Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_sagn

Gå til indhold

Hoved menu

Sagn og Folkeminder

Til de fleste egne i landet knytter sig en række sagn og folkeminder. De fleste findes optegnet i Dansk Folkemindesamling. En kopi af dette materiale findes på Lokalhistorisk Arkiv i Høng, så vidt de angår den gamle Høng Kommunes område.
En del af beretningerne er vandre-sagn, som også går igen i andre egne af landet, f.eks. sagn om trolde, kirker, som flyttes, mærkelige fabelvæsener, sagn omkring kæmpehøje eller markante naturfænomener mm.
Hvis nogen har kendskab til sådanne lokale sagn eller evt. viser, der kan komme ind under kategorien folkeminder specielt fra Midt– og Østsjælland, som kunne være egnet til disse sider, hører jeg gerne forslag.
Skriv en mail til: nj@jensen.tdcadsl.dk

Med til folkeminderne hører også vers og viser om små og store begivenheder i landsbyen eller fra egnen.Der findes ikke særlig mange viser fra Høng-egnen.
Af de mest kendte er de to viser om smeden August Møller og hans nabo, skomageren Jens Peter West. De havde et par kontroverser i årene 1905 og 1906.
Brug ovenstående links til de enkelte indslag, der er ordnet efter emner eller lokaliteter.

Dansk Folkemindesamling:

Dansk Folkemindesamling blev oprettet i 1904 på initiativ af Axel Olrik. Den har til opgave at indsamle og optegne folkeminder fra alle egne af lan_det. Til støtte for Folkemindesamlingen stiftedes i1908 foreningen Danmarks Folkeminder. Dette skete også på Olriks initiativ. Foreningen har udgivet flere større og mindre værker indenfor folkemindeforskningen.
Dansk Folkemindesamlings arkiv indeholder foruden sin egen hastigt voksende samling også ældre og yngre samlinger, som f. eks. Svend Grundtvigs, H.F. Feilbergs og Evald Tang Kristensens samlinger.
Den del af Dansk Folkemindesamlings arkiv, der vedrører Høng Kommune, findes på Lokalhistorisk Arkiv i Høng i form af kopier. Vi har dermed fået et spændende og interessant materiale, som er et studium værd. Lad dette være en opfordring til at benytte det!

Klik her for at se Dansk Folkemindesamlings hjemmeside!

Folkemedicin:
I relation til de efterfølgende artikler om kloge folk er det måske på sin plads med et par ord om begrebet folkemedicin og om den in_stitution, som indsamler og bevarer folkelige overleveringer om dette og an_dre emner, nemlig Dansk Folkemindesamling.
Folkemedicinen knytter sig tæt til de kloge folk, eller "kvaksalverne", som de også ofte kaldtes. De udgjorde vel nok datidens alternative behandlingssystem. Ved folkemedicin forstås de kure, som især blev benyttet af almuen imod alskens dårligdomme. Mange af disse kure fortaber sig i en fjern fortid, mens andre er præget af f. eks. oldtidens og middelalderens lægekunst.
Eftersom den tids mennesker havde et noget mangelfuldt kendskab til livets love og til naturkræfterne, var det en udbredt opfattelse, at sygdomme skyldtes dæmoner eller onde trylleformler. Man brugte ting som kirkemuld, rav, stål, sølv, planter, dele af dyr, ben og tænder fra døde osv., eller mindre delikate ting som spyt, urin o.l.
Undertiden havde de kloge folk et iøjnefaldende held med deres behandlinger. Dette kunne jo selvfølgelig skyldes, at midlet virkelig hjalp, men måske også, at sygdom og dermed behandling var af mere psykologisk art. l øvrigt spillede magi en ikke uvæsentlig rolle i de fleste kure.

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu