at stedfæste, men måske hentyder visse beboeres tilnavn Bancke, at den har ligget på en banke (bakke) i byen.

Beboere:

Christen Andersen, der også var skovfoged, havde fæstet til sin død i 1724.

Herefter fik Andreas Christensen fæstet 3/7 1724. Hans Kom fra Jylland.

Rasmus Andersen Bancke fik fæste 1/5 1739. Han beholdt det til sin død i 1757.

20/5 1757 fik Jens Hansen fra Borrishoved fæstet. Han blev gift med Rasmus Banckes enke, Karen Larsdatter. 9/1 1768 fulgte Anders Larsen fra Hovby, kaldet Anders Larsen Bancke. Han var også gift med Karen Larsdatter, med hvem han står opført i folketællingen 1787. Det angives at være hans første og hendes 3. ægteskab. Hun var i øvrigt en datter af møller Lars Andersen på Hovby Mølle (død 1753).

I sit 3. og sidste ægteskab med Anders Larsen havde hun døtrene Karen (f. 1768) og Johanne (f. 1776).

 

Hovby Mølle.

Møllen hørte til Rosendal.

Beboere:

Lars Andersen var gift med Kirsten Mortensdatter, der var født i 1696. Da Lars Andersen døde i 1753, giftede hun sig med Lars Sørensen.

 

Lars Sørensen var født i 1727. Han var søn af husmand & bager Søren Frederichsen Schiøller og hustru Kirsten Larsdatter i Faxe. Han nævnes i faderens skifte 1777 under Rosendal. Lars Sørensen blev gift med Kirsten Mortensdatter, som døde i 1791. Hans anden kone var Margrethe Nielsdatter.

 

Søren Nielsen Kragh blev født i 1757 i Askovs Mølle, Snesere sogn. Forældrene var møller Niels Kragh og hustru Anne Sophie Jørgensdatter. Søren giftede sig med Lars Sørensens enke,  og efter hendes død i i 1792 blev han gift med den 26-årige Kirsten Pedersdatter. Hun var født i 1775. Søren Kragh døde i 1810 og blev begravet i Faxe 22/6.

 

Diderich Johansen Schade blev født 11/2 1778 i Blæsebjerg Mølle, Lillebrænde sogn på Falster som søn af møller Johan Peter Schade og hustru Kirstine Rasmusdatter. Diderich blev 21/4 1811 i Faxe gift med formandens enke Kirsten Pedersdatter. Diderich Johansen døde 21/4 1828 og blev begarvet i Faxe. Enken overlevede ham i mange år og døde i Faxe 2/6 1856. Hun var født i Hellevads Mølle i Sværdborg sogn ved Vordingborg. Forældrene var møller Peder Thorkildsen og hustru Bodil Pedersdatter i Hellevads Mølle. Folketællingerne i 1845 og 1850 angiver hende derimod som født i Køng sogn, hvilket der er rigtigt er endnu ikke helt klarlagt. Måske er hun døbt i Køng Kirke og ikke i Sværdborg.

 

Johan Frederich Johansen blev født  født 6/10 1804 i Reerslev sogn, Holbæk amt. Hans døbenavn var: Johan Frederich Conrad Wilhelm Arnsborg Johansen, men han benævnes oftest blot Johan Frederich Johansen.Møllen var dengang stadig fæste under Rosendal.

Han blev 26/10 1832 i Faxe gift med  Sofie Magdalene Sønderup, hvis far var forvalter på gården Margrethenlund ved Faxe. Hun var født i 1807. Ægteparret var på møllen i folketællingerne 1834, 1840, 1845, 1850 og 1855.

I 1850 boede enken Christine Kragh, født 1793 i Mogenstrup. Hun havde været gift med degn og skolelærer Erich Christian Johansen, Reerslev, senere Sæby sogn i Voldborg herred. De var forældre til Johan Fr. Johansen.

Til: nj@arkivhong.dk