Rasmus Madsen
Anne Rasmusdatter
(1690-1756)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ole Ibsen

Anne Rasmusdatter

  • Født: 1690
  • Ægteskab: Ole Ibsen
  • Død: Jun. 1756, Spjellerup Hospital i en alder af 66 år 1
  • Begravet: 27 Jun. 1756, Spjellerup
Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Nationalitet.


Billede

Anne blev gift med Ole Ibsen. (Ole Ibsen døde i 1738 i Lund 2 og blev begravet i Lyderslev.)


Billede

Kilder


1 Vemmetofte skifteprotokol 1756 (1). Skifte 6/7 1756 efter Anne Rasmusdatter på Spjellerup Hospital. Tidlligere ægtemand: Gmd. Oluf Ibsen i Lund. Børn: Niels Olufsen, 23 år. Anne Olufsdatter, gift med gmd. Ole Jensen, Lund. I hendes skifte samt i svigersønnen Ole Jensens fæstebrev er nedfældet aftægtsbestemmelser: Hun skulle bo for sin livstid i en lille stue ved gården. Til sit underhold skulle hun have 1 skæppe land af hver mark, den fæstende var pligtig at dyrke, så & skaffe forsvarligt høstet. Desuden fik hun 2 fårs græsning. Fæsteren skulle betale Oluf Ibsens restancer efterhånden som han blev i stand dertil. Desuden skulle han fra fæstets indgåelse betale alle skatter, ægt & landgilde. Med i kontrakten var også ægteskabet med afdødes datter Anne. I fæstepenge skulle betales 20 rigsdaler, hvorimod herskabet forsynede ham med tømmer til den længe, som skulle opsættes, da den var nedfalden: 4 bjælker, 16 spær, 10 tylvter engtræ af 6 alens længde, 22 stolper, alt af de det pågældende år hugne elle, samt skåren ask, som findes ved Vemmetofte.

2 SKIP Højstrup 31/1 1738 (1) (1). LAK 510-448, Skifteprotokol for Højstrup, kort nr. 6/10, side 146B: Registrerings og Vurderings Forretning 31/1 1738 efter gårdmand Ole Ibsen, Lund.: Skifte 31/1 1738 efter gårdmand Oluf Ibsen, Lund. Enke: Anne Rasmusdatter. Børn: Anne Olufsdatter, 17 år. Rasmus Olulfsen, 14 år. Niels Olufsen, 12 år. Inger Olufsdatter, 8 år. Tilsat værge: Jens Heignet, Lund. Side 146B:ANNO 1738, dend 31te Januarij blev der Registreret og vurderet, hvis som fantes udi Stervboen efter afdøde Ole Ibsen i Lund, til Skiftes Holdelse imellem Arvingerne, den efterladte Hustrue Anna Rasmusdatter, og sammen avlede Børn, nemligAnna Olsdatter, 17 Aar gammel, Rasmus Olsen, 14 Aar gammel, Niels Olsen, 12 Aar, Inger Olsdatter, 8te Aar, hvilke Børn ere alle hiemme, samme Forretning skeede ved de 2de Vurderings Mænd, Lars Andersen i Lund, og Jørgen Rasmussen ibdm. udu Overværelse af Skifte Forvalteren Eggert Nielsen Friborg og som tilsatte Værge for Børnene Jens Heignet i Lund, saaledes som følger: I Stuen: 1 Askebord: 4 MK. 1 Benk af Egefiele: 8 Sk. 1 Furrebenk: 12 Sk. 1 Gaasebenk: 1 Mk. 1 Vraaskab uden Laas: 1 Mk. 1 Hønde(?): 1 Mk. 2de Messing Stager: 2 Mk. 2de Tin Tallerkener: 12 Sk. 1 Himmel Sengested: 3 Mk. 1 gl. Stribed Bolsters Dyne: 1 Mk. 12 Sk. 1 Hampe Underdyne: 1 Rdlr. 2 Mk. 1 ældre ditto: 5 Mk. 1 Bolsters Hoveddyne: 3 Mk. 1 Ditto: 1 Mk. 8 Sk. 1 Ditto Overdyne: 1 Rdlr. 1 Mk. 1 Pude med Vaar: 1 Mk. 4 Sk. 2de Blaarleæærds Lgen: 1 Rdlr. 1 Blomme Teppe: 1 Mk. 4 Sk. 2 Stk. og 1 Kappe til Omheng: 1 Mk. 1 Jern Kakkelovn: 6 Rdlr. 4 Mk. 1 liden Bogstoel: 8 Sk. 1 Træ skammel: 4 Sk. 2de Hyller: 8 Sk. 1 Sek med Meel: 1 Rdlr. 4 Mk. 1 gl. Løgte: 2 Sk. 1 Lampe: 2 Sk. 1 Bøsse: 2 MK. 1 Ildfad: 2 Sk. 1 Hammel(?) og et andet Støkke Jern: 6 Sk. 1 Tobak Bret: 2 Sk. I Kammeret: 1 Sengested: 1 Mk. 8 Sk. 1 gl. Hampe underdyne: 2 Mk. 1 Vadmele Dito: 1 Mk. 8 Sk. 2de Hampe Hoveddyner: 2 MK. 1 Par Lagen: 2 Mk. 1 gl. Puus(?): 4 Sk. 1 gl. Skriin: 1 Mk. 8 Sk. 1 gl. Stoel: 3 Sk. 1 Furre Kiste uden Laas: 2 Mk. 1 gl. Skrin: 4 Sk. 1 gl. Stand Tønde: 2 Sk. 1 gl. Bøtte: 2 Sk. 1 Gryn Kube: 12 Sk. 1 Flæske Olden: 1 Mk. 8 Sk. 4re Stand Fierdinger: 12 Sk. 1 Øll Halvtønde: 12 Sk. 1 Ditto: 8 Sk. 2de Øllflasker: 12 Sk. 2de Ulsaxe: 8 Sk. 2de Karter: 12 Sk. 1 Kruus med Laag: 1 Rdlr. 1 Rok: 12 Sk. 1 Skammel: 2 Sk. 5 Pund. Hampe Blaar á 3 Sk.: 15 Sk. 8 Pund Hamp ä 4 Sk.: 2 Mk. Paa Loftet: 1 gl. Dyne: 1 Mk. 8 Sk. 5 Sekke ä 2 Mk.: 1 Rdlr. 4 Mk. 1 Sold: 8 Sk. 1 gl. Rok: 2 Sk. 1 Haspe og Garnvinde: 4 Sk. 5 Jern Wegge(?) ·A 8 Sk.: 2 Mk. 8 Sk. 1 Naver og 1 Vadmel(?): 1 Mk. 1 Huggejern og 1 Tiørn Øxe: 4 Sk. 1 gl. Standtønde: 2 Sk. 1 Ostehek: 2 Sk. 2 Tdr. Rug á 1 Rdlr.: 2 Rdlr ½ Tønde Malt: 3 mK. 8 sK. 1 Skp. Biug: 1 Mk. 1 for og 1 Bag(?
) Reeb(?): 8 Sk. I Kiøkenet: 1 ????: 4 Sk. 1 Benk: 2 Sk. 1 Strippe: 4 Sk. 1 Bøtte: 3 Sk. 1 Malmpande: 3 Mk. 2de Messin Kiedler: 1 Rdlr. 1 Gryde: 1 Mk. 1 Tree Foed: 8 Sk. 2de Kiedels Krogge: 1 Mk. I Brøgersed: 1 Brøger Kieddel: 3 Rdlr. 3 gl. Stand Fierdonger: 6 Sk. 1 Ballie: 6 Sk. 1 gl. Kar: 12 Sk. 3de gl. Sold: 9 Sk. 1 Qværn: 1 Rdlr. 4re Bøtter: 12 Sk. 2de Kierner: 12 Sk. 2de Malkebøtter: 12 Sk. 2de Stand Tønder: 12 Sk. 1 Deige Trug: 1 Mk. 1 gl. Ballie: 2 Sk. 1 Kar: 4 Sk. 1 Strippe: 2 Sk. 1 Sælle: 4 Sk. 2 Hørbrager: 4 Sk. 1 Sek med 1 Tde Biug: 1 Rdlr. 2 Mk. 1 gl. Driftetrug: 1 Sk. 1 gl. Spade: 2 Sk. I Gaarden: 1 Beslagen Vogn med Behør: 10 Rdlr. 4 Mk. 1 Arbeidsvogn: 5 RFdlr. 2 Mk. 2de gl. Hjul: 1 Mk. 3de par Høstharver(?): 2 Mk. 8 Sk. 2de Jern Tinde(?) Harve: 1 Rdlr. 1 Tromle: 2 Mk. 2de Plove med Behørig Jern: 3 Rdlr. 1 gl. Jern Kølle: 1 Mk. 1 gl. Bul Øxe: 1 Mk. 1 Haand Øxe: 8 Sk. 1 gl. Sauv: 4 Sk. 1 Slibesteen: 4 Sk. 2de Svine Trug: 3 Sk. 1 Brønd Trug: 4 Sk. 1 Spand: 8 Sk. 1 Slæde: 1 Mk. Korn i Foered: 10½ Trave Rug á 1 Tde. er 10½ Tønde ä 6 Mark: 10 Rdlr. 3 Mk. 12 Traver Byg ä 10 Skpr. er 15 Tdr. ä 6 Mk.: 16 Rdlr. 1 Mk. 7 Traver Havre ä 1½ Tde. er 10½ Tde ä 4 Mk.: 7 TRdl. 4 Læs ¡rter ä 1½ Tde er 4 Tdr. ä 8 Mk.: 5 Rdlr. 2 Mk. 2 Læs Vikker ä 1 Tde. er 2 Tdr. ä 1 Rdlr.: 2 Rdlr. I Loen: 2de Høe Tyve: 1 Mk. 1 Skiære Kiste med Kniv: 3 MK. Beester: 1 Graa Hoppe, 9 Aar: 8 Rdlr. 1 brun Hest, 15 Aar: 2 Rdlr. 2de brune Heste, hver 7 Aar: 10 Rdlr. 1 Rød Skimlet Hest, 7 Aar: 2 Rdlr. 1 Sort Ditto: 15 Aar: 2 Mk. 1 Brun Ditto, 15 Aar: 1 Rdlr. 1 Sort Ditto, 14 Aar, 1 Rdlr. 2 Mk. 1 Rød Hors, 2 Aar: 2 Rdlr. Qvæg: 1 Sort hielmed Koe, 12 Aar: 3 Rdlr. 2 Mk. 1 Sort hielmed Dito, 15 Aar: 2 Rdlr. 4 Mk. 1 Draged Koe, 8 Aar: 5 Rdlr. 1 Sort Krølled(?), 5 Aar: 4 Rdlr. 2 Mk. 1 Sortdraget Stud, 5 Aar. 1 Sort Krølled Dito: 8 Rdlr. 2de Stulleruper(??), 2 Aar: 4 Rdlr. 1 Rød Qvie Kalv: 4 Mk. Faar: 6 Faar ä 6 Mk.: 6 Rdlr. 1 Væder(?): 4 Mk. Sviin: 6 Sviin ä 4 Mk.: 4 Rdlr. 2de Søer ä 7 Mk.: 2 Rdlr. 2 Mk. Gies: 2de Gies ä 2 Mk.: 4 Mk. 1 Gasse: 1 Rdlr. Høns: 10 Høns ä 12 Sk.Parred: 3 Rdlr. 12 Sk. 1 Hane: 6 Sk. Summa: 169 Rdlr. 14 Sk. Derefter blev tilspurdt, om noget mere vistes til Stervboens Forbedring, hvortil de svarede nej.1. Enken blev tilspurgt, om hun agtede længere at blive ved gården, hvortil hun svarede nej; hun ønskede gierne, at hendes Datter Annea Olsdatter, som er forlovet med Jens Heignets Søn Ole Jensen, maatte nyde Gården efter hende, eftersaadan Enkens Svar blev Ole Jensen fremkaldet og tilspurdt om han vilde ægte Enkens Datter, bemeldte Anna Olsdatter, hvortil hand svarede, at dersom hand maatte nyde Gaarden i Fæste paa de Conditioner som taalelig kunde være, vilde han ægte hende. Efter saadan givne Svar, og af de Omstændigheder som findes i Stervboen, holt Skifteforvalteren nødig strax at føre Skiftet til Ende, og at besætte Gaarden med een duelig Beboer, hvorfor Herskabelig Prætentioner blev angivne, nemlig: 1. Besætningen ved Gaarden udtages forlods efter Forordningen om Rytter Godset de Dato 10. Augusti 1695, nemlig: 6 Bæster á 8 Rdlr.= 48 Rdlr. 2de Stude = 10 Rdlr. 3de Kiøer á 5 Rdlr. = 15 Rdlr. 6 Faar á 1 Rdlr. = 6 Rdlr. 1 god Beslagen Vogn= 20 Rdlr. 1 Plov med Behør = 3 Rdlr. 1 Jern tintet(?) Harve = 3 Rdlr. 1 Tromle = 4 Mk. Rug Sæden er forsvarlig giort til Gaarden = 5 Tdr. Land. Til Foraared kand saaes: 6½ Tdr. Byg á 6½ Mk. er 7 Rdlr 4 Sk. 2 Tdr. Havre = 1 Rdlr.2 Mk. 4 Kpr ¡rter = 4 Mk. 2. Brøstfældigheden paa Gaarden blev af Mændene efterseet og befantes som følger: 1. Stuelængen 11 Fag fattes: 2de Bjelker ä 4 Mk.= 1 Rdlr. 2 Mark. 6 Alen Lejder: 2 MK. 3 Læs Langhalm: 3 Rdlr. Arbeidsløn: 1 Rdlr. Ialt: 5 Rdlr. 4 Mk. 2. Vestre Længe 7 Fag,fattes: 4 Sparre: 3 Mk. 4 Tylter Lægterä 1 Mk. 8 Sk.= 1 Rdlr. 2 Læs Langhalm: 2 Rdlr. Arbeidsløn: 1 Rdlr. 1 Mk. Ialt: 5 Rdlr. 1 Mk. 3. Søndre Længe vil ganske needtages og af nye opsættes, til Forbedring til 10 Fag Huus: 4 Bielker ä 4 Mk. = 2 Rdlr. 4 Mk. 60 Alen Legder: 3 Rdlr. 22 Stolper ä 8 Sk. er 5 Rdlr. 3 Mk. 16 Sparrer á 12 Sk. er 2 Rdlr. 10 Tylter Legter á 8 Sk. er: 2 Rdlr. 3 Mk. 16 Læs Langhalm á 1 Rdlr. er: 16 Rdlr. Arbeidsløn: 8 Rdlr. 3 Mk. ialt: 40 Rdlr.. 1 Mk. 4. Østre Længe fattes intet. Ialt: 51 Rdlr. 3. Den gl. Restantz bedrager efter den til 1. Maj 1737 giorde Afregning er Sal. Ole Ibsen skyldig, som er: 49 Rdlr. Summa Herskabelige Pretentioner 214 Rdlr. 4 MK. 4 Sk.Naar forbemeldte Summa imod Indtægten liquideres, overgaar forbemeldte Pretentioner Stervboens Indtægt: 45 Rdlr. 3 Mk. 6 Sk., og som samme Prefererer for ald anden Gield, saa behøvedes ej videre Bekostning til Skifteholdelse, men denne Forretning blev hermed sluttet. Det Registrerede og Vurderede Gods blev dernæst overleveret Ole Jensen, som blev accorderet Gaarden i Fæste paa følgense Conditioner, nemlig: 1. Fra Dato af betaler hand alle Skatter, Landgilde, ¡gt og Arbeide uden nogen Restantz. 2. Forskaffer Gaardens Bygning i forsvarlig Bygnings Stand paa egen Bekostning. 3. Betaler Formandens Restantz, efterhaanden som hand faar Vilkaar dertil, som er 49 Rdlr. 4.¡gter Ole Ibsens Datter.5. Hendes Moder nyder fri Huusværelse i Een liden Stue, som er ved Gaarden sin Livstiid, samt til Underhold 1 Skp. Land i hver Mark, som den Fæstende er pligtig at dyrke, saae og skaffe høsted forsvarlig, saa bevolger hende og Foer og Græs til 2de Faar.-6. Hand betaler til Fæste Tyve Rdlr, hvorimod Herskabet giver den Fæstende det fornødne Tømmer til den Længe som skal opsættes, og er forfalden, nemlig 4 Bielker, 16 Sparre, 10 Tylter Legter, 60 Alen Lejder og 22 Stolper, alt af de i Aar hugne Elle, samt skaaren Asjk, som findes ved Gaarden Vemmetofte. At saaledes er passeret, slutted og indgaaed, det bekræftes under vore Hænder Datum Stervboen ut Supra E.C.N. Friborg. Lars L.A.S. Andersen Jørgen J.R.S. Rasmussen. Jens Larsen Som Enkens Værge: Niels N.R.S. Rasmussen. Som den der har fæsted Stæden: Ole O.J.S Jensen. Forbemldte Forretning insinueres allerydmygst til højædle og velbaarne Hrr. Marechal og Amtmand von Bülows højgunstige Eftersyn og Approbation, Vemmetofte den 1. Febr. 1738. E.C.N, Friborg Denne Forretning approberes, og kand Forvalteren paa de anførte Conditioner Fæstebrev til Ole Jensen udstæde, undtagen at isteden for de 10 Tylter Legter, alleene leveres saa mange som til den syndre Længes Opbyggelse nødvendig behøves;siden Regningen vel er giort af Mændene, som har besigtiged Gaarden, efter kiøbte Legter, men naar hannem Legter leveres af de som er hugne udi Klosterets(?) Skove, meenes, at af samme erfordres ej saa mange, som om de skulde Kiøbes, hvorefter da samme Fæstebrev til Approbation som sædvanlig udleveres, Vemmetofte den 6te Febr. Anno 1738. E. v. Bülow.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia