pil pil pil pil
Hans Adolph Abrahamsen
(1714-1764)
Inger Jensdatter
(1726-1779)
Jørgen Pedersen
(1721-1763)
Johanne Pedersdatter
(1731-1804)
Isaach Hansen
(1756-1830)
Anna Jørgensdatter
(1759-1822)

Jørgen Isaachsen
(1793-1866)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Michaelsdatter

2. Ane Margrethe Jacobsdatter

Jørgen Isaachsen

  • Født: 1793, Duelund
  • Døbt: 15 Dec. 1793, Bråby 2
  • Ægteskab (1): Karen Michaelsdatter den 21 Nov. 1817 i Faxe 1
  • Ægteskab (2): Ane Margrethe Jacobsdatter den 16 Aug. 1844 i Faxe
  • Død: 9 Feb. 1866, Tystrup, Sækkehusvej 11. i en alder af 73 år
  • Begravet: 17 Feb. 1866, Faxe
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:

I moderens skifte 1822 benævnes han smed i Tystrup.
En tid var han også landsbyspillemand og drog rundt med violinen og spillede op til dans på egnen.
Da den religiøse vækkelse i midten af 1800-tallet bredte sig fra Vestsjælland, blev han grebet af den og var sammen med Christian Leonhard Larsen i Krageborg de vaktes leder på egnen.Vækkelsen var kommet til Østsjælland bl.a. med Jacob Hansen fisker fra Bisserup. Han havde ellers et lille landbrug og ernærede sig også ved fiskeri. Tillige drog han altså også rundt som vækkelsesprædikant. Hans hus ligger endnu i Bisserup (Havnevej 62) og rummer nu "Galleri Hestestalden", der er maleriudstilling.

Det fortælles om Jørgen Isaachsen, at han en aften sad og spillede for familien. Da kunne man pludselig se på ham, at der var noget galt. Han stoppede sit spil og lod violinen synke, mens han så eftertænksom ud. Han havde fået anfægtelser!
"Hvordan kunne man både være en sand kristen og samtidig dyrke verdslige glæder som dans og spil?"
Længe sad han og grublede, hvorefter han forsigtigt hængte violinen op på sin krog. Han stod længe og ligesom snakkede med instrumentet, som for at tage afsked efter mange glade oplevelser, der nu skulle være slut.
Efter denne andagt rørte han aldrig mere sin violin. Han havde taget sin beslutning.

Biografi skrevet af Hans Peter Jørgensen:
Jørgen Isaachsen var smed i Tystrup ved Fakse. Ved siden heraf tog han ud og spillede til gilder på gårdene, fastelavnsgilder, barselgilder, bryllupper osv. Det var violin, han spillede på, og sommetider havde han en mand med, som spillede klarinet.Jørgen smed, som han blev kaldt, var navnlig berømt for at kunne smede nogle ualmindelig gode spader. Som ung lærte han smedehåndværket hos en mester, som senere blev hans svigerfar. Jørgens forældre var dengang flyttet til Tornemark, så det var nok derfor, at den unge mand kom i smedelære i Tystrup.
Hvor tidligt han begyndte at spille violin, ved vi ikke, men han kunne ikke spille efter noder, alt blev spillet efter gehør. Men i 1837 blev violinen pludselig lagt på hylden, og dette gik således til:
En dag i 1837 var pastor Willemoes i Herfølge kørt ned for at besøge amtmanden på Lindersvold. På vejen hjem blev det et voldsomt tordenvejr, og da man nåede Krageborg, var uvejret så slemt, at man besluttede at søge husly hos vildt fremmede mennesker.I det hus, hvor man søgte ly, boede hjulmand Kristian Leonhard, som i aftenens løb helt blev grebet af den gudelige vækkelse, som pastor Willemoes så stærkt slog til lyd for. Kun et par kilometer fra Krageborg lå Tystrup, hvor Jørgen Isaachsen boede og virkede. Smed og hjulmand arbejdede jo altid sammen, når nye vogne skulle laves, eller ældre hjul skulle ringes osv., så disse to mænd kendte derfor hinanden godt, og inden længe var Jørgen Isaachsen også blevet grebet af samme gudelige vækkelse, og denne syntes han ikke kunne gå i spænd sammen med de lystige gilder, han spillede til, hvor han ofte så karle, som var nærgående overfor pigerne, og derfor opførte sig mindre pænt og dannet.

Jørgen Isaachsen fæstede smedjen i 1820. Fæstebrevet er dateret på Gisselfeld 9/10 1820.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Ejendom: Gisselfeld fæsteprotokol, 9 Okt. 1820, Tystrup, Sækkehusvej. 3
Jørgen Isaachsen fæstede smedjen i 1820. Fæstebrevet er dateret på Gisselfeld 9/10 1820.

• Beskæftigelse: Smed.

• Søskende.

• Folketællinger:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup By, Et huus, 61, FT-1840, B4831
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Isaksen 47 Gift Smed
Karen Mikaelsdatter 46 Gift Hans kone
Katrine Jørgensdatter 22 Ugift Deres barn
Johanne Jørgensdatter 21 Ugift Deres barn
Jacob Jørgensen 15 Ugift Deres barn
Christian Jørgensen 11 Ugift Deres barn
Marie Jørgensen 8 Ugift Deres barn Bør være Ane Margrethe!
Hans Jørgensen 5 Ugift Deres barn
Sofie Jørgensen 2 Ugift Deres barn
Hans Hansen 26 Ugift Hans svend
Johan Larsen 20 Ugift Hans dreng

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup By, , 62, et Huus, FT-1845, C3028
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Isaksen 52 Gift Smed Braaby Sogn Sorø Amt
Margrete Jacobsdatter 30 Gift hans Kone Her i Sognet
Jacob Jørgensen 20 Ugift deres Børn, Smedelærling Her i Sognet
Christian Jørgensen 17 Ugift deres Børn, Smedelærling Her i Sognet
Ane Marg. Jørgensen 13 Ugift deres Børn Her i Sognet
Sofie Jørgensen 7 Ugift deres Børn Her i Sognet
Karen Marie Jacobsen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet
Johan Larsen 25 Ugift Smedesvend. Braaby Sogn Sorø Amt
Maren Hansdatter 19 Ugift Tjenestepige Veiløe Sogn Præstø Amt

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup By, 60, et Huus, 279, FT-1850, C4618
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Isaksen 57 Gift Smed, Huusfader Braaby Sogn, Sorø Amt
Ane Marg. Jacobsdatter 35 Gift hans Kone Her i Sognet
Jacob Jørgensen 25 Ugift deres Børn, fraværende, indkaldt til Krigstjeneste Her i Sognet
Karen Marie Jacobsen 7 Ugift deres Børn Her i Sognet
Bodil Kirst. Jørgensen 5 Ugift deres Børn Her i Sognet
Anders Jørgensen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet
Sofie Cecilie Jørgensen 12 Ugift deres Børn Her i Sognet
Hans Jacobsen 22 Ugift Smedesvende Her i Sognet
Ole Jensen 19 Ugift Smedesvende Kongsted
Søren Jacobsen 20 Ugift Smedesvende Alsløv
Ane Marie Hansdatter 17 Ugift Tjenestepige Alsløv

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup by, et hus, 11, FT-1855, C9259
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Isaksen 62 Gift husmand, smed, husfader. Braaby Sogn, Sorø Amt.
Ane Margrethe Jacobsdatter 40 Gift hans kone Her i Sognet
Karen Marie Jacobsen 12 Ugift deres barn Her i Sognet
Bodil Kirstine Jørgensen 10 Ugift deres barn Her i Sognet
Anders Jørgensen 7 Ugift deres barn Her i Sognet
Niels Jørgensen 5 Ugift deres barn Her i Sognet
Johanne Marie Jørgensen 2 Ugift deres barn Her i Sognet
Christian Jørgensen 26 Ugift smedesvend Her i Sognet
Niels Andersen 22 Ugift smedesvend Her i Sognet
Hans Chr Hansen 22 Ugift smedesvend Hasle Sogn, Sorø Amt.
Maren Sofie Olsen 17 Ugift tjenestepige Alslev Sogn

• Skifte:.
Skifte efter Jørgen Isaachsen 17/3 1866:

Aar 1866, den 17. Marts Formiddag Kl. 11 blev en Skifteret sat paa Herredscontoiret i Storehedinge af den ordinaire Skifteforvalter Overauditeur Lipke i Overværelse af Vidnerne Hjort og Thaarup,
Hvor da foretoges Skifte Nr. 29/18 65/66 efter Smed Jørgen Isaksen af Thystrup, død 9. Februar 1866.

Enken Ane Margrethe Jacobsen var efter Tilsigelse mødt og opgav Afdødes Arvinger foruden sig selv at være 7 Børn af Afdødes første Ægteskab, nemlig:

1. en Datter Ane Cathrine Jørgensen i Ægteskab med Smed Johan Larsen af Duelund.
2. En Søn Jacob Jørgensen, Smed paa Fed, 40 Aar gammel.
3. En Do. Peder -"- Hmd. I Orup, 39 Aar gl.
4. En Do. Christian -"- Smed i Viverup, 37.
5. En Datter Ane Margrethe i Ægteskab med Hjulmand Lars Christiansen i Orup,
6. En Søn Hans Jørgensen, Hmd. I Vesteregede, 31 Aar gl.
7. En Datter Sofie Cecilie i Ægteskab med Hmd. Bendt Sørensen i Ulse Olstrup.

Samt følgende 5 Fællesbørn:

1. en Datter Bodil Kirstine Jørgensen, 19 Aar gl.
2. en Søn Anders -"- 17 Aar
3. en Do. Niels -"- 15 -"-
4. en Do. Johanne Marie -"- 12 -"-
5. en Søn Jørgen -"- 7 -"-

Af disse Arvinger mødte Smed Johan Larsen af Duelund, Smed Jacob Jørgensen, Hmd. Peder Jørgensen, Hjulmand Lars Christiansen, hmd. Hans Jørgensen og Hmd. Bendt Sørensen, samt Bodil Kirstine Jørgensen.
Som Værge for de umyndige Børn gav Møde og blev beskikket Gmd. Hans Jørgen Jensen af Store Elmue, der tillige mødte som Kurator for den mindreaarige Bodil Kirstine Jørgensen.- For Smed Christian Jørgensen mødte førstnævnte Arving Smed Johan Larseb efter skriftlig Fuldmagt af 16 d.M., som han fremlagde til Indlemmelse saalydende: XXX

Enken opgav Boets Værdi af Ind- og Udbo af al Slags og Penge til 841 Rdl. 60 Sk.. Den paa Boet hvilende Gjæld anførte hun i det Hele til 270 Rdl.
Hvorhos hun bemærkede, at Afdødes Begravelse havde kostet 30 Rdl., og paastod sig et lige Beløb udlagt til sin egen Begravelse.-
Imod disse Værdiangivelser havde samtlige Vedkommende paa Forehold Intet at indvende(?).- Da derhos saavel Enken og Værgen som de andre i dag mødte Arvinger paatoge sig at holde Skifteretten angerløs med Hensyn til den Gjæld som, udenfor hvad i dag er opgivet, maatte opvaagne(?) paa Boet, blev dette opgjort og delt saaledes:

A. Indtægt..................................................................................................................... 841 Rdl. 60 Sk.
B. Udgift:
1. Gjælden ........................................................................... 270 Rdl.
2. Begravelserne ......................................................... 60 ""
3. Skifteomkostningerne:
Salair .......................................... 8 Rdl. 48 Sk
Beskrivelse ........................... 50
Bekræftelse ........................... 80
Justitsfond ........................... 1 93
1/3 til Kongens Kasse 2 80
20 P. c. til Do. ......... 54
Vidner .......................................... 2 "" 17 21
Summa Udgift= 347 Rdl. 21 Sk.
Rest Indtægt= 494 Rdl. 39 Sk.

Heraf tager Enken Halvdelen som sin Boeslod med 247 191/2 Sk.
Igjen til Arv= 247 Rdl. 191/2 Sk.
Herfra drages 1 P.C. Arveafgift i Henhold til
L. 19. Febr. 1861 med 2 45
Igjen= 244 Rdl. 701/2 Sk.
Heraf beregnes Stemplet Papir til Skifte-
Brevet med............................................................................................................... 1 64
Til Deling= 243 Rdl. 61/2 Sk.

Der udloddes saaledes:

1. Enken 1/13 ................................................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
2. Datteren Ane Cathrine ligel. ............................................. 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
3. Sønnen Jacob Jørgensen Ligel. .......................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
4. Do. Peder ...................................................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
5. Do. Christian ligel. ..................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
6. Datteren Ane Margrethe ligel. .......................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
7. Sønnen Hans ligel. ........................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
8. Datteren Sofie Cecilie ligel. .......................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
9. Do. Bodil Kirstine ligel. ...................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
10. Sønnen Anders ........................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
11. Do. Niels ....................................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
12. Datteren Johanne Marie ................................................ 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
13. Sønnen Jørgen ........................................................................... 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
Balance.
14. Med denne Opgjørelse erklærede samtlige Vedkommende sig tilfredse.- Af Arvingerne erklærede Smed Jacob Jørgensen af Fed og Hjulmand Lars Christiansen af Orup, sidstnævnte paa sin Hustrues Vegne, at de til Fordel for Enken gav Afkald paa de dem tilfaldne Arvelodder.- Til de øvrige 6 myndige Arvinger udbetalte Enken i dag contant deres Arvelodder med 18 Rdl. 66 25/26 Sk.
Til hver.- Hvad de de 4 umyndige Arvingers tilfaldne Capitaler angaaer, da begjærede Enken, at de maatte forblive indestaaende med Sikkerhed i hendes samtlige Eiendele.-
Da Værgen Intet havde herimod at indvende og Skifteforvalteren qua Overformynder maatte anse Enken for tilstrækkelig vederhæftig og paalidelig, tilstodes hendes anførte Begjæring, og vil en Extract af nærværende Skifte derfor være at thinglæse paa Enkens Bekostning til Sikkerhed for de ommeldte Børnemidler, hvis samlede Beløb udgjør= 74 Rdl. 75 11/13 Sk.-
Arven udbetales Børnene, efterhaanden som de bliver mindreaarige(?!); af Arven svares ingen Renter, saalænge de som uconfirmerede have Ophold i Hjemmet, men fra deres Confirmation af svarer Enken Renter uden Hensyn til om Børnene efter den Tid endnu opholder sig i Hjemmet.-
Da Enken endelig Contant indbetalte:
Skifteomkostningerne med .................................................................................... 17 Rdl. 21 Sk.
Arveafgiften ........................................................................................................................ 2 43
Stemplet Papir til Skiftebrevet ............................................................... 1 64
Og for Skifteextractens Thinglæsning ................................................ 91
I alt= 22 Rdl. 29 Sk.
Blev Boet herved extraderet til fir Raadighed og Skiftet sluttet.-
Skifteretten hævet.-

S. Lipke
Johan Larsen Jacob Jørgensen Peder Jørgensen
Lars Christiansen Hans Jørgensen Bendt Sørensen
Ane Margrethe Jacobsen Bodil Kirstine Jørgensen
m.f.P.

Hans Jørgen Jensen
m.f.P.

Som Vidner
V. Hjort Thaarup.


Billede

Jørgen blev gift med Karen Michaelsdatter, datter af Michael Hansen og Sidse Andersdatter, den 21 Nov. 1817 i Faxe.1 (Karen Michaelsdatter blev født den 15 Aug. 1794 i Tystrup, døbt den 28 Sep. 1794 i Faxe,4 døde den 17 Feb. 1843 i Tystrup og blev begravet den 24 Feb. 1843 i Faxe 5.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: Tystrup, Sækkehusvej.


Billede

Jørgen blev derefter gift med Ane Margrethe Jacobsdatter, datter af Jacob Sigurdtsen og Anne Marie Michaelsdatter, den 16 Aug. 1844 i Faxe. (Ane Margrethe Jacobsdatter blev født den 18 Jun. 1815 i Borrishoved, døbt i 1815 i Faxe, døde i Tystrup og blev begravet i Faxe.)


Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, viede 1817 (21/11 1817). Viet 21/11 1817:
Jørgen Isaachsen, 24 år, tjenende som smedesvend i Tystrup og
pigen Karen Michaelsdatter, 23 år, smed Michael Hansens datter i Tystrup.
Forlovere: Isaach Hansen, på Tårnemark i Kongsted sogn og smed Michael Hansen, Tystrup.

2 Bråby kirkebog 1793 (1). Båret af Malene Dinesdatter. Faddere: Niels Olsen. Hans Sørensen. Anders Hansen.

3 FÆP Gisselfeld 1820 (9/10 1820). Jørgen Isaachsen fæstede smedjen i 1820. Fæstebrevet er dateret på Gisselfeld 9/10 1820.

"Fæstebrev for Huusmand og Smed Jørgen Isaachsen i Thystrup.
Christian Conrad Sofus Danneskiold, Greve til Grevskabet Samsøe, Herre til Næsbyeholm, mm. gjør vitterligt at have paa egne og medejeres Vegne af Rosendahl og underliggende Gods stædt og fæst, ligesom jeg herved stæder og fæster til Jørgen Isaachsen det Huus med Smedie i Thystrup Bye, Faxøe Sogn, Præstøe Amt, som i Jordebogen staaer anført under No.1, der sidst har været beboet af Michael Hansen Smed, men som denne med Herskabets Tilladelse haver afstaaet. Hvilket Huus og Smedie med tilliggende Jorder 2 Tdr. Land og som har det samme uforandrede Hartkorn som forhen, nemlig Ager og Eng 1 Kp. 2 Fdkr. 2 Alb., Fæsteren skal nyde, bruge og i Fæste beholde sin Livstid paa følgende Conditioner:

1. Husets Bygninger, saaledes som de efter hoshæftede Synsforretning, er Fæsteren uden Mangel overleveret, holder han stedse i samme gode Stand, og ved Fratrædelse eller Dødsfald, uden Mangel af ham eller Arvinger, tilsvares og afleveres.-
2. At han af Husets Bygninger, Smedie, Jorder og Hartkorn, sig og Familie, hans Folk og Kreaturer, fra 1ste Jan. 1821, til anordnede Tider og Stæder, svarer og udreder alle Kongelige, offentlige og personelle Skatter og Afgivter med det fulde Beløb af den ved Forordningen 15. Apr. 1818, paabudne Landskat, samt Andres Rettigheder, Reiser og Byrder med hvad Navn nævnes kan, Intet undtagen som enten nu er eller herefter i Fæstetiden paabudet vorder.-
3. Saalænge Aftræderen den gamle Michael Hansen Smed lever, som nyder Opholdet hos ham, svarer han fra 1. Novb. D.A. og fremdeles aarlig Afgivt af Huus og Smedie 10 Rbdlr. Sølv, skriver Tie Rigsbankdaler Sølv, der erlægges i 2de Terminer nemlig 1. Mai og 1. Novb. Hvert Aar og hver Gang det Halve; men fra den Tiid han ved Døden afgaaer, svarer han aarlig 15 Rbdlr. Sølv, skriver Femten Rigsbankdaler Sølv, som erlægges i bemeldte 2de Terminer. I stedet for en Kiøbenhavnsreise betaler han aarlig fra d.A. 1. Novb. 5 Rbdlr. Sølv, skriver Fem Rbdlr. Sølv, der erlægges i oftmeldte 2de Terminer.- Alt prompte og uden nogen Undskyldning.-
4. Ligesom det i Almindelighed paaligger Fæsteren vel og forsvarlig at smede for de omliggende Byer og Beboere, saa endvidere skal det og i Særdeleshed paaligge ham først og fornemmelig at smede for Rosendahls og Margrethenlunds Ejere eller Forpagtere.
5. Haugen til Huset, omlægges, beplantes og dyrkes af Fæsteren efter den Maade som Herskabet ved Godsgartneren lader ham anvise, holder den stedse vel indhegnet og beflitter sig paa nyttige Væxter som Humle osv.-
6. Jorden driver og dyrker han vel og forsvarlig paa bedste landbrugsmæssige Maade, og skadeligt Vand skal han aflede derfra og stedse holde den frie derfor, Hegn at opreise og holde imod Paagrændsende, og tvinge dem til det samme; alt i Overeensstemmelse med de om skadeligt Vands Afledning, Hegn og Fred ergangne Kongelige Anordninger.
7. Af Husets Bygninger og Smedie, som er assureret i Landets almindelige Brandcasse, betaler han den aarlige Brandcontingent ordinair og extraordinair.
8. Holder sig Lov og Anordninger efterrettelig i Almindelighed, og i Særdeleshed ikke uden Herskabets Forevidende indtager Inderster, eller begaaer ulovlig Skovhugst, hvorfor Forordningen af 18. April 1781 i Tilfælde bliver at anvende.-
9. Den imellem Fæsteren og Aftræderen Michael Hansen Smed oprettede Aftægtscontract, holder han i Eet og Alt.-
10. I Indfæstning haver Fæsteren betalt 50 Rbdlr. Sedler og 1/10 Deel betales derimod i Fogedpenge til Forvalteren.-

Holder Fæsteren ikke denne Fæstecontract i det Hele, er samme forbrudt og han pligtig at fravige Huset og Smedien med Tilliggende og aflevere det som forbemeldt.-
Til Bekræftelse under min Haand og Segl
Gisselfeld den 9. October 1820. Danneskiold

Læst inden Stevns og Faxøe Herreders Ret Tirsdagen den 10. Octob. 1820 test. C. Kynde.

For Læsningen(?) betalt 2 Mk.
Forhøjelsen 6 2/5 Sk.
Sølv 2 Mk. 6 2/5 Sk. Tegn 3 Mk. 1 Sk.
Kynde.

Eet med dette ligelydende original Fæstebrev med vedhæftet Synsforretning, haver jeg imodtaget og forpligter mig herved til at holde, opfylde og efterkomme samme i alle Dele, hvilket hermed bekræftes med min Haands Underskrivt og 2de Mænd til Vitterlighed.
Thystrup d. 11. Oct. 1820
Jørgen Isaachsen
Til Vitterlighed
S.C. Nielsen Peter P.L.S. Larsen."

4 KB 472 Faxe, fødte 28 Sep 1794 (28/9 1794).

5 KB 472 Faxe døde kvinder 24 Feb 1843 (24/2 1843).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia