Velkommen til:Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe!

Navnene

Høng-Haslev-Faxe Lokalsider"Slægtens Spor"

Navne i slægten:

Langt de fleste anenavne er selvfølgelig ganske almindelige, men enkelte er lidt mere specielle:

 

Broch leder jo tanken hen på adelig herkomst, og rigsråden Eske Broch har jo netop været både på Vemmetofte og Gaunø.

Der er dog også en mulighed i legatslægten Broch, eller den mulighed, at en mand af almueslægt på en eller anden måde har fået hæftet navnet på sig.

Den ældste bærer af navnet i min slægt er Søren Broch, der boede  Roholte omkring 1700. Han var født i 1687. Han skal have været far til Peder Sørensen Broch (1723-?9), der var fæster af en gård i Faxe.

Den lå omtrent der, hvor Faxe Bank (Senere Unibank) nu ligger.

Vinkældertorvet i Faxe 2001.    ©  Niels E. Jensen´.

Koch (Kock) har været et udbredt navn i Østsjælland. Den ældste kendte med navnet i min slægt er Jens Kock fra ”Lindegård” i Hovby. Hvorvidt der er forbindelse til andre bærere af navnet i omliggende sogn er endnu uvist.

Jens Kocks sønnesøn, Hans Olsen Koch var fæster af gården ”Faxøegaard” i Faxe.

Den lå omme i Bagerstræde, nok omtrent hvor det gamle hus midt i billedet ligger.

Bagerstræde 2001.    ©  Niels E. Jensen.Vinkælderen 1890.    Kilde: Lokalhistorisk Arkiv, Faxe.

Vinkælderen 1890.

Billedet er taget fra omtrent samme vinkel, som det ovenstående fra 2001.

(Postkort i Faxe Lokalhistoriske Arkiv)

Colding var en slægt af rådmænd og borgmestre i Kolding, deraf navnet. Fra dem udgik andre kendte slægter som f.eks. Winding og Egede.

 

Winding: Poul Jensen Colding var præst i Vindinge Kvislemark sogn (Nu Fyrendal sogn). Herefter tog han navnet Winding. Han blev forstander på Herlufsholm og døde I Lille Næstved. Efter ham stammer slægten Winding, der tæller flere kendte medlemmer.

 

Egede: Poul Jensen Coldings bror, Hans Jensen Colding, blev sognepræst i Vr. Egede. Hans efterkommere kaldte sig Egede. De tæller bl.a. grønlandsmissionæren Hans Poulsen Egede, der var en sønnesøn af præsten. Præsten blev efterfulgt I embedet af sin søn, Hans Hansen Egede. Både han og hans kone Gyde var fadder flere gange I min slægt I Vr. Egede.

 

Rul (Ruld, Rolle, Rold): Min slægt i Vr. Egede tæller bl.a. sognedegnen Gabriel (Christophori) Ruld. Han er den ældst kendte med navnet. Hvor kom han fra? Han blev født i 1635, og måske var han en søn af forgængeren i embedet, Christopher Michelsen.

Da han immatrikuleredes på Københavns Universitet, kaldes han Christophori til mellemnavn, og han har selv en søn ved navn Michel.

Denne søn blev skovfoged i Stubberup ved Faxe, fradømt fæste og embede på grund af ulovlig skovhugst for så nogle år senere at ende som skoleholder i Vallebo!

Hans datter blev gift med smeden i Tystrup, fra hvem min farmor stammer.

 

Bartsker var også en slægt af det finere borgerskab. Den stammer rimeligvis fra København. Et af slægtens medlemmer, Johan Didrichsen Bartsker, var en tid forstander på Herlufsholm og sognepræst der. Senere blev han biskop I Viborg.

Ovenfor omtalte sognedegn Gabriel Rul var gift med præsteenken Dorothea Johansdatter fra Fensmark Rislev. Hendes mand Oluf Olufsen døde I 1669. Et par år senere dukkede Gabriel op i Vr. Egede kirkebog som sognedegn.

Når det antages, at Dorothea kan være biskoppens datter, bygger det bl.a. på, at hun var født 1642, mens biskoppen var på Herlufsholm. Både Fensmark og Vr. Egede er jo ikke langt borte. Endvidere var præsten Didrich Johansen Bartsker I Faxe fadder for børn af Gabriel og Dorothea. Han var rent faktisk biskoppens søn! Det er næppe helt uden grund, at man i de tider henter en præst fra Faxe som fadder i Vr. Egede. Dorothea og Faxe-præsten må være søskende.

 

Hvis nogen har oplysninger om disse slægtsnavne eller om smed Jørgen Isaachsen i Tystrup og hans svigersøn, Lars Christiansen I Hugkrogen i Orup, vil jeg være meget glad for en henvendelse. De deltog i den religiøse vækkelse. Læs mere under slægten.

Denne undermenu kan føre dig tilbage til de vigtigste hovedsider i systemet.

”Lokalhistorisk Marked” er en slags forum for lokalhistoriske og genealogiske emner. Her kan man efterlyse fotos, data på fotos og meget andet, eller man kan hjælpe andre med problemer i forbindelse med forskning, hvis man har en løsning.

Hidtil har dette ”marked” kørt i forbindelse med Vestsjælland med udgangspunkt i gl. Høng Kommune, men det er nu udvidet til også de midt– og østsjællandske områder.

Læs mere om Lokalhistorisk Marked på Høng-Haslev-Faxe, eller send en e-mail til: nj@arkivhong.dk