Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_Temaer

Gå til indhold

Hoved menu

Høng By

Før og Nu >
 
 

Høng by:


Hjørnet af Odinsvej og Tingvej.
Her lå engang et stort og stateligt hus (Odinsvej 9) med en meget stor, parklignende have til. Det blev i sin tid bygget af herredsfuldmægtig Rohde. I hans tid hørte der også stald til ejendommen og en urtehave.
Staldbygningen er det lille gule hus overfor (Odinsvej 12) med det flotte magnolietræ i haven (kaldet ”Olines Hus”).
I 1947 købte Vilhelm Pedersen ejendommen af landsretssagfører Kraglund.
Vilh. Pedersen renoverede den og indrettede 5 lejligheder i den. Disse lejligheder var klar til indflytning i februar 1948. De 3 lejligheder, der vendte ud imod den store have, fik hver et lille stykke have med græs. For at adskille disse fra den store have blev der rejst et mandshøjt raftehegn, der var årsagen til det folkelige navn "Sing-Sing". I 1952 byggede V. Pedersen boligblokkene Odinsvej 5 og 7, som senere blev solgt til Høng Kommune.
Kommunen solgte Odinsvej 9, huset blev nedrevet og i løbet af vinteren 1979-80 opførtes ”Høng Apotek” på grunden. Apoteket blev i 2003 flyttet ud i Høng Centret.

”Sing-Sing” fotograferet i 1970´erne. Bagved ses Odinsvej 7.

Hjørnet Tingvej-Odinsvej i maj 2001.

På dette foto fra 1908 ses huset fra havesiden. Der var stil over det! -Her ligger nu Odinsvej 7A-C.

Odinsvej 1925. Til højre ses ”Sing-Sing”. Bag cyklisten ligger Odinsvej 7A-7C. Huset til venstre er Odinsvej 12.

Høng Hovedgade, set mod nord.
Billederne er taget i krydset Hovedgaden - Odinsvej på forskellige tidspunkter:

Billedet til venstre er fra 1899. Man ser på gadens vestre side numrene 41-43. Udenfor billedets venstre kant lå Handelsgartneriet (nr. 39), hvis trappe lige anes i billedet. Huset med kvisten er Hovedgaden 43, ”Blomster-Dammen”. Den var endnu ingen bebyggelse på østsiden. Det enlige hus i baggrunden er nu Hovedgaden 42 (Flügger Farvehandel). Det ejedes en tid af købmand Mathiasen. Bag huset ligger den gamle smedje. Langs gaden løb en grøft, som endte i gadekæret.

Det næste billede billede er fra 1906 og viser samme motiv. I baggrunden på vejens venstre side lå den gamle biograf. På hjørnet af Hovedgaden og Odinsvej ligger nu Wittrocks Isenkram.
I dag, -maj 2001-, ser samme motiv sådan ud. Husene er der stadig, men er i tidens løb ombygget og moderniseret. Wittrocks Isenkram flyttedes i 1973 ud til Centervej og blev her starten til Høng-Centret tillige med Unibank og Brugsen, der også begge lå i bymidten.

Sådan ser krydset ved Odinsvej ud nu.
Handelsgartneriet, der lå, der hvor man nu kører op til rådhuset, blev nedrevet i 1959. Den gule ejendom (hovedgaden 39), der tidligere rummede ”Sportshytten”, blev bygget på en del af gartneriets jord i 1890´erne. Der var oprindelig papirhandel og broderiforretning i huset, og senere også en isbar.
Det næste hus rummede engang Gunnar Nørbys fotoatelier. Den blev bygget som en tilbygning til Jens Hansens gamle ejendom (Hovedgaden 41).
Ejendommen med den grønne markise er Rosa Egelunds skoforretning, der også har erstattet en del af Jens Hansens gamle hus.
Huset med kvisten er Hovedgaden 43. På højre siden ses Wittrocks gamle ejendom.

Det gamle ”Ramsherred”, -nu Tranevej.
-Også kaldet ”Flaskevejen”.
Fotoet, der er taget af fotograf Jens Hansen, Høng,  er fra ca. 1900 og viser gaden, som den så ud dengang. Oprindelig bestod den af lutter gamle og i nogle tilfælde faldefærdige huse, hvor mus og rotter også holdt til.

De 2 ”nye” huse i baggrunden er nu Tranevej 20 & 22.
I maj 1904 brændte husene nr.  8, 12, 14 & 16. Det er formentlig det lave, hvide hus i midten af billedet, der nu er nr. 16.
I det forreste hus boede ”Ende-Peder”, der var gift med ”Ende-Marie”. De blev kaldt sådan fordi de boede for enden af vejen. Det var efter sigende deres evnesvage datter, der påsatte branden.

Tranevej, som den ser ud i dag fra næsten samme sted hvor fotograf Jens Hansen stod, da han tog det gamle billede.
Det vinkelbyggede hus til venstre i billedet er nu Tranevej 9. Det brændte i 1920´erne men er genopført i røde sten.

Hovedgaden 5, Høng:
Bygget ca. 1896-97 af murer R. Hansen.
I den lille udbygning til højre havde Bondestandens Sparekasse sit første kontor. Der har været både vaskeri og strygeri i forretningen og et brødudsalg.
I 1972 ejedes huset af tømrer Olsen. Det ejes nu af hans enke Inger Olsen.

I bagbygningen inde i gården (billedet til venstre) var der i 1930´erne en chokoladefabrik der, hvor tømrer Olsen havde værksted.
Det var bagermester Christensen (Coba Is), der i 1933 oprettede fabrikken. Her arbejdede 7-8 damer under ledelse af en chokolademester. Man producerede chokolade til Isfabrikken Coba i Høng. Efter kun et par år lukkede fabrikken.

 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu