Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_vest

Gå til indhold

Hoved menu

Vester Løve

Sogne >
 
 

Vestsjælland

Vester Løve Kirke.
Kirken, der blev bygget af hensyn til beboerne i den vestlige del af det langstrakte Gierslev sogn, er en filialkirke til Gierslev kirke.
Blandt initiativtagerne var bl.a. daværende sogne- præst P.C. Nedergaard. Den til varetagelse af opførelsen nedsatte komite erhvervede i 1911 af gdr. Niels Martin Sørensen, Horskildegård, et stykke jord til byggegrund, og opførelsen påbegyndtes samme år.
Den 15. september 1911 nedlagdes grundstenen i overværelse af ca. 400 mennesker.
Provst Hertz, Finderup, lagde den første sten i Faderens, pastor Nedergaard den anden i Sønnens, og pastor Heiberg, Kr. Helsinge lagde den tredje sten i Helligåndens navn. Højtideligheden sluttede med afsyngelsen af salmen "Amen råber hver en Tunge".

Forud for grundstensnedlæggelsen oplæste provst Hertz et dokument, som derefter -indsat i et glashylster- blev indmuret i den østre gavlmur.
Så godt som alt kirkens inventar var gaver. Således skænkede pastor Nedergaards tidligere menighed på Holmsland Klit alterdugen, og Gierslev Sogns Kvinde-foreninger skænkede alterkalken.
Kirken er opført i en stil, der efterligner forskellige motiver i dansk middelalderlig kirkebygning. Den har en parallel i Reersø kirke, der opførtes 1902-04, -også efter tegninger af arkitekt Søren Lemche.
Det indre af kirken har hvidtede og pudsede hvælv af træ. Gulvene er belagt med kantstillede gule sten i sildebensmønster. Kirken er indrettet til 120 siddepladser, men kan dog, ved anvendelse af ekstra bænke, rumme næsten 200 mennesker.

Døbefonten, der består af en ottesidet granitkumme på muret fod, menes i National- museets værk om Danmarks kirker at være yngre end selve kirken. Dette imidlertid ikke korrekt, idet fonten rent faktisk er tegnet og udført af bygmester Julius Madsen, Høng samtidig med at kirken blev opført.

I tårnet hænger 2 klokker:
Den ene er støbt i 1910 på De Smithske Jernstøberier i Ålborg.
Den anden er støbt i 1954 af Erik Eitels, Vr. Løve.

Pastor P.C. Nedergaard var en af initiativtagerne til opførelsen af Vester Løve Kirke.
Det var bygmester Julius Madsen, Høng, der stod for opførelsen af kirken og udførelsen af døbefonten.

Indvielsen af kirken fandt sted d. 9/6 1912 og blev foretaget af biskop Ostenfeldt. En måned senere indviedes den ny kirkegård, idet pastor Nedergaard da begravede enken Anna Pedersdatter fra Bøstrup Toelstang.
I 1914 blev ligkapellet bygget. Også her var S. Lemche arkitekt, og bygmester Madsen stod for opførelsen. Kapellet blev taget i brug 10/9 1915.
Som kirkens første ringer, kirkebetjent og graver ansattes husmand Peder Hansen, Løve Mose. Lærer Rasmussen, Roneshøj valgtes til kirkens kasserer, og som kirkeværge valgtes gdr. Niels Martin Sørensen, Horskildegård.

Dette billede er fra kirkens opførelse i 1911.
Eftersom kirken blev indviet året efter at billedt er taget, fejredes kirkens 100 års jubilæum i 2012.
Det ville derfor være interessant, hvis nogen kan bidrage med  yderligere oplysninger om kirken gennem tiden.
Evt. fotos vil også være velkomne. Vi scanner gerne på arkivet.
Såfremt  der er nogen, der kan kommentere billedet her, er det også velkomment.
Evt. henvendelse kan ske til e-mail:
nj.arkiv@gmail.com
eller nj@jarkivhong.dk

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu