”Slægtens Spor”

Herregård, Frilandsmuseet.    ©  Niels E. Jensen

Denne webside rummer oplysninger udtaget af de godsskifter, jeg har anvendt i min forskning.

Det er skifternes navnestof, der er brugt, som det fremgår af eksemplet. De fleste indtastninger er baseret på mikrokort og er derfor forsynet med et LAK-nummer, der refererer til det gods skiftet kommer fra.

Se forklaringen i dette eksempel:

Tekstboks: LAK 259-59, kort 4/8, side 111:
Skifte 25/11 1711 under Bækkeskov efter Ukrich Hermansen, Stavnstrup:
Enke: Gundel Laursdatter med antagen lovværge  Jeppe Berthelsen i Stavnstrup.
Børn:
Hermand Uldrichsen. Myndig efter loven.
Christopher Uldrichsen. Myndig efter loven.
Otte Uldrichsen med sin formynder Berthel Cortsen i Stavnstrup.
Ellen Uldrichsdatter med sin lovværge Otte Thomæsen i Engelstrup. Hun fordrede ingen arv efter faderen, eftersom hun allerede havde fået vederlag herfor ved sit bryllup.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter eller bestilles via mail: nj@waoopost.dk

LAK-nummer, refererer til godset, som her er Bækkeskov.

Mikrokortets nummer, her kort 4 ud af 8.

Dette sidetal er den side i protokollen, hvor skiftet starter.

Klik her for at hente en kopi af det transskriberede skifte!

 

Nogle af skifterne er transskriberede og findes altså i fuld ordlyd. Dette vil, som vist i eksemplet, være angivet med teksten: Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter.

Teksten angiver, at man kan hente en kopi af det transskriberede skifte, hvis det måtte have interesse.

Andre skifter kan være forsynet med teksten Transskriberes, kan evt. bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk, hvilket betyder, at transskription er under overvejelse eller måske allerede i gang.

OBS: Der kan i dette tilfælde evt. blive tale om en vis leveringstid!

 

-Hvis du kun vil surfe blandt de transskriberede skifter og andre dokumenter, så KLIK HER!

 

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Godsskifter

Sådan kontakter du mig:

E-mail: nj@waoopost.dk

Gård i St. Faurby, Faxe sogn.

©  Niels E. Jensen, september 2009

Frilandsmuseet, Lyngby. Foto: Niels E. Jensen