Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Juellinge, Tryggevælde & Alslev 1

Skifter 1736-74:

Juellinge skifteprotokol 1748

LAK  323-159 kort 5/22 side 226:

Registrering & vurderingsforretning og skifte 5/11 1748 efter Gårdmand Christen Porsse i Frøslev, død 10/9 1748:

Enke: Inger Hansdatter med lovværge og fæstemand Jens Pedersen, Frøslev.

Børn: Anne Margrethe Christensdatter, 1 ¾ år. Med værge, hendes farbror, unge Peder Porse i Frøslev.

Gårdens fæste blev overtaget af ungkarl Jens Pedersen af Frøslev, der ægtede enken.

Anne Margrethe Christensdatters arvelod: 81 Rigsdaler. 4 Mark. 13 Skilling.

Transskriberes, kan bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk

 

Juelllinge skifteprotokol 1749

LAK-nummer ukendt.

Skifte 16/10 1749 efter Karen Nielsdatter, Tokkerup:

Enkemand, Morten Nielsen.

Børn:

Niels Mortensen, 8 år.

Anna Mortensdatter, 23 år, gift med Ole Poulsen, Tokkerup.

Karen Mortensdatter, 15 år. Senere gift med Niels Sørensen, Tokkerup.

Kirsten Mortensdatter, 5 år.

 

Juellinge skifteprotokol 1763

LAK 323-159, kort 7/22, side 396:

Skifte12/2 1763 efter gårdmand Niels Jensens kone, Karen Johansdatter, Værløse.

Enkemand: Gmd. Niels Jensen.

Hendes børn med Morten Christensen:

Inger Mortensdatter, gift med husmand Henrich Pedersen, Tokkerup.

Anne Mortensdatter, 20 år., tjen. Claus Andersen i Skidtte(?)Huset.

Berthe Mortensdatter (Birgitte), 17 år.

Anne Elisabeth Mortensdatter, 6 år.

Værge: gmd. Ole Pedersen, Værløse.

 

Juellinge skifteprotokol 1764

LAK 323-159, kort 12/22, side 693:

Skifte 23/2 1764 efter Ellen Nielsdatter, husmand Jens Espensens kone i Tokkerup.

Enkemand: Jens Espensen.

Børn:

Christen Jensen, 10 år. Tjenende Niels Espensen i Værløse.

Niels Jensen, 8 år. Er hos Niels Ibsen i Tokkerup.

Jens Jensen, 3 år. Hos Niels Ibsen.

Faderen mødte på egne og de umyndiges vegne.

 

Juellinge skifteprotokol 1768

LAK 323-159, kort 15/22, side 821:

Skifte 10/3 1768 efter gmd. Christen Christensen, Bonderød.

Enke: Birthe Larsdatter

Børn:

Christen Christensen, gårdmand i Gammelby.

Povel Christensen, gårdmand i Karise.

Johannes Christensen, 24 år.

Anne Margrethe Christensdatter, gift med Poul Nielsen, Holtegården på Vemmetofte gods.

Transskriberes, kan bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk

 

Juellinge skifteprotokol 1768

LAK 323-159, kort 15/22, side 852:

Skifte 20/8 1768 efter husmand Frantz Christensens kone Karen Rasmusdatter.

Enkemand: Frantz Christensen.

Børn:

Mette Frandsdatter, gift med gårdmand Lars Jensen, Tokkerup.

Christian Frandsen, fuld myndig, dragon ved Fynske Dragonregiment

Rasmus Frandsen, 21 år, tjenende gmd. Ole Pedersen, Værløse.

 

Juellinge skifteprotokol 1770

LAK 323-159, kort 16/22, side 934:

Skifte efter gmd. Ole Poulsens kone Anne Mortensdatter i Tokkerup.

Enkemand: Ole Poulsen.

Børn:

Niels Olsen, 21 år, hjemme hos faderen.

Poul Olsen, 18 år, tjenende Niels Mortensen, Karise Gårde.

Karen Olsdatter, 13 år.

Jens Olsen, 11 år.

Kirsten Olsdatter, 6 år.

Jacob Olsen, 3 år.

 

Juellinge Skifteprotokol 10/7 1772

LAK 323-159, kort 20/22, side 1156:

Vurdering 30/1 1772 efter Anne Hansdatter, Peder Espensens kone i Værløse.

LAK 323-159, kort 20/22, side 1155:

Skifte 10/7 1772 efter Anne Hansdatter, Peder Espensens kone i Værløse.

Enkemand: Peder Espensen.

Børn:

Karen Pedersdatter, 14 år.

Maren Pedersdatter, 13 år.

Begge hjemme hos faderen.

 

Skifter 1773-93:

Juellinge skifteprotokol 1777

LAK 324-160, kort 5/22, side 153:

Skifte, Juellinge 10/4 1777 efter Karen Mortensdatter, gmd. Niels Sørensens kone i Tokkerup.

Enkemand: gmd. Niels Sørensen.

Børn:

Søren Nielsen, 20 år.

Thomas Nielsen, 12 år.

Dorthe Nielsdatter, 18 år.

Karen Nielsdatter, 15 år.

Ingefred Nielsdatter, 8 år.

 

Juellinge skifteprotokol 1783

LAK 324-160, kort 11/22, side 616:

Vurdering & skifte 11/6 1783 efter indsidder Lars Pedersen og hustru Anne Maria Jensdatter i Tokkerup.

Arving:

Karen Nielsdatter, gift med Hans Christiansen, Vallebo på Rosenlund gods. Hun var Lars Pedersens steddatter.

Fælles børn:

Jens Larsen, gmd. i Tokkerup.

Inger Larsdatter, gift med gmd. Peder Rasmussen, Værløse.

 

Juellinge skifteprotokol 1784

LAK 324-160, kort 11/22, side 934:

Skifte 10/2 1784 efter Karen Gregersdatter, indsidder hos gmd. gl. Jens Hansen, Værløse.

Børn:

Anne Jacobsdatter, gift med gmd. Lars Pedersen i Tågerup på Vemmetofte gods. Hun var død og havde efterladt børn:

      Peder Larsen, 34 år, tjenende i Spjellerup Kro.

      Zara Larsdatter, gift med gmd. Peder Jonassen i Vivede på Vemmetofte gods.

      Mette Larsdatter, gift med gmd. gl. Jens Hansen, Værløse.

 

Juellinge skifteprotokol 1785

LAK 324-160, kort 13/22, side 734:

Skifte 7/4 1785 efter gårdmand Morten Nielsen, Tokkerup

Enke: Inger Jacobsdatter med lovværge gmd. Jens Larsen, Tokkerup.

Børn:

Niels, Mortensen, gårdmand i Karisegårde.

Kirsten Mortensdatter, gift m. smed Jacob Jensen i Eskildstrup.

Anna Mortensdatter, gift m. gmd. Ole Poulsen, Tokkerup. Hun var død og havde efterladt disse børn:

Niels Olsen, boende i Tokkerup. Poul Olsen, gårdmand i Tokkerup. Jens Olsen, tjenende Niels Mortensen i Karise. Jacob Olsen, tjenende gmd. Hans Hansen i Værløse. Karen Olsdatter, gift m. Niels Pedersen i Tokkerup. Kirsten Olsdatter, tjenende i Karisegårde.

Karen Mortensdatter, gift m. gmd. Niels Sørensen i Tokkerup.

Transskriberes, kan bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk

 

Juellinge skifteprotokol 1789

LAK 324-160, kort 16/22, side 896:

Registreringsforretning 8/10 1788 efter indsidder Peder Espensen, Værløse.

LAK 324-160, kort 16/22, side 896:

Skifte 30/3 1789 efter indsidder Peder Espensen, Værløse.

Enke Marie Pedersdatter med tiltagen lovværge gmd. Hans Pedersen, Gammelby.

Fælles børn:

Christian Pedersen, 15 år.

Niels Pedersen, 5 år.

Anna Pedersdatter, 12 år.

Transskriberes, kan bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk

 

Godsskifter   Næste Side

 

E-Mail: nj@waoopost.dk