Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Vemmetofte & Højstrup 4

Vemmetofte Skifteprotokol 1752

IC-668, nr. 6:

Vurdering 2/5 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.

Skifte 28/6 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.

Enke: Sidsel Hansdatter med lovværge Hans Nielsen.

Børn:

Jens Mortensen, 36 år, boende i Ebbeskov.

Peder Mortensen, 26 år, som er bortrejst.

Giertrud Mortensdatter, 27 år. Tjenende Peder Knudsen Vester(?)Gaard.

Birthe Cathrina Mortensdatter, 20 år.

Karen Mortensdatter, 19 år.

Anne Mortensdatter, 15 år.

De 3 sidste hjemme hos moderen.

Enkens lovværge ikke til stede ved vurderingen formedelst den travle tid.

Enken angav endvidere at have 3 datterbørn:

Den afdøde Lisbeth Maria Mortensdatters børn:

 1. med afdøde Anders Andersen: En søn Anders Andersen, 11 år.

 2. med afdøde Jens Povlsen: En datter Dorthe Jensdatter, 7 år.

 3. med Jens Clausen i Hovby under Rosenlunds gods. Claus Jensen, 4 år.

 Dattersønnen Anders Andersen opholdt sig i stervboet.

Ved skifteforretningen var Jens Mortensen, Ebbeskov, til stede på egne og søskendes vegne.

Berthe Cathrines trolovede, Hans Olsen var ligeledes til stede, såvel som Jens Clausen i Hovby var mødt på sønnens vegne.

Gårdens fæste blev overladt Hans Olsen.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Vemmetofte skifteprotokol 1755

IC-66, nr. 5:

Skifteregistrering 9/4 1755 efter Anne Jensdatter, Ebbeskov.

Skifteforretning 5/5 1756 efter Anne Jensdatter, Ebbeskov.

Enkemand: Gmd. Ole Jensen.

Børn:

Jens Olsen, 24 år.

Hans Olsen, 15 år.

Niels Olsen, 11 år.

Mette Olsdatter,  ?år.

Boets indtægt: 140 rdlr. 1 mk. 14 skil.

Boets udgifter:

Skiftets omkostninger:

Proclama og stemplet papir: 1 mk. 14 skil.

Registrering og skifte: 2 mk.

Det ansatte gårdfæld: 198 rdl. 12 skill., i alt: 198 rdl. 4 mk. 10 skill.

Gammel restance iflg. Ole Jnesens tilståelse og foreviste bog til klostret: 172 rdl. 1½ skill.

Samlet gæld: 370 rdl. 4 mk. 11½ skill.

Intet at arve!

Enkemanden blev udlagt det registrerede og vurderede gods imod, at han forbandt sig til at sætte gårdens bygninger og besætning i fuldkommen stand, samt betale sin restance og al stervboets gæld.   

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Vemmetofte skifteprotokol 1755

IC-62, nr. 12:

Vurdering 21/7 1755 efter gårdmand Poul Andersen, Holtegård, Alslev sogn.

Skifte 19/11 1755 efter gårdmand Poul Andersen.

Fortsat skifte 24/11 1755 efter gårdmand Poul Andersen.

Enke: Mette Andersdatter med lovværge Jens Mortensen i Ebbeskov.

Børn:

Anders Poulsen, 13 år.

Hans Poulsen, 10 år.

Christen Poulsen, 8 år.

Niels Poulsen, 6 år.

Anne Poulsdatter, 2 år.

Transskriberes, kan bestilles via e-mail: nj@waoopost.dk

 

Vemmetofte skifteprotokol 1755

Vurdering 16/12 1755 efter Mette Hansdatter, Ebbeskov.

Enkemand: Gmd. Jens Mortensen.

Børn:

Berthe Jensdatter, 11 år.

Anne Sophie Jensdatter, 6 år.

 

Vemmetofte skifteprotokol 1756

Skifte 6/7 1756 efter Anne Rasmusdatter på Spjellerup Hospital.

Tidligere ægtemand: Gmd. Oluf Ibsen i Lund.

Børn:

Niels Olufsen, 23 år.

Anne Olufsdatter, gift med gmd. Ole Jensen, Lund.

I hendes skifte samt i svigersønnen Ole Jensens fæstebrev er nedfældet aftægtsbestemmelser:

Hun skulle bo for sin livstid i en lille stue ved gården.

Til sit underhold skulle hun have 1 skæppe land af hver mark, den fæstende var pligtig at dyrke, så & skaffe forsvarligt høstet. Desuden fik hun 2 fårs græsning.

Fæsteren skulle betale Oluf Ibsens restancer efterhånden som han blev i stand dertil. Desuden skulle han fra fæstets indgåelse betale alle skatter, ægt & landgilde. Med i kontrakten var også ægteskabet med afdødes datter Anne.

I fæstepenge skulle betales 20 rigsdaler, hvorimod herskabet forsynede ham med tømmer til den længe, som skulle opsættes, da den var nedfalden:

4 bjælker, 16 spær, 10 tylvter engtræ af 6 alens længde, 22 stolper, alt af de det pågældende år hugne elle, samt skåren ask, som findes ved Vemmetofte.

 

Vemmetofte skifteprotokol 1758-60

IC-66, nr. 6:

Vurdering 29/3 1758 efter indsidder Jens Heigned og hustru Karen Madsdatter i Lund.

Skifte 18/4 1760 efter indsidder Jens Heigned og hustru Karen Madsdatter i Lund.

De døde kort efter hinanden.

Børn:

Ole Jensen, gmd. i Lund.

Peder Jensen, gmd. i Lund.

Christen Jensen, gmd. i Lyderslev.

Sidsel Jensdatter, gift med hsmd. Ole smed i Lund. Død og har efterladt sønnen Peder Olsen, landsoldat

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Vemmetofte Skifteprotokol 8/10 1758.

Skifte 28/10 1758 efter Anne Olsdatter i Vivede.

Enkemand: Gmd. Hans Nielsen.

Børn:

Niels Hansen, gmd. I Stubberup.

Ole Hansen, 17 år.

Frantz Hansen, 11 år.

Christopher Hansen, 9 år.

Peder Hansen, 6 år. Hans Hansen, 4 år.

Jens Hansen, 2 år.

Enkemanden var selv værge.

 

Vemmetofte skifteprotokol 1763

Skifte 1763 efter Giertrud Mortensdatter, Ll. Elmue.

Enkemand: Lars Seerling.

Barn:

Cathrine Elisabeth Larsdatter.

Værge var gmd. Jens Mortensen i Ebbeskov.

Vemmetofte skifteprotokol 1764

IC-68, nr. 7:

Vurdering 29/5 1764 efter Gunild Ibsdatter, væver Ole Nielsens hustru i Vivede.

Skifte 7/11 1765 efter Gunild Ibsdatter, Vivede.

Enkemand: væver Ole Nielsen.

Børn:

Maren Olsdatter, 27 år.

Ole Olsen, 25 år.

Niels Olsen, 21 år.

Dorthe Olsdatter, 14 år.

På de umyndiges vegne mødte deres morbror gmd. Ole Ibsen, Bonderød.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Godsskifter   Næste Side

 

E-Mail: nj@waoopost.dk