Ditlev Andreasen
(-1758)
Maren Ditlevs
(Omkr 1685-1767)
Jens Ditlevsen
(1714-1794)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Giertrud Sørensdatter

Jens Ditlevsen

  • Født: 1714 eller 1724
  • Ægteskab: Giertrud Sørensdatter den 17 Jan. 1745 i Kongsted 1
  • Død: Jan. 1794, Orup i en alder af 79 år
  • Begravet: 19 Jan. 1794, Roholte 2
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Boede 1746 i Tågeskov, 1752 i Orup, Roholte sogn.
Folketællingen 1787: 73 år, daglejer, boende hos skovfgd. Christopher Hoffmann, Vemmetofte sogn. Det var en svigersøn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: husmand.

• Søskende:.
Andreas Ditlevsen, født 1707. Ægtefælle: Ellen Thygesdatter (1704-1786) Gift 6/11 1746 i Kongsted.
Jochum Claus Ditlevsen, født 1719 i Efven (Even) Snesere sogn. Ægtefælle 1): Anne Ejlersdatter (1719-1756). Ægtefælle 2): Margrethe Larsdatter,(død 1767.
Sidtzel Ditlevsdatter, født 1751 i Broskov, Bårse sogn. Død i Lundehuset, Kongsted sogn 1794.
Bidild Ditlevsdatter, født 1723 i Eskildstrup, Kongsted sogn.
Kirsten Ditlevsdatter, født 1724 i Eskildstrup, død 1727.
Hendrich Christian Ditlevsen, født 1726 i Eskildstrup. Død 1728.
Christen Ditlevsen, født 1727 i Eskildstrup.

• Folketælling:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Vemmetofte, Vemmetofte Bye og Sogn, Huus, 30, FT-1787, C2675
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christopher Hofman 67 Gift Mand Skovfoged
Kirsten Jensdatter 29 Gift Hustrue -
Jens Friederich Christophersen 5 Ugift deres Søn -
Jens Ditlefsen 73 Gift Konens Fader Er til Huuse hos Skovfogeden. Manden gaaer i Dagleie
Giertrud Sørensdatter 70 Gift Konens Moder Er til Huuse hos Skovfogeden. Manden gaaer i Dagleie

• Notat:: Gaunø Godsarkiv, 20 Maj 1778, Strandegård.
Sag om ulovligt krohold 20/5 1778:
Adam Casper von Holstein, Deres Kongel. Majestets Byefoged i Storeheddinge og Herredsfoged i Stevns Faxøe Herreder og Michael Lassen constituerede Skriver i bemeldte Herreder
Giøre vitterlig: at Anno 1778 d. 20de May er paa begæring af Hr. Forvalter Clausen paa Strandegaard sadt en Giesteret i Overværelse af Hemming Hendrichsen, og Baltzer Hansen, betreffende Christen Jensen af Roholte, Jacob Møller af Vindbyeholt, Jens Ditlevsen af Lindersvold, Jens Hansen, Jørgen Jensen, Christen Jensen, Jens Nielsen, Poul Olsen, Dines Pedersen, Lars Hansen, alle Gaardmænd og Huusmand Peder Pedersen, alle af Leestrup, Jens Jacobsen, Lars Olsen, Peder Olsen og Christopher Pedersen, af Eschildstrup, Niels Jensen, Jens Sørensen, og Christopher Caspersen, af Hyllede, Jørn Jacobsen, Hans Jacobsen, Peder Ebbesen, Hartvig Jensen, Hans Nielsen, Peder Pedersen og Peder Frandsen, alle af Orup, betreffende deres ulovlige Kroehold og fremstod 2de Varselsmænd, som under Lovens Eed bevidnede mundtlig at have indstevnet forbenævnte Forbrydere at lide Dom for benævnte deres Kroehold.

1) blev fremkaldet Christen Jensen af Roholte, der paa Rettens Forespørgsel bekiendte at have holdt ulovlig Kroe og havde intet til sin Undskyldning at frembringe.
2) Jacob Møllere af Vindbyeholt, blev fremkaldet og tilstoed samme Forbrydelse.
3) Jens Ditlevsen fra Lindersvold tilstoed det samme.
4) Jens Hansen af Leestrup tilstoed det samme.
5) Jørgen Jensen tilstoed og det samme.
6) Christen Jensen af Leestrup tilstoed det samme
7) Jens Nielsen af Ditto tilstoed det samme.
8) Poul Olsen af Dito tilstoed det samme.
9) Dines Pedersen af Ditto tilstoed det samme.
10) Lars Hansen af Ditto tilstoed det samme.
11) Peder Pedersen Huusmand ibidem tilstoed det samme.
12) Peder Olsen af Eschildstrup tilstoed det samme.
13) Jens Sørensen i Hyllede nægtede at have solgt.
14) Christopher Caspersen tilstoed at have solgt
15) Niels Jensen af Hyllede tilstoed det samme.
16) Jørn Jacobsen af Orup tilstoed det samme.
17) Hartvig Jensen ibidem tilstoed det samme.
18) Hans Jacobsen af Ditto tilstoed det samme.
19) Peder Frantzen af Ditto tilstoed det samme.
20) Peder Ebbesen ibid. tilstoed det samme.
21) Hans Nielsen ibidem nægtede at have solgt,

Hvornæst Hr. Forvalter Clausen paastod ovenbenævnte Bønder at de efter Forordn. Af 30te April 1734 vorder tilfunden at betale i Mulkt 20 Rd. Og i Omkostninger 2 Rd. Og indlod saaledes Sagen under Dom, der blev afsagt saaledes:

At Christen Jensen af Roholte, Jacob Møllere i Vindbyholt, Jens Ditlevsen i Lindersvold, Jørgen Jensen af Leestrup, Christen Jensen ibid. Jens Nielsen ibid. Poul Olsen ibid. Dines Pedersen ibid. Lars Hansen ibid. Og Huusmand Peder Pedersen ibidem, Peder Olsen af Eschildstrup, Christopher Caspersen og Niels Jensen af Hyllede, Jørgen Jacobsen, Hans Jacobsen, Peder Frantzen og Peder Ebbesen samt Hartvig Jensen alle af Orup har udøvet ulovlig Kroehold, det vikser deres Tilståelse her i Retten hvor de bliver tilfunden efter Forordningen af 30te April 1734 at betale i Mulkt 20 Rd. Og erlægge i Sagens Omkostning 2 Rd, der søges udbetalt efter Forordningen af 2den Sept. 1773 dens 12te Art.
Datum ut supra
A.C. Holstein.
Overværende Vitterlighedsmænd:
H.H.S. B.H.

Jens Jacobsen, Lars Olsen og Christopher Pedersen af Eschildstrup blev af Clausen frafaldne.
Datum Extra Retten ut supra
Holstein.
At denne Act er conform med Justits Protocollen testeres under min Haand og Segl.
M. Lassen.


Billede

Jens blev gift med Giertrud Sørensdatter, datter af Søren Rasmussen og Karen Nn, den 17 Jan. 1745 i Kongsted.1 (Giertrud Sørensdatter blev født i 1721 i Kongsted, døbt den 18 Maj 1721 i Kongsted,3 døde i Maj 1788 i Vemmetofte og blev begravet den 9 Maj 1788 i Vemmetofte 4.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Trolovet, 13 Dec. 1744, Kongsted. 1


Billede

Kilder


1 KB 484 Kongsted, trolovede og viede 1744-45 (17/1 1745). Jens Ditlevsen og Giertrud Sørensdatter i Kongsted.
Forlovere: Ditlev Tømmermand i Eskildstrup og Søren smed i Kongsted.

2 KB 490 Roholte, døde mænd 1794 (AO 1737-1800 opslag 36 nr. 1) (19/1 1794). Jens Ditlevsen, inderste i Orup, 70 år.

3 KB 484 Kongsted, døbte 1721 (9/5 1721). Søren smeds datter Gjertrud i Kongsted.
Båret af Sophia Amalia i Kongsted.
Faddere: Lars Hansen. Thomas teglbrænder. Povl snedker. Maren Anderses. Birgitte Jensdatter, Kongsted..

4 KB 502 Vemmetofte, døde 1788 (AO 1755-1847 opslag 109 nr. 2) (9/5 1788). Den 9. maj blev Jens Ditlevsens hustru, som var til huse hos Christopher Hoffmann i Dyrehaven begravet i den mellemste jord. Hun var 70 år og døde af ælde.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia