Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_sagn

Gå til indhold

Hoved menu

Side 2

Kildedyrkelse >
 
 

Kilder & Kildedyrkelse 2

Kildernes udvikling
Enkelte steder holdt man kildemarkeder til helt hen imod slutningen af forrige århundrede, andre steder ændredes de gradvis til sommerfester med taler og underholdning, som har holdt sig helt op til vore dage.
Som et eksempel herpå kan nævnes den udvikling, der er sket med kildemarkederne omkring Kirsten Pils Kilde, der er omskabt til forlystelsesetablissementet Dyrehavsbakken.
Kilderne og kirken
Man skulle egentlig have ventet, at dyrkelsen af kilderne var aftaget efter reformationen, hvor helgendyrkelse blev afskaffet. Dette skete imidlertid ikke.

Gejstlig uenighed
Som tidligere nævnt klagede en del præster over kildemarkederne. Andre præster var dog ligefrem glade for dem, selvom biskopperne ellers gjorde, hvad de kunne for at indskærpe præsterne at holde op dermed. Kildemarkederne var nemlig ikke direkte forbudt.
Disse præster værnede endog om kilderne og talte om dem i deres prædikener. De mage mennesker, der valfartede til kilderne, kom jo også i kirken og lagde en hel del penge i kirkeblokken. Disse penge blev bl.a. brugt til sognets fattige.

Valfartskirker opstår
Kapellan Hans Pedersen Saxtorp i Nakskov var kildemodstander. Han prædikede imod valfarten til kilden ved Kippinge på Falster. Denne kilde kunne ikke være hellig, eftersom den ikke var omtalt i Bibelen. –Men valfarten til kilden varede længe ved.

 
 
 
 

Også i Vestsjælland findes en valfartskirke i forbindelse med en kilde, nemlig Sct. Sørens Kirke i Holmstrup ved Jyderup. Kilden her havde ry for helbredelse af gigt og øjensvaghed.
Kirken blev bygget for offergaver fra taknemmelige besøgende, der var blevet hjulpet. Den blev indviet til kildens helgen, Sct. Søren.
Den første evangeliske biskop, Peder Palladius, fortæller i sin visitatsbog, at "Sct. Søren er brændt og hans blok nedtagen". Imidlertid stod der længe efter reformationen et trækors ved kilden. Folk blev altså ved at søge kilden.
Der blev også holdt markeder var Sct. Sørens Kilde. De startede i middelalderen. Efterhånden udartede de sådan med dans og druk, at myndighederne forbød dem, hvorefter de blev flyttet til Kalundborg.

NJ.

Kilder:
SALOMONSENS KONVERSATIONSLEKSIKON.
SIG. SWANE: "100 DANSKE HELLIGKILDER".
KAROLINE GRAVES: "VED HALLEBY Å".

 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu