Torvegade 31 & 33 i Faxe ca. 1973.   ©  Niels E. JensenVelkommen til:Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe!

Torvegade 31-33, Faxe 1

Høng-Haslev-Faxe Lokalsider"Slægtens Spor"

Denne undermenu kan føre dig tilbage til de vigtigste hovedsider i systemet.

”Lokalhistorisk Marked” er en slags forum for lokalhistoriske og genealogiske emner. Her kan man efterlyse fotos, data på fotos og meget andet, eller man kan hjælpe andre med problemer i forbindelse med forskning, hvis man har en løsning.

Hidtil har dette ”marked” kørt i forbindelse med Vestsjælland med udgangspunkt i gl. Høng Kommune, men det er nu udvidet til også de midt– og østsjællandske områder.

Læs mere om Lokalhistorisk Marked på Høng-Haslev-Faxe, eller send en e-mail til: nj@arkivhong.dk

Torvegade 31-33, Faxe. Tømrer Niels Jensens ejendom i Faxe

Min morfar, tømrer Niels Jensen ejede denne ejendom.

Det gamle hus lå Torvegade 31. Det ”nye” blev bygget af Niels Jensen i 1909. Det ligger endnu Torvegade 33 og ejes i dag af Faxe Bryggeri.

Niels Jensen overtog tømrervirksomheden efter sin morfar, Peder Nielsen, der igen havde den efter sin svigerfar, Hans Christian Larsen.

Huset blev solgt i 1958-59 for at finansiere ombygningen af den gamle skole i Teestrup.

Torvegade 31:

 

Hus under Jomfruens Egede. Lå på matr.nr. 139a.

Nabo til den gamle Faxe Bank imod syd og til Faxe Bryggeri imod nord.

 

Beboere i denne ejendom:

 

Peder Jensen, snedker, er den indtil videre ældste kendte fæster.

Tømrer Peder Nielsen, f. 1826 i Jyderup. Hans farfar var skovfoged i Leestrup skov. Peder Nielsens kone, Ane Margrethe Hansdatter, f. 1830 i huset Torvegade 31.

Hjulmand Rasmus Jensen, f. 1843 på Nygård.

Cathrine Marie Nielsen, f. 1850 i Torvegade 31.

Hans Christian Larsen, f. 1797 på Faxøgård.

Hans kone, Margrethe Sophie Frandsen , f. 1794 på “Wissings gård”.

De to fotos er udsnit af et billede fra 1868 i anledning af deres datterdatters og sønnesøns konfirmation.

Hans Christian Larsen.   ©  Niels E. Jensen.

Hans Christian Larsen, f. 1797 på Faxøgård, en søn af sognefoged Lars Hansen Koch & hustru Anne Margrethe Pederdsatter, fæstede huset i 1819 efter snedkeren. Hans Christian var selv tømrer og hjulmand. Han er en enkelt gang benævnt gårdmand, men har vist aldrig haft nogen gård.

Han blev i 1820 gift med gmd. Franz Pedersens datter Margrethe Sophie, der var født i 1794 på Wissings gård.

Ane Margrethe Hansdatter.  ©  Niels E. Jensen.

Fortsættes

Deres datter, Ane Margrethe Hansdatter, blev gift med: Peder Nielsen, der var født i 1826. Også han var tømrer (hus-tømrer). Han overtog fæstet af huset, som han senere købte. Hans eneste datter, Cathrine Marie Nielsen, blev gift med hjulmand Rasmus Jensen ved Kragedammen, en søn af gmd. Jens Rasmussen på Nygård i Faxe.

Det blev deres søn: Niels Jensen, der overtog ejendommen og tømrervirksomheden. Han var født i 1875, og blev i 1900 gift med Inger Marie Pedersen fra Stubberup.

Inger Marie Pedersen.   ©  Niels E. Jensen.

Det gamle og det nye hus fotograferet i 1970´erne. De 2 børn er børnebørn af Esther Jensen.