Skifter 1696-1764

Bækkeskov skifteprotokol 1698

LAK 259-59, kort 1/8, side 9B:

Skifte 13/4 1698 efter gmd. Oluf Olufsen, Stavnstrup:

Enke: Anne Lauridsdatter med tiltagne lovværge møller Hans Jacobsen i Stavnstrup.

Mandens Børn af hans første ægteskab med Karen Olsdatter:

Anne Oelsdatter, Niels Ibsens Hustru i Stavnstrup.

Zidsell Oelsdatter, gift med Hans Hansen i Sølperup.

Kirsten Olsdatter, gift med Hans Olsen i Engelstrup.

Karen Olsdatter, gift med gmd. Niels Hansen i Eskildstrup.

Dorthe Oelsdatter, tjenende i København.

Disse var lovligt advarede, men ikke mødt, med undtagelse af Hans Hansen i Sølperup på sin kones vegne.

Han blev desuden anordnet som værge for hans kones søster Dorthe Olsdatter.

Børn med enken:

Christopher Olsen, 12 år.

Dorthe Olsdatter, 8 år.

Mette Olsdatter, 6 år.

Formynder var gmd. Niels Hansen i Eskildstrup.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Bækkeskov skifteprotokol 1698

LAK 259-59, kort 2/8, side 35B:

Vurdering og skifte 12/7 1698 efter  gmd. Christen Christensen, Jyderup.

Enke: Birgitte Ebbesdatter m. lovværge hedes bror Hans Ebbesen i Orup.

Børn af mandens 1. ægteskab med Birgitte Knudsdatter:

Kirsten Christensdatter, gift m. Hemming Povlsen, Tystrup.

Lutzie Christensdatter, gift m. Peder Nielsen i Spjellerup.

Børn af 2. ægteskab med enken:

Christen Christensen, 13 år.

Bodil Christensdatter, 4 år.

Værge: Farbroderen Niels Christensen i Kalby.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1705

LAK 259-59, kort 2/8, side 57B:

Skifte 21/2 1705 efter Birgitte Truidsdatter, St. Røttinge.

Enkemand: Niels Nielsen.

Børn:

Truid Nielsen, 11 år.

Hans Nielsen, 9 år.

Til værge var anordnet gmd. Lauritz Truidsen i Engelstrup. Ikke mødt.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1707

LAK 259-59, kort 4/8, side 89:

Skifte 29/4 1707 efter Hans Ibsen, Sølperup:

Enke: Marie Larsdatter.

Hans søn af 1. ægteskab:

Hans Hansen, Sølperup

Fælles børn:

Frandtz Hansen

Anna Marie Hansdatter

På Anna Marie Hansdatters vegne mødte hendes mand Jens Ibsen i Leestrup.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1710 (1)

LAK 259-59, kort 4/8, side 101B:

Skifte 28/4 1710 efter møller Lauridtz Ifversen i Helledes Mølle.

Enke: Gundel Nielsdatter med tiltagne lovværge degn Hans Schmidt i Everdrup.

Børn af 1. ægteskab:

Sønde Lauridtsen som endnu siges at være levende, men i Skaane boende.

Truels Lauridtzen, Møllere ved Holme Nye Mølle.

Gundel Lauridtzdatter, Ulridh Hermansens Hustru i Stavnstrup.

Børn af ægteskab med enken:

 Mogens Lauridtzen.

Niels Lauridtzen.

Ellen Lauritzdatter.

Kiersten Lauridtzdatter

Truels Lauridtzen mødte på egne og Søndes vegne.

Mogens Lauridtzen var til stede på egne og søskendes vegne.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Bækkeskov skifteprotokol 1711

LAK 259-59, kort/, side 111:

Skifte 25/11 1711 under Bækkeskov efter Ukrich Hermansen, Stavnstrup:

Enke: Gundel Laursdatter med antagen lovværge  Jeppe Berthelsen i Stavnstrup.

Børn:

Hermand Uldrichsen. Myndig efter loven.

Christopher Uldrichsen. Myndig efter loven.

Otte Uldrichsen med sin formynder Berthel Cortsen i Stavnstrup.

Ellen Uldrichsdatter med sin lovværge Otte Thomæsen i Engelstrup. Hun fordrede ingen arv efter faderen, eftersom hun allerede havde fået vederlag herfor ved sit bryllup.

Transskriberet udgave kan ses under Dokumenter

 

Bækkeskov skifteprotokol 1724

LAK 259-59, kort 5/8, side 140B:

Skifte 17/1 1724 efter husmand Jørgen Ibsen ved Bækkeskov strand.

Enke: Anne Pedersdatter med lovværge Otte Thomasen, Engelstrup.

Arvinger:

1.Med første hustru Karen Margrethe Nielsdatter:

Niels Jørgensen, Mosebølle.

Jeppe Jørgensen. Vides ikke om han er i live.

2. Med anden hustru Anne Jørgensdatter:

Sara Jørgensdatter, boende i Hemmestrup, gift med en afdanket rytter ved navn Peder.

Hans Jørgensen. Tømrersvend og i fremmede lande.

3. Med den efterlevende enke:

Jørgen Jørgensen, 15 år.

Anne Marie Jørgensdatter, 12 år.

Formynder Poul Maymand i fru Vibekes Kro.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1724

LAK 259-59, kort 5/8, side 145 B:

Skifte af 17. juni 1724 efter Marie Laursdatter, Sølperup

Enkemand: Laurids Rasmussen.

Hendes børn af 1. ægteskab:

Frands Hansen, i Stavnstrup.

Anne Marie Hansdatter boende i Leestrup.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1740:

Skifte af 3. maj 1740 efter sal. Maren Nielsdatter, Engelstrup, indsidder hos Hans Ottesen.

Enkemand: Otte Thomasen.

Børn (af 1. ægteskab med Jens Olsen):

Niels Jensen Skov i Brøderup undr Bækkeskov gods.

Maren Jensdatter, gift med Lars Larsen i Brøderup under Gisselfeld.

Kirsten Jensdatter, gift med Lars Pedersen, St. Røttinge på Kongens gods.

Børn af 2. ægteskab med enkemanden:

Jens Ottesen, Sølperup.

Hans Ottesen , Engelstrup.

 

 

Skifter 1779-1844:

Bækkeskov skifteprotokol 1790

LAK 259-59, kort 2/16, side 41:

Skifte 24/11 1790 efter møller Lorentz Peitersens hustru Anne Kathrine Rosenberg.

Enkemand: Lorentz Pejtersen.

Eneste fælles barn:

Otte Christian 4 år gammel.

Enkemanden var selv formynder. Han underskrev sig personligt Lorens Pedersen.

 

Bækkeskov skifteprotokol 1819

LAK 259-60, kort 8/16, side 231:

Registreringsforretning 1/10 1819 efter gmd. Jens Christophersen, Hyllede.

Enke: Kirsten Jensdatter.

arvinger:

En helbror, Niels Christophersen, gmd. i Eskildstrup.

En helbror, Peder Christophersen, gmd. i Leestrup.

En bror, Hans Christophersen, husmand i Hyllede.

En søster, Anna Christophersdatter, gift med husmand Hendrich Pedersen, Tårnemark.

Margrethe Christophersdatter, gift med møller Peder Jensen, Eskildstrup mølle.

Karen Christophersdatter, gift med gmd. Ebbe Christensen i Åstrup.

 

Godsskifter

 

E-Mail: nj@waoopost.dk

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Bækkeskov Gods