Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_vest

Gå til indhold

Hoved menu

Hallenslev

Sogne >
 
 

Vestsjælland


Hallenslev Sogn og kirken.
Sognenummer 306. Kirkebog fra 1736.
Sognet er ikke stort i udstrækning. Kirken er derfor ret beskeden. Skib og kor er bygget af rå og kløvede marksten i romansk stil fra 1100-tallet.
Mellem 1450 og 1500 er der tilføjet tårn og våbenhus samt sakristiet på kirkens nordside. Det store kapel på skibets nordre side er opført omkring 1525. Det bruges nu som materialerum.
I 1653 blev Axel Juel på Gundetved (Selchausdal) ejer af Hallenslev kirke. Både Gundetved og kirken blev i 1664 købt af rentemester Henrich Müller. Kongen måtte samme år afstå Sæbygård til rentemester Müller. Dette blev indledningen til en lang periode, hvor Hallenslev kirke tilhørte Sæbygård.

I 1802 var det stadig Sæbygård, som ejede kirken. Det fremgår af initialerne ”HCA 1802” på tårnet. Sæbygårds ejer hed dengang Haagen Christian Astrup.
I 1809 solgte Sæbygård Frihedslund fra, og kirken fulgte med og var således ejet af Frihedslund indtil den i 1943 overgik til selveje.
Kirkens døbefont fra 1200-tallet blev i 1871 anbragt i Frihedslunds have. I 1940 kom den dog tilbage på sin rette plads i kirken.
Sognets kirkebog (sognenummer 306) findes bevaret fra 1736. Før den tid blev alle kirkelige handlinger ført i Sæby kirkes kirkebog (sognenummer 322), der allerede blev startet i 1642. Indtil 1736 havde de to sogne altså fælles kirkebog.

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu