Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_midt

Gå til indhold

Hoved menu

 
 
 
 
 
 

 
 

Midtsjælland

 

Udgangspunktet her er Haslevegnen og i særdeleshed landsbyen Teestrup, der var rammen om min barndom, skolegang og ungdomstid fra 1941 til 1961, hvor værnepligt og uddannelse stod på programmet.
Mit barndomshjem var Teestrup Skole. Mere om skolen, som jeg husker den, kan læses HER.

Teestrup Skole ca. 1936:

Mit kendskab til skolen, og i øvrigt også til Teestrup by, skriver sig dels fra, hvad jeg har fået fortalt og dels hvad jeg selv husker fra min barndom og ungdom. Ejendommen ligger i dag på adressen Teestrup Nedenvej 36-38.
Den skole, min far i 1924 blev ansat ved, bestod af et trelænget anlæg, hvilket i det store og hele stadig er tilfældet.


 
 

Teestrup Skole, som jeg husker den fra min barndom og ungdom:
1924 og 1936

Omkring skolen var der en legeplads foruden selve den brolagte gårdsplads, der som det fremgår af luftfotoet afgrænses af den gamle skolebygning, udhuset og den “nye” skolebygning fra 1901. Mod øst ses førstelærerens have. Syd for bygningen fra 1901 havde andenlæreren  sin have, afgrænset af et hegn fra bygningens sydøstre hjørne, vel ca. 20 m. mod øst, hvor hegnet drejede vinkelret ned mod vejen (Teestrup Nedenvej)
Fra den ydre legeplads mod gaden førte en lille sti mellem smedens og førstelærerens have ned til gadekæret, men her måtte skolebørnene selvfølgelig ikke komme.
Som jeg husker legepladsen var den ud mod gaden afgrænset af et ståltrådshegn, der løb mellem nogle store ahorntræer.
Udfor indkørslen til den indre gårdsplads var der en stor dobbeltlåge til den kørende trafik og en mindre låge til gående. I skoletiden var lågerne altid lukkede.
I min barndom syntes jeg altid, det var rart at have så stor en legeplads til rådighed, når legekammeraterne kom efter skoletid. Vi brugte ofte den store grusbelagte plads til at lave “gader”, hvor vi cyklede rundt og forestillede politi, røvere og soldater mm.
I skoletiden blev denne plads brugt til boldspil, kædefanger, tagfat og andre lege, der krævede kraftudfoldelse. Fodbold måtte kun spilles her og ikke i den indre gårdsplads. Den var forbeholdt pigernes mere stilfærdige sysler, som f.eks. at sjippe, spille med små bolde op ad muren og deslige.
Imellem de to skolebygninger var der en indkørsel på 3-4 meters bredde. Den var brolagt, som den øvrige gårdsplads.
I det nordvestlige hjørne af gårdspladsen stod vandposten. Den ses også på luftfotoet. I mange år var det den eneste vandforsyning på skolen.
I bygningen fra 1869 har jeg fået fortalt, at skolestuerne var i den sydlige ende tillige med den før omtalte konfirmandstue. Resten af huset tjente som bolig.

Lars Nielsen Jensen og hustru Esther Marie Jensen
Da bygningen fra 1901 blev taget i brug, ombyggedes de tidligere skolestuer til beboelse for en andenlærer. Det var den lejlighed, min far flyttede ind i ved ansættelsen i 1924.
Den eneste indgangsdør til lejligheden vendte ud mod indkørslen. Indenfor var der en entré på 2-3 meter i bredden, og husets halve bredde i længden.

Til venstre var der en dør til køkkenet, som havde vindue ud til indkørslen ved siden af yderdøren. For enden af gangen var der en dør ind til den stue, vi altid kaldte “kontoret”.
Denne stue var så vidt jeg ved den gamle konfirmandstue. I denne stue var der 2 vestvendte vinduer, hvor man kunne kigge lige ud i førstelærerens have.
Fra kontoret var en dør til den stue, vi kaldte “dagligstuen”. Den svarede godt nok ikke rigtigt til sit navn, for den var vores fineste stue med de allerfineste møbler.
Vi brugte den sådan set kun når vi havde gæster og til jul og nytår. Dagligstuen havde også 2 vestvendte vinduer. Du kan læse mere om Teestrup Skole HER!

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu