pil pil pil pil
Lars Jensen
(1746-1797)
Karen Olsdatter
(1754-1831)
Christian Nielsen
(1747-1809)
Karen Jensdatter
(1761-1819)
Christian Leonhardt Larsen
(1793-1873)
Mette Christiansdatter
(1795-1833)

Lars Christiansen
(1820-1892)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanne Marie Jørgensdatter
2. Ane Margrethe Jørgensdatter

Lars Christiansen

  • Født: 26 Feb. 1820, Orup
  • Døbt: 16 Apr. 1820, Roholte 3
  • Ægteskab (1): Johanne Marie Jørgensdatter den 16 Aug. 1844 i Faxe 1
  • Ægteskab (2): Ane Margrethe Jørgensdatter den 22 Jul. 1853 i Faxe 2
  • Død: 30 Okt. 1892, Orup Mark, "Hugkrogen" i en alder af 72 år
  • Begravet: 5 Nov. 1892, Roholte 4
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Allerede hans far blev grebet af den religiøse vækkelse, der midt i århundredet bredte sig over egnen fra Vestsjælland. Derfor var det naturligt for Lars Christiansen også at tilslutte sig vækkelsen.
Den blev bl.a. ført til sognet af Jacob Hansen fisker, der tog rundt og holdt vækkelsesmøder. Han havde ellers en lille landejendom i Bisserup by (Havnevejen 62), hvori der nu er maleriudstilling (Galleri Hestestalden).De vakte holdt møder i en lille lund på Orup Mark tæt ved Lars Christiansens hjem. I 1865 var Lars med til at oprette Orup Friskole i et lille stråtækt hus nær ved. Lars Christiansen var med i kredsen omkring oprettelsen af Brøderup højskole i 1868 tillige med pastor Leth i Ulse, som han søgte. Han blev formand for den lokale brugsforennig og medlem af sognerådet.
Da han døde i 1892 blev han begravet på Roholte kirkegård i sine forældres familiegravsted, som endnu findes, bl.a. takket være hans slægtning, lærerinde Karen Hansen, Vindbyholt, der i sin tid gjorde et stort arbejde for at få gravstedet bevaret.

Vedr. Brøderup Højskole iflg. Peter E. Jensens bog om Gaunø:
Den oprettedes i 1868 på initiativ af pastor Leth i Ulse, som Lars Christiansen og hans familie søgte i stedet for deres egen præst, og pastor Brandt i Rønnebæk, samt gårdmændene:
Jens Olsen, Sjolte. Niels Larsem, Stenstrup. Hjulmand Lars Christiansen, Orup. Desuden medvirkede forpagter Ovesen i Højsterup.
Dengang hed skolen "Frederik d. 7.s Minde".
Vedr. Lars Christiansen henvises til en avisartikel af Arne Majvang.
Lars Christiansen var, ligesom sin far og svigerfar, grebet af den religiøse vækkelse, der omkring midten af 1800-tallet bredte sig på egnen fra Vestsjælland. Fra Karrebæk kom vækkelsesprædikanten Jacob Fisker til Østsjælland og holdt møder
. Det var derved, at familien kom forbindelse med vækkelsen. Allerede som 16-årig begyndte Lars selv at holde møder i Roholte, hvilket han dog selv senere beklagede.
Da han blev gift 2. gang, flyttede han og familien til Orup Mark, hvor de havde et lille husmandssted i "Hugkrogen". Ejendommen ligger som den sidste på en lille blindvej.
Det nye hjem blev samlingssted for de vakte, og Lars drev herfra en betydelig virksomhed som hjulmand og karetmager. Især havde han succes med små lette fjedervogne.Han drev også en udstrakt missionsvirksomhed. De fleste af de vakte, her i blandt også Lars selv, tilsluttede sig det grundtvigske livssyn. I en lille skov tæt ved hjemmet arrangerede han sommermøder, hvor kendte mænd talte. Han beklædte også tillidshverv, som f.eks. formand for brugsforeningen og sognerådet.
Lars blev nær ven med pastor Leth i UIse, som familien søgte i stedet for sognets egen præst. Han trak sig med tiden noget tilbage fra møderejserne, da hans erhverv krævede ham mere og mere for at kunne ernære den voksende familie.I 1865 var Lars Christiansen med i den kreds, der i utilfredshed med den almindelige folkeskole stiftede Orup Friskole. Den fik til huse i et lille hus i nærheden af Hugkrogen. Huset findes endnu omend i en noget ombygget form. Med friskolen gik det efterhånden sådan, at kredsen sluttede sig til Stevns Frimenighed. Med årene ebbede interessen for den ud, og i 1941 måtte den lukke på grund af mangel på elever.
I 1868 kom Lars med i den kreds af mænd, der med pastor Leth i Ulse som initiativtager oprettede Brøderup Højskole. Denne skole hed oprindelig Frederik den Syvendes Minde.
Lars Christiansen blev begravet i familiegravstedet på Roholte kirkegård. Gravstedet findes endnu, bl.a. takket være Karen Hansen, Vindbyholt, der nedstammer fra en bror til Lars Christiansens 2 koner.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Hjulmand.

• Folketællinger:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Roholte, Orup Bye, Et huus, 40, FT-1834, B4651
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Leonhart Larsen 41 Gift Hjulmand
Ane Grethe Hansdatter 42 Gift Hans kone
Lars Christiansen 15 Ugift Deres barn
Jens Christiansen 13 Ugift Deres barn
Karen Laurentze Christiansdatter 11 Ugift Deres barn
Ane Cathrine Christiansdatter 8 - Deres barn
Christen Sørensen 8 - Deres barn
Christen Christiansen 4 - Deres barn
Hans Christiansen 3 - Deres barn

Folketællingen, Præstø, Fakse, Roholte, Orup Bye, Et huus, 44, FT-1840, B4834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Leonhart Larsen 47 Gift Huusmand og hjulmand
Ane Grethe Hansdatter 48 Gift Hans kone
Lars Christiansen 20 Ugift Deres barn
Ane Cathrine Christiansen 14 Ugift Deres barn
Christen Christiansen 10 Ugift Deres barn
Hans Christiansen 8 Ugift Deres barn
Mette Kirstine Christiansen 2 Ugift Deres barn

Folketællingen, Præstø, Fakse, Roholte, Orup Bye, et Huus, 44, FT-1845, C3024
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Leonhart 52 Gift Huusmand og Hjulmand Her i Sognet
Ane Grethe Hansdatter 53 Gift hans Kone Faxø Sogn Præstø Amt
Lars Christiansen 25 Gift hans Søn, ogsaa Hjulmand. Her i Sognet
Johanne Marie Jørgensen 26 Gift hans Kone Faxø Sogn Præstø Amt
Hans Christiansen 14 de øvrige Børn. Her i Sognet
Mette Kirstine Christiansen 6 de øvrige Børn. Her i Sognet
Peder Larsen 26 Ugift Hjulmandslærling. Karrebæk Sogn Sorø Amt

Folketællingen, Præstø, Fakse, Roholte, Orup Bye, et Hus, 44, FT-1850, C6468
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Leonhart 57 Gift Huusmand og Hjulmand, Huusfader Her i Sognet
Ane Grethe Hansdatter 58 Gift Hans Kone Fakse Sogn, Præstø Amt
Christen Christiansen 20 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Mette Kirstine Christiansdatter 11 Ugift Deres Barn Her i Sognet
Lars Christiansen 30 Gift Indsidder og Hjulmand Her i Sognet
Johanne Marie Jørgensdatter 31 Gift Hans Kone Fakse Sogn, Præstø Amt
Ole Nielsen 29 Ugift Hjulmandssvend, fraværende i Krigstjeneste Kongsted Sogn, Præstø Amt

Folketællingen, Præstø, Fakse, Roholte, Orup By, en Gård, 49, FT-1880, C8815 (Matr.nr. 4, Hugkrogen 6)
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Kristiansen 59 Gift Husfader, Avlsbruger Roholte Sogn, Præstø Amt
Ane Margrethe Jørgensen 47 Gift Husmoder Faxe, Præstø Amt
Jens Kristian Larsen 25 Ugift Søn, Medhjælper ved Avlsbruget Roholte Sogn, Præstø Amt
Kristian Leonhard Larsen 9 Ugift Søn Roholte Sogn, Præstø Amt
Mette Kirstine Larsen 6 Ugift Datter Roholte Sogn, Præstø Amt
Ane Marie Larsen 3 Ugift Datter Roholte Sogn, Præstø Amt

Folketællingen, Præstø amt, Fakse herred, Roholte sogn, Orup Mark 1890:
Famillie nr. 23:
Lars Kristiansen, 69 årgift, født i Roholte sogn, husfader, hjulmand
Ane Margrethe Kristiansen, 57 år, født i Faxe sogn, husmoder.
Johanne Marie Larsen, 29 år, født i Roholte sogn, datter.
Marie Larsen, 13 år, født i Roholte sogn, datter.

Folketællingen, Præstø amt, Fakse herred, Roholte sogn, Orup Mark 1901, matr.nr- 4B:
Ane Margrethe Larsen, født 9/4 1833 i Faxe sogn, enke husmoder og jordbruger. Sidste bopæl før tilflytning: Ulse sogn.
Jakob Peder Larsen, født 5/6 1863 i Roholte sogn, ugift søn, karetmager.
Ane Marie Larsen, født 29/1 1871, ugift datter, husholderske.
Hans Jørgensen, født 1/2 1872 i Roholte. Ugift tjenestekarl og avlsbestyrer.

• Søskende:.
Jens Christiansen, født 23/11 1821 i Orup.
Ane Cathrine Christiansdatter, født 14/4 1826 i Orup.
Marie Sophie Christiansdatter, født 1/1 1829 i Orup.
Christen Christiansen, født 10/4 1830 i Orup.
Hans Christiansen, født 30//1 1832 i Orup.

Halvsøskende af faderens 2. ægteskab:
Mette Sophie Christiansdatter, født 27/10 1835 i Orup. Død 1837.
Mette Kirstine Christiansen, født 12/11 1838 i Orup.


Billede

Lars blev gift med Johanne Marie Jørgensdatter, datter af Jørgen Isaachsen og Karen Michaelsdatter, den 16 Aug. 1844 i Faxe.1 (Johanne Marie Jørgensdatter blev født den 5 Jan. 1820 i Tystrup, døde den 29 Jan. 1853 i Orup Mark, "Hugkrogen" og blev begravet den 7 Feb. 1853 i Roholte.)


Billede

Lars blev derefter gift med Ane Margrethe Jørgensdatter, datter af Jørgen Isaachsen og Karen Michaelsdatter, den 22 Jul. 1853 i Faxe.2 (Ane Margrethe Jørgensdatter blev født den 9 Sep. 1832 i Tystrup 5, døbt den 9 Dec. 1832 i Faxe, døde i Aug. 1904 i Orup Mark, "Hugkrogen" og blev begravet den 20 Aug. 1904 i Roholte 6.)


Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, viede 1844 (AO 1844-91, opslag 214, nr. 14) (16/8 1844). Ungkarl Lars Kristiansen af Orup, 24½ år, vacc. 4/7 1820 af Heyde og
pigen Johanne Marie Jørgensdatter af Tystrup.
Forlovere: Hjulmand Kristian Larsen, Orup Mark og smed Jørgen Isaachsen af Tystrup.

2 KB 472 Faxe, viede 1853 (Ao 1844-91, opslag 226 nr. 12) (22/7 1853). Enkemand og hjulmand Lars Christiansen, 33 år. Af Krageborghuset i Orup, og
pigen Ane Margrethe Jørgensen, 20½ år, opholdende sig i Tystrup, vacc. 4/7 1833 af Overbech.
Forlovere: Christian Larsen, hjulmanc i Krageborg og Jørgen Isaachsen, Tystrup, begge med ført pen.

3 KB 490 Roholte, fødte mænd 1820 (26/2 1820). Født 26/2, hjemmedøbt d. 27/2. I kirken 16/4 1820.
Forældre: Indsidder Christian Leonhardt Larsen og hustru Mette Christiansdatter af Orup.
Båret af sognefogedens kone Birgitte Christensdatter.
Faddere: Gmd. Hans Boesen. Hsmd. Thomas Byrholt. Peder Christensen, alle Orup.

4 KB 490 Roholte, døde mænd 1892 (30/10 1892). Død 30/10. Begravet 5/11 1892
Lars Christiansen, Orup Mark, Roholte sogn, Faxe herred.
Hjulmand på Orup Mark. Født i Orup, søn af hjulmand Christian Leonhardt Larsen og hustru Mette Kirstine.
Gift med Ane Margrethe Jørgensen, Orup Mark. 72 år gammel.

5 KB 472 Faxe, fødte kvinder 1832 (9/9 1832). Født 9/9, døbt 9/12 1832.
Forældre: Smed Jørgen Isaachsen og hustru Karen Michaelsdatter i Tystrup.
Faddere: Hsmd. Jacob Sigurtsen i Schioldhøishuset, Borrishoved. Gmd. Peder Hansen. Gmd, Mads Jensen. Gmd. Hans Nielsen, alle i Tystrup.

6 KB 490 Roholte, døde kvinder 1904 (20/8 1904). Død 20/8, begravet 27/8 1904.
Enke efter husmand og hjulmand Lars Christiansen, Orup Mark. Død hos sønnen hsmd. Christian Larsen, Orup Mark.
Datter af smed Jørgen Isaachsen & hustru Karen Michaelsdatter, Tystrup.
Sidste fælles bopæl: Orup Mark.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia