Skifter 1700-1718:

Gisselfeld skifteprotokol 1700

LAK 290-112, kort 1/8, side 2:

Skifte 22/3 1700 efter Anne Laursdatter, Jens Caspersens kone i Troelstrup.

Enkemand: Jens Caspersen.

Børn:

Casper Jensen, 26 år.

Laurs Jensen, 23 år.

Peder Jensen, 16 år.

Hendrich Jensen, 11 år.

Anne Jensdatter, 15 år.

 

Gisselfeld Skifteprotokol 1701

LAK 290-112, kort 2/8, side 43:

Skifte 19/7 1701 efter gmd. Anders Jensen Skovsgård i Troelstrup.

Enke: Else Jensdatter med lovværge Ole Jensen, Haslev.

Hendes stedbørn:

Inger Andersdatter, gift m. væver Rasmus Hansen, Troelstrup.

Jørgen Andersen, 18 år.

Fælles barn:

Sidsel Andersdatter, 4 år.

Formynder: Ole Larsen, Troelstrup.

 

Giselfeld skifteprotokol 1701

LAK 290-112, kort 2/8, side 51B:

Skifte 23/12 1701 efter Peder Madsen, Bækkemølle i Førslev sogn.

Enke: Anne Carstensdatter med lovværge hendes bror Carsten Carstensen i Grunderup.

Arvinger: Hans søskende:

Peder Madsen, boende i Faxe.

Niels Madsen, boende i Rønnede.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1703

LAK 290-112, kort 3/8, side 70B:

Skifte 29/1 1703 efter Hans Ibsen, Vr. Egede.

Enke: Karen Andersdatter med lovværge hendes far, Anders Madsen i Søtorup.

Barn:

Kirsten Hansdatter, 1½ år.

Værge var hendes farbror, Jens Ibsen i Kongsted.

 

Gisselfeld Skifteprotokol 1703

LAK 290-112, kort 3/8, side 71B:

Skifte 17/3 1703 efter Lars (Andersen) vævers kone Magdalene Reinholdtsdatter, Rønnede.

Enkemand: væver Lars Andersen.

Børn:

Reinholdt Larsen.

Anders Larsen

Karen Larsdatter.

Anne Larsdatter.

Maren Larsdatter.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1703

LAK 290-112, kort 3/8, side 73:

Skifte 28/3 1703 efter Anne Godichesdatter i Olstrup, Jacob Madsens kone.

Enkemand: Jacob Madsen.

Hendes børn af forrige ægteskab:

Niels Sørensen i Olstrup.

Birgitte Sørensdatter i Hyllede, gift med Ole Hemmingsen.

Hans Sørensen.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1703

LAK 290-112, kort 3/8, side 77B:

Skifte 18/5 1703 efter Peder Madsen smed i Faxe.

Enke: Anne Iversdatter med lovværge skrædder Christen Laursen, Faxe.

Børn:

Mette Pedersdatter.

Anne Pedersdatter.

Mads Pedersen.

Jens Pedersen.

Iver Pedersen.

 

Gisselfeld Skifteprotokol 16/3 1705

LAK 290-112, kort 3/8, side 87:

Skifte 16/3 1705 efter Maren Laursdatter, gmd. Anders Knudsens kone i Vr. Egede.

Enkemand: Anders Knudsen.

Hendes børn af forrige  ægteskab:

Mette Ibsdatter, gift med Anders spillemand i Hemmestrup.

Jens Ibsen i Kongsted.

Ingeborg Ibsdatter, gift med Peder Hansen i Vr. Egede.

Kirsten Ibsdatter, gift med Povl Hansen i Åstrup.

Birgitte Ibsdatter.

Johanne Ibsdatter.

Formynder: Jens Ibsen i Kongsted.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1705

LAK 290-112, kort 4/8, side 89:

Skifte 16/3 1705 efter gmd. Jens Pedersen, Rønnede.

Enke: Maren Olufsdatter.

Børn:

Valborg Jensdatter, gift med Jens Birk i Rønnede.

Kirsten Jensdatter med tilforordnet værge Oluf Larsen, Rønnede.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1706

LAK 290-112, kort 4/8, side 108:

Skifte 21/4 1706 efter Valborg Pedersdatter, Rasmus Larsens kone i Kongsted Borup.

Enkemand: Rasmus Larsen.

Børn:

Lars Rasmussen, Kongsted Borup.

Johanne Rasmusdatter, gift med Jens Andersen i Olstrup.

Ellen Rasmusdatter med lovværge Jacob Andersen, Vr. Egede.

Knud Rasmussen, tjenende sin far.

Karen Rasmusdatter, gift med Christen Jensen, ibid.

Konens børn, som er Rasmus Larsens stedbørn:

Bodil Rasmusdatter, gift med Hans væver i Faxe.

Lucie Rasmusdatters børn:

Jørgen Christensen. Mads Christensen. Karen Christensdatter.

På deres vegne deres far, Christen Jørgensen, Borup.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1706

LAK 290-112, kort 4/8, side 110:

Skifte 15/6 1706 efter møller Jørgen Madsen, Over Brødebæk.

Enke: Maren Christensdatter med lovværge hendes stedfar, møller Clemmen Clemmingsen.

Hans arvinger:

Erich Jørgensen, i Rødegård (Rådegard?).

Dorthe Jørgensdatter, gift med Peder Olsen i Everdrup.

Sal:(?) Lars Eliasens søn Mads Eliasen i Kongsted.

Fælles børn med enken:

Mads Jørgensen, 10 år.

Karen Jørgensdatter, 7 år.

Jørgen Jørgensen, 3 år.

På Mads Jørgensens vegne mødte Anders Knudsen, Vr. Egede.

På Karen Jørgensdatters vegne mødte Peder Olsen i Everdrup.

På Jørgen Jørgensens vegne mødte Peder Hansen i Vr. Egede.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1706

LAK 290-112, kort 4/8, side 114:

Skifte 16/6 1706 efter Thomas Jensen i Troelstrup.

Enke: Sidsel Kieldsdatter

Børn:

Kirsten Thomasdatter.

Dorthe Thomasdatter.

Værge: Ole Madsen i Bråby.

 

Gisselfeld skifteprotokol 1706

LAK 290-112, kort 4/8, side 114B:

Skifte 8/7 1706 efter Niels Nielsen, Bråby.

Enke: Sidse Nielsdatter.

Børn:

Niels Nielsen, 26 år.

Lauritz Nielsen, 17 år.

Christopher Nielsen, 13 år.

Valborre Nielsdatter, 11 år.

Mette Nielsdatter, 6 år.

En søn af forrige ægteskab:

Unge Niels Nielsen, Bråby.

Godsskifter   Næste Side

 

E-Mail: nj@waoopost.dk

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Gisselfeld 1