Tekstboks:
Tekstboks: Trifoliumgård,
Rosendal
Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Faxe By 1785

Kragedammen

X

Skole

Kirken

Præstegården

Rosendal

Tekstboks: Jomfr. Egede

Kikkenborggård Jomfr. Egede

Skovgård,

Vemmetofte.

Tekstboks: Olesgård,
Strandegård

Nordgård,

Vemmetofte

Nygård,  Strandegård.

Brændt og flyttet til X

Tekstboks: Bakkedal,
Rosendal
Tekstboks: Fredensdal,
Strandegård
Tekstboks: Prøvegård,
Rosendal

Torvegade 31

Vråmosegård, Universitetet.

Thornfjeld, Strandegård

Mortensgård,

Universitetet.

Tekstboks: Faxøgård, 
Rosendal

Smedje

Tekstboks: Faxe bys gårde 1785

Oversigtskort

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, Faxe.

Klik på navnet til den gård, du vil se.

Tekstboks: Wissings gård, 
Strandegård
Tekstboks: Under Rosendal. Ikke udflyttet. Jorden delt.
Gårde og fæstere 
i Faxe by 1785

Kortet forestiller Faxe by i 1785. Smedjen lå på hjørnet af Præstøvej og Strandvejen (i sin tid ”Busks Hjørne”). Bygning A er kirken. Ved siden af denne lå skolen (F). Den er for længst væk.

Bygning B er præstegården, som endnu ligger på samme plads. Bygning E er Faxe Kro (Faxe Værtshus). Her lå senere ”Rønholtsborg” mm. Nor herfor ses byens gadekær (Vinkælderen), der dengang var meget stort.

Gården G var ”Trifoliumgård”, der lå, hvor senere konsul Boserups ejendom var. H hed ”Favøegård” og lå ved det gamle ”Skidtenstræde”, nu ”Bagerstræde”. En gammel ejendom på stedet kan være den sidste rest af gården. Gården D var den gamle ”Mortensgard”, der tilligemed ”Våmodegård” (Q) hørte under Københavns Universitet. Her lå senere ”Hotel Faxe”, nu supermarked.

Gårdene I og J lå på hver sin side af Nygade. I var den såkaldte ”Prøvegård”, J var ”Fredensdal”, der blev flyttet ud vest for byen. På dens plads ligger den bygning, der engang rummede Faxe Bank og senere biblioteket og Geologisk Museum.

Tæt nord for ligge Torvegade 31-33. Denne ejendom var oprindelig et fæstehus under Jomfruens Egede (Torvegade 31, der blev nedrevet i 1970´erne). Det blev fæstet af Hans Christian Larsen, der var hjulmand og snedker. Senere blev ejendommen overtaget af hans svigersøn Peder Nielsen, der var tømrer. Værkstedet lå inde i gården. Peder Nielsen købte ejendommen, der senere blev overtaget af hans dattersøn Niels Jensen, som videreførte virksomheden til sin død i 1942.

Han var en dygtig og afholdt håndværker, der har stået for tømrerarbejdet til mange ejendomme i byen og omegnen. Han var med til at stifte Faxe Frivillige Brandkorps, hvis gamle motorsprøjte nu står på Stevns Museum. I 1909 byggede han det ”nye” hus (Torvegade 33), som endnu ligger der.

”Bakkedal” (O) lå på hjørnet af Stationsvejen, hvor der endnu er en rest tilbage af gården langs med Stationsvejen. På det modsatte hjørne lå ”Nygård”, som brændte og blev flyttet ud ved Rasmus Svendsens gamle skole (N) overfor ”Kragedammen”. Stedet er på kortet markeret med et kryds.

Tekstboks:

Til: nj@arkivhong.dk