Morten Hansen
Maren Morten Hansens
Hans Mortensen
(1667-1738)
Karen Lauridsdatter
(1672-1739)
Morten Hansen
(1688-1752)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Sidsel Hansdatter

Morten Hansen

  • Født: 1688, Spjellerup
  • Døbt: 7 Okt. 1688, Spjellerup 1
  • Ægteskab: Sidsel Hansdatter omkring 1710-1712 i Faxe?
  • Død: 24 Apr. 1752, Vivede i en alder af 64 år
  • Begravet: 1752, Faxe
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
I 1745 lod klosterskriveren på Vemmetofte fremlægge landstingslysning og stævning på 2 unge karle, der ved pinsetid, da udskrivning til militær tjeneste fandt sted, var rømt fra deres husbond. Der blev også lyst efter dem fra prædikestolen, men ingen vidste noget. Ikke engang Morten Hansen, der var far til den ene af karlene. Han vidste intet om, hvor sønnen var eller hvorhen han var rejst. Han vidste blot, at det ikke var ham, der havde givet ham rejsepenge. Sagen blev pådøm
t ved Stevns-Faxe herred iflg. forordningen af 4/2 1733.

Kilde: Berlingske Politiske og Avertissementstidende 1752 No. 38 side 4 12. Maj
Michael Johannes Lorentzen Forvalter og Closterskriver ved det Høyadelige Frøcken Closter Vemmetrofte lader herved (da et ordentlig proclama ey kand bekostes) som skifte Forvalter efter een bemelte Godses fæste Bonde i Vibede, navnlig Morten Hansen, som døde den 24 April sidstleden bekiendtgiøre, at skiftet efter bemeldte afg. Morten Hansen bliver foretaget i stervboet i Vibede udi Faxøe sogn Trygeveide amt i Siælland beliggende Onsdagen den 28. Junii om eftermiddagen kl. 2 slet, og samme tiid til ende bragt, thi advares saavel de som i dette fattige stervboe noget kunde have at fordre, tillige med dem, som til boet noget kand have at skylde, som de, der efter denne afg. mand have nogen arve ret eller deres formyndere, og i sær end denne afg. Mands Søn navnl. Peder Mortensen (der er undvigt uden at skal have noget pas, og derfor ey viides, hvor er) at de samti. til bemelte tid og sted vil indfinde sig, da een hver skal vederfares den ret, som lov
forsvarligt være kand, hvorimod de som forsømmer sin ret, og en til bestemte tiid indfinde sig, faaer at tilskrive sig selv skaden, som dem herved foraarsages.

Vemmetofte skifteprotokol 1752:
Vurdering 2/5 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.
Skifte 28/6 1752 efter gårdmand Morten Hansen, Vivede.
Enke: Sidsel Hansdatter med lovværge Hans Nielsen.
Børn: Jens Mortensen, 36 år, boende i Ebbeskov. Peder Mortensen, 26 år, som er bortrejst. Giertrud Mortensdatter, 27 år. Tjenende Peder Knudsen Vester(?)Gaard. Birthe Cathrina Mortensdatter, 20 år. Karen Mortensdatter, 19 år. Anne Mortensdatter, 15 år. De 3 sidste hjemme hos moderen.
Enkens lovværge ikke til stede ved vurderingen formedelst den travle tid.
Enken angav endvidere at have 3 datterbørn: Den afdøde Lisbeth Maria Mortensdatters børn:
1. med afdøde Anders Andersen: En søn Anders Andersen, 11 år.
2. med afdøde Jens Povlsen: En datter Dorthe Jensdatter, 7 år.
3. med Jens Clausen i Hovby under Rosenlunds gods. Claus Jensen, 4 år. Dattersønnen Anders Andersen opholdt sig i stervboet.
Ved skifteforretningen var Jens Mortensen, Ebbeskov, til stede på egne og søskendes vegne.
Berthe Cathrines trolovede, Hans Olsen var ligeledes til stede, såvel som Jens Clausen i Hovby var mødt på sønnens vegne.
Gårdens fæste blev overladt Hans Olsen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Søskende:.
Niels Hansen, født 1690 i Spjellerup, død 1736 i St. Tårøje. Gårdmand.
Mads Hansen, født 1692 i Spjellerup. Død 1697.
Ellen Hansdatter, født 1694 i Spjellerup, død 1694 samme sted.
Laurids Hansen, født 1695 i Spjellerup.
Ellen Hansdatter, født 1699 i Spjellerup. Død samme år.
Jens Hansen, født 1699 i Spjellerup. Død samme sted i 1708.
Bodil Hansdatter, født 1702 i Spjellerup.

• Beskæftigelse: Gårdmand.

• Ejendom:, 16 Apr. 1711, Matr.Nr. 4, Vivede, "Åmark". 2
Beboere:
Den første fæster, der med sikkerhed kan knyttes til denne gård, er Jens Clausen. Han nævnes som afgående fæster i 1711.
Morten Hansen af Spjellerup fik fæstet overdraget i 1711 og fornyet i 1719. Efter hans død i 1752 overtog svigersønnen Hans Olsen, der var født i Bonderød.
Hans datter, Birthe Cathrine, blev gift med Søren Madsen.
Han døde i 1847, hvorefter fæstet blev overdraget hans søn, Hans Sørensen. Han købte arvefæsteskøde i 1874. Han ddøe 4 år senere, og svigersønnen Peder Olsen overtog gården.
Hans enke giftede sig i 1898 med Peder Hansen, som ejede gården til sin død i 1914. Herefter blev den overtaget af hans stedsøn, Charles August Olsen.
Han blev afløst i 1962 af sin søn, Otto Mølgaard Olsen.
Når man ser bort fra Peder Hansen, har 7 generationer af samme slægt haft gården.


Billede

Morten blev gift med Sidsel Hansdatter, datter af Hans Jacobsen og Berthe Hansdatter, omkring 1710-1712 i Faxe?. (Sidsel Hansdatter blev født i Vivede, døbt i Faxe, døde i 1760 i Vivede og blev begravet i 1760 i Faxe.)


Billede

Kilder


1 KB 491 Spjellerup, fødte 1688 (1) (7/10 1688). 17. p. trin. Hans Mortensens søn Morten i Spjellerup.
Båret af Jens Pedersens hustru i Hellested.
Faddere: Hans smed. Peder Lollike.Peder Nielsen. Anders Mortensen. Christen rytters qvinde.

2 Vemmetofte fæsteprotokol 1711 (16/4 1711). "Åmark" i Vivede.
Morten Hansen fæstede 16/4 1711 (Vemmetofte) gård i Vivede (6001+0231) efter Jens Clausen. Han angives da at være født i Spjellerup. 16/3 1719 blev fæstet fornyet. Det overgik i 1752 til svigersønnen, Hans Olsen. 6132 1/6+0402. Beboet den i 8 år.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia