pil pil
Christopher Michelsen
(1610-1671)
Maren Christensdatter
(1607-1686)
Johan Didrichsen Bartsker
(1611-1661)
Anne Poulsdatter Winding
(1620-1688)
Gabriel Christophersen Rul
(1635-1697)
Dorothe Johansdatter
(Omkr 1641-1694)
Michel Gabrielsen Rold
(1680-1757)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Karen Christensdatter

Michel Gabrielsen Rold

  • Født: 1680, Vr. Egede
  • Døbt: 6 Maj 1680, Vr. Egede 1
  • Ægteskab: Karen Christensdatter i 1704
  • Død: 1757, Vallebo i en alder af 77 år
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Hans fæstebrev lyder således:"Paa Deres Kgl. Højhed Prince Carl, min naadigste Prince og Herres Vegne, samt Vedkommendes Approbation, accorderer MICHEL ROELD det Huus i Stubberup fremdeles i Fæste sin Livstiid, hvilket Huus han nogle Aars Tiid beboed hafver og nest afv
igte Sommer til aller høyst bemeldte Deres Kgl. Højhed er soldt fra Lindersvold.Efter høyædle og velbaarne Frue Merthe Sophie Urne hendes udgivne Skiøde af 17. Februar 1722 paa samme Huus og Hartkorn 0501 mod samme Vilkaar som hans forrige Herskab hafde ham Huuset forundt, Skatter undtagen efter det hannem med dette Fæstebrev de Dato Lindersvold 29. Julii 1702 under bemeldte hendes Velbaarenhed Fru Merthe Sophie Urnes Haand, nemlig at holde Huuset i Bygningsstand forsvarligt vedlige, dyrke sin Jord, som ved bor. Svarer af ovenstaaende Hartkorn alle Kgl.Skatter og Contributioner, samt betaler aarligt ligesom hid indtil for Hoveri og Landgilde Penge Ti Sletdaler og ??? haver han udi Alt at efterleve Kgl. allernaadigste Lov og Forordninger og være sit høye Herskab og deres beskikkede Fuldmæg
tig hørig og lydig under dette sit Fæstebrevs Fortabelse, for Indfæstning blifver han fri i Henseende han bliver ved Huuset efter forrige Fæste. Saaledes bekræftes under min Haand og Segl,
Vemmetofte 22. Oktober 1722.
J. Ostorff.

Ligelydende Fæstebrev paa samme Sort Papir er mig leveret, som jeg i alle Maader her reverserer mig til at efterleve."
M. Roeld.
Iflg. Johannes Jessens skolehistorie i Præstø amt skal han også have været ved Hovby skole, der startede til nytår 1742 i et 6 fags lerklinet hus. Lønnen var 12 rigsdaler plus 10 tdr. korn. Han forflyttedes samme år til Vallebo og efterfulg
tes af Lars Jørgensen og senere Michel Rosendahl.
Vallebo skole opførtes i 1741 med 8 fag lerklinet hus. Lønnen her var lidt bedre, 12 rigsdaler og 12 tdr. korn. Michel begyndte her i januar 1742 og var her til sin død.
Jordebog 1726 (Vemmetofte): Skovfoged, nyder løn, men efter allernådigste resolution fri for afgiften.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Skovfoged, skoleholder.

• Nationalitet.

• Bopæl.


Billede

Michel blev gift med Karen Christensdatter i 1704. (Karen Christensdatter døde i 1727 i Stubberup, En Gård 2.)


Billede

Kilder


1 Vr. Egede kirkebog 1680 (1). Båret af Anne hr. Frederichs i St. Heddinge. Faddere: Hr. Jacob i Haslev. Peder Alexin i Bårse. Jens Jensen i Gjødstrup. Mette Carsten Godskes. Margrethe sal. Peder Skyttes i Vr. Egede.

2 Vemmetofte skifteprotokol 1727 (1).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia