Velkommen til:Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe!

Slægtens Spor

Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

"Slægtens Spor"

Først en kort præsentation:

Født i Faxe, er opvokset i Teestrup ved Haslev. Blev student i 1960 fra Haslev Gymnasium.

Efter soldatertiden flyttede jeg til Vordingborg, hvor jeg tog lærereksamen i 1966 fra Vordingborg Statsseminarium. Blev gift senere samme år. Vi fik begge ansættelse i Slagelse fra august 1967. Vi købte samtidig hus i Løve, hvor vi har boet siden.

 

Hensigten med dette websted er at fortælle lidt om min slægt, der stammer fra Østsjælland, Midtsjælland og lidt fra egnen omkring Roskilde.

Hensigten er også at beskrive de enkelte af slægtens medlemmer og de steder, hvor de boede. Formålet er også at få kontakt med andre, der forsker i de samme områder.

Derfor: Kan du genkende nogle af de personer eller steder, der er beskrevet, skal du være velkommen til at kontakte mig (se e-mail-adressen nederst på siden.

 

Sidst men ikke mindst vil jeg gøre opmærksom på, at jeg siden 1981 også har forsket i det lokale i min hjemkommune, Høng, og derfor måske kan hjælpe andre med samme interesser. Læs mere om dette på startsiden Høng-Haslev-Faxe!

-Slægt skal følge slægters gang....   ©  Niels E. Jensen

Alvorlig taler ved alfarvej

Med grønsvær tækket de gamles grave.

Henfarne slægter –forglem dem ej!

I arv de gav dig en ædel gave.

Henfarne slægter

I landets marv

Sig ej fornægter.

-Bevar din arv!

 

(Johannes V. Jensen)

 

Løve, februar 2002.

Niels E. Jensen.

-Tanken om at udarbejde slægtens historie havde længe været latent til stede, da jeg imellem jul og nytår 1971 tog den endelige beslutning om at gå i gang med de arkivale studier.

Det har uden tvivl været de jævnlige studier af og samtaler om familiens fotos og de dertil knyttede spredte oplysninger om vore aner, der har fremkaldt det første ønske om at vide mere.

-Hvor kom de fra? -Hvem var deres aner, -hvordan var deres livsløb og levevilkår, -hvor langt mon vi kan finde tilbage i tiden? -for blot at nævne nogle af de spørgsmål, der dukkede op i den forbindelse.

Det var med store forventninger og en god portion spænding, jeg første gang aflagde besøg på Landsarkivet i København. -Ville det overhovedet lykkes at finde frem til noget, og kunne jeg overhovedet læse de gamle kirkebøger?

-Det var svært nok i begyndelsen, men der var dog "bid" allerede første gang, og det gav jo energien til at fortsætte.

Siden blev det gennem årene til mange besøg, -også på Rigsarkivet-, hvor der med vekslende held blev indsamlet større og mindre brikker til denne mosaik om en ganske almindelig slægt på godt og ondt.

-Mange er dens medlemmer -og fra vidt forskellige egne. Hovedparten af vore aner er koncentreret i det gamle Faxe-Stevns herred med udløbere til Everdrup-, Vester Egede- og Haslev-egnen. En enkelt linie kommer fra egnen omkring Roskilde.

Det er for det meste en slægt af bønder, husmænd, møllere etc. -og en enkelt sognedegn. Der er medlemmer, som var aktive omkring den religiøse vækkelse i forrige århundrede, medlemmer, der var med til at give deres sogn en friskole.

-Men slægten indeholder også medlemmer, som i desperation over utålelige hoveriforhold ikke så anden udvej end at myrde deres herremand. Der er medlemmer med såvel adelige som borgerlige navne, dog uden at dette siger noget endegyldigt om en evt. fornem herkomst.

-Med eller uden adelige aner, -slægtens medlemmer er vores aner på godt og ondt. Deres meriter kan fortrænges, hvis man ikke bryder sig om at vedgå dem, -men deres eksistens kan ikke benægtes. Deres liv var en forudsætning for, at vi er til stede i dag. -Der er en lille bid af hver enkelt af dem i os.

Denne under-menu kan føre dig tilbage til de vigtigste hovedsider i systemet.

”Lokalhistorisk Marked” er en slags forum for lokalhistoriske og genealogiske emner. Her kan man efterlyse fotos, data på fotos og meget andet, eller man kan hjælpe andre med problemer i forbindelse med forskning, hvis man har en løsning.

Hidtil har dette ”marked” kørt i forbindelse med Vestsjælland med udgangspunkt i gl. Høng Kommune, men det er nu udvidet til også de midt– og østsjællandske områder.

Læs mere om Lokalhistorisk Marked på Høng-Haslev-Faxe, eller send en e-mail til: nj@arkivhong.dk