Niels Hansen
(-1719)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Karen Olufsdatter

Niels Hansen

  • Ægteskab: Karen Olufsdatter i 1698 i Everdrup Sogn?
  • Død: 1 Maj 1719, Eskildstrup 1
  • Begravet: 15 Maj 1719, Kongsted 2
Billede

punkttegn  Generelle notater:

En notits i forbindelse med en sag om resterende kirkeskat, anlagt af oberstløjtnant Beenfeldt til Lystrup (Lystrup, "Korrespondance og retssager 1545-1844"):
"Som forunnes at ovenmeldte Karen Olufsdatter bliver exequeret for Indersteskat saa tiener dette til Vedkommendes Efterretning, at bemeldte Karen Olufsdatter svarer aarlig med hendes Søn Ebbe Nielsen af hans iboende Gaard hver Quartal 2 Mar
ck"
Testeret 2. Januar 1720.

Sagens Akter var fremlagt på Tryggevælde Birketing 16/6 1734. Den resterende kirkeskat udgjorde 4 Mark for 9 år. "-fordi de modvilligt har holdt tilbage deris Kirkeskat."

Der blev afsagt denne dom i sagen:
"Udi denne Sag imellem høyædle og velbaarne Hr. Oberstlieutenant Beenfeldt som Sagsøger paa den ene contra en Deel Huusmænd, Huusquinder og Inderster i Kongsted Sogn som Sagevoldere og Anklagte for de modvillig har holdt tilbage deris reste
rende Kirkeskatt, de efter Loven enhver for sig pligtig er at betale, med reeden.Paa den anden Side er saaledes kiendt for Ret, at efterdi Kircken nyder intet meere Tiende af de 3 Bøndergaardes Jorder, som de trende indstevnte Personer, nemlig Lars Jensen og Quinde, Ebbe Nielsens Mor og Hans Nielsens Quinde, alle i Eskildstrup, er bevilget visse Skiepper Sæd af, end dem ellers af Gaardene kunde det tilkomme, saa kand disse femb Personer ei mere befries end andre for at svare Kirkeskat. Og de øvrige ei noget herimod til Befrielse har ladet svare, saa tilfi
ndes samptlige de Indstevnte (saa mange, som Fordring og Restantz er indført over) enhver for sig at betale dend over dennem indførte Restance, med saa meget som ved enhver af deris Navne indført er.
Saa betaler og de Skyldige samptlige Omkostninger á le advenant med fire Rigsdaler og det inden fembten Dage under Rettens videre Befordring.
Dette til Bekræftelse under vore Hænders Underskrift og Forseglinger.
Actum Die et Loco ut supra 10. August 1734."

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: gårdmand.

• Nationalitet.

• Bopæl.


Billede

Niels blev gift med Karen Olufsdatter, datter af Ole Olsen og Karen Olufsdatter, i 1698 i Everdrup Sogn?. (Karen Olufsdatter blev født i Stavnstrup, døbt i Everdrup, døde i Eskildstrup og blev begravet i Kongsted.)


Billede

Kilder


1 Lindersvold skifteprotokol 1719 (1). LAK 356-216, kort 2/11, side 36: skifte, Lindersvold 4/9 efter Niels Hansen i Eskildstrup.. Arvinger iflg. skifte: Enken Karen Olufsdatter med lovværge Rasmus Hansen, Eskildstrup. Børn: Inger Nielsdatter, g.m. Peder Nielsen, Leestrup. Valdborrig Nielsdatter, g.m. Gabriel Rasmussen, Kongsted. NN Nielsdatter, g.m. Jørgen Andersen i Eskildstrup. Hans Nielsen, gårdmand i Eskildstrup. Hemming Nielsen i Sjolte. Jørgen Nielsen i Jyderup. Karen Nielsdatter hos Peder Nielsen i Leestrup. Karen Nielsdatter. Hos præsten i Kongsted. Bodil Nielsdatter Anna Nielsdatter. Ebbe Nielsen, der har overtaget gården i Eskildstrup.

2 Kongsted kirebog 1719 (1). Havde alle klokker.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia