pil pil
Esten Pedersen
Else Katrine
Christopher Olsen
(1721-1749)
Johanne Hemmingsdatter
(1720-1777)
Jens Estensen
(1744-1824)
Inger Christophersdatter
(1743-1825)
Johanne Jensdatter
(1779-1831)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Hans Larsen

Johanne Jensdatter

  • Født: 1779, Faxe
  • Døbt: 28 Mar. 1779, Faxe 2
  • Ægteskab: Hans Larsen den 31 Maj 1811 i Faxe 1
  • Død: 31 Aug. 1831, Faxe, "Nygård" i en alder af 52 år
  • Begravet: 5 Sep. 1831, Faxe 3
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Fra Lindersvold skifteprotokol 1830:
AK 358-218, kort 6/21, side 157B: Bevilling af 14/1 1830 for gårdmand Hans Larsens enke Johanne Jensdatter i Faxe:
Aar 1830 den 18. Januar blev af Enken Johanne Jensdatter efter afgangne Gmd. Hans Larsen af Faxøe indleveret til Skifteretten en hende under 14de dennes meddeelt Kongelig allernaadigst Bevilling saalydende:"Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg. Gjør vitterlilgt: at vi, efter Fæstegaardmand Hans Larsens Enke Johanne Jensdatteraf Faxøe Bye og Sogn i Vort Land Sjelland, herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillade at bemeldte Johanne Jensdatter maae foruden Rettens meddelte Forsegling, Registrering og Vurdering efter Loven med fælles sammenaulede umyndige Børn i uskiftet Boe bliver hensiddende, saalænge hun i eenlig Stand forbliver.Omend(?) hun imidlertid skulle blive til Sinds at skifte og deele maae hun med Samfrender slutte ved Skifteforhandlingen den Arv, forbemeldte hendes med den Afdøde sammenaulede Børn kan tilkomme, saaledes som hun med dem til Børnene(?) i G???? bedst kunne forenes(?), foruden Rettens Middels(?) Overværelse eller videre Registrering og Vurdering efter Loven; dog have bemeldte Samfrænder at skrivtligt Dokument derover at forfatte, som billigt kan være og da(?) i Fremtiden naar Børnene komme i myndig Stand ringeste(?) at kunne forsvare.Og ville vi herpaa allernaadigst have befalet dem, hvem dette Skifte i saa Maade forrette, at de i alle Maader holde sig Loven og Anordningerne, samt i Særdeleshed Forordn. af 23. Aug. 1793 og 28. Aug. 1816 allerunderdanigst efterrettelige,hvilket og skal skee af den Øvrighed og Rettens Betjent som det ellers kunne tilkomme samme Skifte at forrette, forsaavidt disse(?) dem angaaer, i hvis Rettighed dog intet derfor(?) skal afgaae i Fortydende(?) eller og enhver ????? det, som foreskrevet staaer(?), finder af giøre. Givet i Vor Kongelige Residents Stad Kjøbenhavn den 14. Januar 1830 Under vort Kongelige Seigl LS Efter Hans Kongelige Maiestæts allernaadigste Befaling Slomann(?) Ørsted Lassen Kierulff Lange Hansen Vilsø Bevilling at hensidde i uskiftet Boe og i sin Tid af skifte med Samfrænder for Enken Johanne Jensdatter af Faxøe. ________________________________________ Betales med 13½ Rbdlr. reede Sølv og Forsendelse til S???????stedet 1 Rbdlr 4 Mk. reede Sølv Rønne Paa Grund af forbemeldte allernaadigste Bevilling blev Boet efter afgangne Gmd. Hans Larsen extraderet Enken efter at hun havde betalt Recognition. Til Skifterettsforvalteren.. 9 Rbdlr. Skifteskrivningen........... 3 Rbdlr. Justitsfondet ................ 2 Rbdlr. 2 Mk. 7 Sk. Er ......14 Rbdlr. 2 Mk. 7 Sk. Sølv med S. og T. 14 Rbdlr. 5 Mk. 2 Sk. Underskrift, der ikke lader sig tyde.

Fra Lindersvold Skifteprotokol 1831:
LAK 358-218, kort 8/21, side 212B:
Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, gmd. Hans Larsens enke i Faxe.
LAK 358-218, kort 8/21, side 278B:
Skiftebehandling 27/2 1832 efter enke Johanne Jensdatter, Faxe. Børn: Ane Cathrine Hansdatter. Maren Sofie Hansdatter. Jens Hansen, 13 år. Formynder: gmd. Christopher Jensen, Faxe. Vurdering og skiftebehandling findes i fuld ordlyd.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Søskende.
Elisabeth Jensdatter, født 1770 i Faxe. Gift 20/1 1793 med Lars Rasmussen (1750-8/8 1820) gårdmand i Roholte.
Esten Jensen, født 1772 i Faxe.
Anna Jensdatter, født 1773 i Faxe. Død 1777.
Christopher Jensen, født 1775 i Faxe. Død 8/1 1855 på "Schiølergård" i Faxe. Gift 9/6 1815 i Faxe med gårdmandsenke Ane Margrethe Andersdatter (1770-1846
Niels Jensen, født 1777, død 1779.
Esten Jensen, født 1781 i Faxe.
Ane Jensdatter, født 1784 i Faxe.
Else Cathrine Jensdatter, født 1785, død 1786 i Faxe.


Billede

Johanne blev gift med Hans Larsen, søn af Lars Hansen og Zidsel Madsdatter, den 31 Maj 1811 i Faxe.1 (Hans Larsen blev født i 1775 i Nielstrup 4, døbt den 26 Nov. 1775 i Ulse,5 døde den 15 Nov. 1829 i Faxe, "Nygård" og blev begravet den 24 Nov. 1829 i Faxe 6.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Han kom fra Vester Egede.

Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, viede 1811 (31/5 1811). Fredagen d. 31 maji blev ungkarl Hans Larsen fra Vester Egede og pige Johanne Jensdatter i Faxe ægteviede.
Forlovere: Hans Hansen gmd. i Åstrup og Jens Estensen, gmd. i Faxe, brudens far.

2 KB 472 Faxe, fødte 1779 (AO 1760-90 opslag 59, nederst tv.) (28/3 1779). Dom. Palm (28/3) døbt gmd. Jens Estensen og Inger Christophersdatters datter Johanne i Faxe.
Båret af Oge Jørgensens hustru, Lille Elmue.
Faddere: Rasmus Rasmussen, Faxe. Johan Estensen. Jens Frandsens kone. Rasmus Kjærs kone, alle Faxe.

3 KB 472 Faxe, døde kvinder 1831 (AO 1831-43 opslag 391 nr. 25) (31/8 & 5/9 1831). Død 31/8, begravet 5/9:
Johanne Jensdatter, gmd. Hans Larsens enke i Faxe, 51 år.
Anmeldt til Lindersvold.

4 Faxe kirkebog 1811.

5 KB 499 Ulse, fødte 1775 (AO 1717-76, opslag 72 th.) (26/11 1775).

6 KB 472 Faxe, døde mænd 1829 (AO 1814-30 opslag 346 nr. 31) (15/11 & 24/11 1829).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia