Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_vest

Gå til indhold

Hoved menu

Løve

Steder >

Vestsjælland

Løve By:
Ifølge kong Valdemar Sejrs jordebog 1231 var Løve by et kongelev (kongeligt gods, der overgik til den næste konge, altså ikke kongens private ejendom). I denne kilde benævnes den "Løghe", der nogle steder udlægges som "lyet", eller det fredhellinge sted. En anden udlægning er, at navnet er udledt af "Løgh" i betydningen vand fra det oldnordiske "laug", der betyder vaskevand. Efter denne udllægning må navnet snarere hentyde til de søer og vådområder, der findes i byens nærhed. Bymarken nord for byen hed oprindeligt "Søvangen". I området mellem Vester Løvevej og Søgårdsvej er der fundet tegn på gammel søbund med bl.a. muslingeskaller. Lidt nord for Søgårdsvej ligger stadig en lille sø, hvor jernbanen er ført over landevejen til Kalundborg.

 
 

Som det  fremgår af kortet var byens gårde og huse stort set placeret omkring en åben plads i midten (forten). Landevejen gik dengang igennem byen i retning nord-syd. Den store gård næsten midt i byen, vest for vejen er Løve Kro. Vejen mod vest er den, der senere kommer til at hedde Bøstrupvej.
De to yderste gårde i venstre side er hhv. matr.nr. 4, senere Lottershøj. Bøstrupvej 4 er den sidste rest af den gamle gård. Længere mod nord af den lille vej ligger matr.nr. 16A, som stadig ligger på dette sted (Vester Løvevej 3).
De to sammenbyggede gård ved Vester Løvevej er begge udflyttet. Den ene ses endnu på Vester Løvevej 5 & 7 (det tidligere alderdomshjem). Løve gl. Landevej 2 er det gamle stuehus til den østligste af de sammenbyggede. Den blev udflyttet og ligger nu Søgårdsvej 1.
Byens gadekær ses at være placeret nogenlunde som i dag. De øvrige gårde nord for den senere Gartnervej brændte i 1802 og blev alle flyttet ud af byen. Af kortet fregår det, at Gartnervej og Gyden løb sammen i byens østlige ende og førte videre til Gierslev.
KLIK PÅ KORTET, hvis du vil se siderne om Løve by.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu