Thomas Pedersen
(1754-1831)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne Jensdatter

Thomas Pedersen

  • Født: 1754 eller1761
  • Ægteskab: Anne Jensdatter den 5 Nov. 1790 i Vejlø
  • Død: 31 Aug. 1831, Lindersvold Overdrev i en alder af 76 år 1
  • Begravet: 6 Sep. 1831, Roholte 2
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Var oprindelig kusk og forrider på Gaunø gods.
Var skovfoged i Leestrup under Lindersvold allerede 1791. Da ældste barn blev født, skete det på Vejløgård, hvor familien var på besøg i 1791.

Fæstede Fuglsangshuset i Leestrup Skov med 16 tdr. land jord. Fæstede 1816 under Lindersvold et hus på Lindersvold Overdrev.
Thomas Pedersen giftede sig igen d. 15/2 1793 i Roholte kirke med Elisabeth Nielsdatter, som var født i Mosebølle i 1772. Hun døde i Mosebølle 13/1 1833.
Forældrene var gmd. Niels Nielsen og hustru Maria Christophersdatter i Mosebølle.
Thomas og Elisabeth havde børnene:
Anna Thomasdatter, født i december 1793 i "Fuglsangshuset" i Leestrup Skov. Ægtefælle: Lars Henriksen (død før 1831).
Karen Thomasdatter, født 25/2 1795 i Leestrup. Ægtefælle: Hans Pedersen.
Lars Thomasen, født 1797 i Leestrup.
Peder Thomassen, født 1798 i Leestrup.
Rasmus Thomasen, født 1807 i Leestrup.
Marie Thomasdatter, født i Leestrup.
I 1816 flyttede familien, som nævnt, fra Leestrup til Mosebølle Overdrev.

Forrider:
1) En person, der ved fornemt optog o.lign. rider foran en vogn el. især rider på en af hestene i det forreste spand.
2) En person der rider foran brudens/brudgommens vogn til og fra kirke.

Skovfoged:
skovfoged, skovrider kommer frem i 1500-årene, da det blev nødvendigt at værne om skovene og om vildtet. 1533 omtales skovfogeder på Asnæs og i Gribskov; de skulle holde opsyn med skovene og vogte vildtet.
I de følgende årtier ansættes en lang række skovridere. I1588 var der 30-40 skovfogeder og dyrevogtere i kongeriget. Skovfogeder blev udtaget blandt bønderne, skovridere blandt kongens jagtpersonale eller blandt lavadelen.
Skovriderbestallinger pålægger dem at ride rundt i skovene og værne vildtet mod krybskytter og skovene mod ulovlig hugst, desuden skulle de bekæmpe omstrejfende hunde, holde gederne borte fra skovene, og sørge for, at skovene var omgivet med forsvarlige hegn.
Skovriderne stod under lensmændene, men jagtmestrene (s. d.) havde også et vist opsyn med dem. Efter enevældens indførelse stilledes skovriderne under overførsterne (s. d.). 1674 var der 40 kgl. skovridere. i kongeriget.
Der blev udlagt særligt gods til dem. En skovriders samlede løn i rede penge og naturalier skulle udgøre 80 rdl., desuden blev de i 1688 skattefrie.
Skovforordningen pålægger dem at overvåge skovenes tilstand, sørge for hugsten og salget af tømmer og brænde, holde tilsyn med skovfogederne øg gribe ind mod alt lovstridigt m. h. t. skovene i deres distrikter. (Litt.: C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie i Danmark, 1931, s. 65 ff., 142 ff., 175 ff., 253 ff. Der findes en ret betydelig personalhist. litt. ang. forstembeds- mænd: P. B. Grandjean: Kgl. danske Forstembedsmænd før 1660 og 1660-1790 i Tidsskrift for Skovvæsen XXIII, B., 1911 og XIX, B., 1907, C. G. de Roepsdorff: Meddelelser om danske Forstkandidater 1798-1897, 2. udg. af Forstlig Stat, 1898, med tillæg i Tidsskrift for Skovvæsen, XVI, B, 1904, og XXVII, B, 1915).

LAK 358-218, kort 8/21, side 207: Dødsanmeldelse 31/8 1831 af husmand Thomas Pedersen på Overdrevet:Aar 1831 den 31. August blev anmeldt at Hmd. Thomas Pedersen paa Overdrevet ved Døden var afgaaet Natten tilforn og efterladt sig følgende Arvinger: 1 Søn Niels Thomasen, fuldmyndig. 1 Datter Cathrine Thomasdatter, Enke efter afgangne Indsid. Hans Jørgensen i Elmue. Begge aulede i ¡gteskab med forhen afdøde Hustrue Margrethe.1 Søn Lars Thomasen, fuldmyndig. 1 Ditto Hans Thomasen, fuldmyndig. 1 Ditto Rasmus Thomasen, 24 år gl. 1 Datter Anne Thomasdatter, Enke efter Lars Henriksen i Vordingborg. 1 Ditto Karen Thomasdatter, gift med Hans Pedersen i Bloustrup Kroe, og en Ditto Marie Thomasdatter, ugivt. Alle aulede i ¡gteskab med efterlevende Enke Elisabeth Nielsdatter. LAK 358-218, kort 8/21, side 225B: Erklæring om hensidden i uskiftet bo for enke Elisabeth Nielsdatter, Lindersvold Overdrev:Aar 1831 den 19. September mødte de myndige Arvinger efter afgangne Huusmand Thomas Pedersen paa Overdrevet og erklærede for Skifteretten at de intet havde imod at deres Moder Elisabeth Nielsdatter forbliver hensiddende i uskiftet Boe saalænge hun lever og ei indlader sig i nyt ¡gteskab. Indsidder Hans Jørgensens Enke Cathrine Thomasdatter, der er en Steddatter af den efterlevende Enke, anmeldte(?) derhos at have modtaget fuld Vederlag for sin Arv efter hendes afdøde Fader og haver saaledes intet at fordre.Ligeledes erklærede den myndige Søn Niels Thomasen, der ogsaa er en Stedsøn af Enken at han var kommet overeens med hende om at hun til Nytaar 1832, udbetaler ham hans Fædrenearv(?) 6 Rbdlr. Sedler og dermed har fundet sig tilfredsstillet, og havde fremdeles intet videre at fordre af Boet. Datum ut supra Niels N.T.S. Thomasen Cathrine C.T.D. Thomasdatter Paa egne og umyndige Sødskendes Vegne Hans H.P.S. Pedersen Hans H.T.S. Thomasen Rasmus R.T.S. Thomasen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Skovfoged, senere husmand.

• Ejendom:, Omkr 1792, Leestrup Matr.Nr. 15, "Fuglsangshuset". 3

• Folketællinger:.
Folketællingen, Praestoe, Hammer, Vester Egesborg, Vester Egesborg, , , 7, FT-1787
Anders Jensen, 40 , Gift, Overhoved, Bonde gaardbeboer foged i byen,
Margrethe Hansdatter, 27 , Gift, Hustru, ,
Kirsten Andersdatter, 8 , Ugift, Barn, ,
Karen Andersdatter, 5 , Ugift, Barn, ,
Thomas Pedersen, 26 , Ugift, Tjenestefolk, , Kunne være den rigtige. Dog fæstede han vist gård i Vr. Egesborg efter faderen.
Jacob Sørensen, 22 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ole Pedersen, 14 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ellen Pedersdt, 30 , Ugift, Tjenestefolk, ,

Folketællingen, Praestoe, Fakse, Kongsted, Leestrup Bye, , , 26, FT-1801
Thomas Pedersen, 47 , Gift, Mand, Huusmand og skovfoged, født 1754!
Lisbeth Nielsdatter, 28 , Gift, Hans kone, , født 1773.
Cathrine, 9 , -, Deres barn, ,
Ane, 8 , -, Deres barn, ,
Karen, 6 , -, Deres barn, ,
Lars, 4 , -, Deres barn, ,
Niels, 3 , -, Deres barn, ,
Boel Hansdatter, 29 , Ugift, Tienestepige, ,


Billede

Thomas blev gift med Anne Jensdatter den 5 Nov. 1790 i Vejlø. (Anne Jensdatter blev født i 1764, døde den 14 Okt. 1792 i Leestrup og blev begravet den 19 Okt. 1792 i Kongsted 4.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Trolovet:, 8 Okt. 1790, Vejlø. 5


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Forlovere: Forvalter Niels Knudsen, Vejløgård, & forpagter Severin, Gaunø.

Billede

Kilder


1 Lindersvold skifteprotokol 1831 (3/8 & 31/8 1831). LAK 358-218, kort 8/21, side 207: Dødsanmeldelse 31/8 1831 af husmand Thomas Pedersen på Overdrevet:Aar 1831 den 31. August blev anmeldt at Hmd. Thomas Pedersen paa Overdrevet ved Døden var afgaaet Natten tilforn og efterladt sig følgende Arvinger: 1 Søn Niels Thomasen, fuldmyndig. 1 Datter Cathrine Thomasdatter, Enke efter afgangne Indsid. Hans Jørgensen i Elmue. Begge aulede i ¡gteskab med forhen afdøde Hustrue Margrethe.1 Søn Lars Thomasen, fuldmyndig. 1 Ditto Hans Thomasen, fuldmyndig. 1 Ditto Rasmus Thomasen, 24 år gl. 1 Datter Anne Thomasdatter, Enke efter Lars Henriksen i Vordingborg. 1 Ditto Karen Thomasdatter, gift med Hans Pedersen i Bloustrup Kroe, og en Ditto Marie Thomasdatter, ugivt. Alle aulede i ¡gteskab med efterlevende Enke Elisabeth Nielsdatter. LAK 358-218, kort 8/21, side 225B: Erklæring om hensidden i uskiftet bo for enke Elisabeth Nielsdatter, Lindersvold Overdrev:Aar 1831 den 19. September mødte de myndige Arvinger efter afgangne Huusmand Thomas Pedersen paa Overdrevet og erklærede for Skifteretten at de intet havde imod at deres Moder Elisabeth Nielsdatter forbliver hensiddende i uskiftet Boe saalænge hun lever og ei indlader sig i nyt ¡gteskab. Indsidder Hans Jørgensens Enke Cathrine Thomasdatter, der er en Steddatter af den efterlevende Enke, anmeldte(?) derhos at have modtaget fuld Vederlag for sin Arv efter hendes afdøde Fader og haver saaledes intet at fordre.Ligeledes erklærede den myndige Søn Niels Thomasen, der ogsaa er en Stedsøn af Enken at han var kommet overeens med hende om at hun til Nytaar 1832, udbetaler ham hans Fædrenearv(?) 6 Rbdlr. Sedler og dermed har fundet sig tilfredsstillet, og havde fremdeles intet videre at fordre af Boet. Datum ut supra Niels N.T.S. Thomasen Cathrine C.T.D. Thomasdatter Paa egne og umyndige Sødskendes Vegne Hans H.P.S. Pedersen Hans H.T.S. Thomasen Rasmus R.T.S. Thomasen

2 KB 490 Roholte, døde mænd 1831 (31/8 & 6/9 1831). Død 31/8, begravet 6/9:
Husmand Thomas Pedersen på Mosebølle Overdrev, 70 år.

3 Erik Hansen, Leestrup (1). Iflg. udskrift fra udskiftningkortet 1781, rettet 1816, havde Thomas Pedersen fæste på dette hus i Fuglsangskov med tilhørende 25 tdr. land.

4 KB 484 Kongsted, døde 1792 (AO 1748-1810 opslag 279) (14/10 & 19/10 1792). Anna Jensdatter, Thomas skovfogeds kone af Smede(?)skoven,
begravet 19. okt., 29 år gammel.

5 Vejlø kirkebog, trolovede og viede 1790 (8/10 & 5/11 1790). Den 8. October blev ungkarl Thomas Pedersen, forrider hos hr. kammerherre Reedtz Thott, trolovet med pigen Anne Jensdatter, tienende hr. forvalter Knudsen. At intet lovstridigt findes derimod indestår for ham forpagter Severin på Gaunøe og for hende forvalter Knudsen samme steds. Viet 5. nov.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia