Velkommen til:Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe!

Torvegade 31-33, Faxe 3

Høng-Haslev-Faxe Lokalsider"Slægtens Spor"

Denne undermenu kan føre dig tilbage til de vigtigste hovedsider i systemet.

”Lokalhistorisk Marked” er en slags forum for lokalhistoriske og genealogiske emner. Her kan man efterlyse fotos, data på fotos og meget andet, eller man kan hjælpe andre med problemer i forbindelse med forskning, hvis man har en løsning.

Hidtil har dette ”marked” kørt i forbindelse med Vestsjælland med udgangspunkt i gl. Høng Kommune, men det er nu udvidet til også de midt– og østsjællandske områder.

Læs mere om Lokalhistorisk Marked på Høng-Haslev-Faxe, eller send en e-mail til: nj@arkivhong.dk

Om Torvegade 33, Faxe. Tømrer Niels Jensens ejendom:

Fokus er her på det hus, tømrer Niels Jensen byggede i 1909 og den til ejendommen hørende værksteds– og udhusbygning mm.

Gaden var dengang brolagt, og der var en grønmalet dobbelt låge foran indkørslen mellem de to huse.

Beboelsen var, som det ses i to etager med gavlene imod nord og syd. Hovedindgangen var, og er formentlig stadig i gavlen ud til indkørslen. med en støbt trappe op til døren, eftersom fundamentet er højt ud til gaden på grund af terrænforholdene.

Fra hovedindgangen kom man ind i den fine entré. Her var der til venstre dør ud til baggangen med trappe til 1. sal. Til højre kom man ind i den fine dagligstue, hvor de bedste møbler stod.

Jeg husker, at der stod en stor buffet af egetræ indenfor døren til højre, langs gavlvæggen. Den havde en snedker i Niels Jensens omgangskreds lavet tillige med et spisebord og 6 stole, alt sammen i solid eg.

Dette møblement var lavet til hans fremtidige hjem. Imidlertid blev det unge par alligevel ikke gift, og Niels Jensen købte det hele, da han selv var ved at sætte bo på den tid.

Tømrer Niels Jensen og hustru i hjemmet med deres eneste datter Esther Marie. Billedet må være taget omkring 1910, hvis man skal dømme ud fra Esthers alder, der må anslås til ca. 8-9 år.

På billedet ses netop det omtalte egetræs møblement, som dog her må være placeret i den modsatte ende af stuen ved siden af dobbeltdøren ind til den anden stue, som ses i baggrunden.

Imidlertid viser fotos fra Esthers bryllup i 1936, at i al fald buffeten stod på den modsatte væg, omgivet af familiefotos og en del af de billeder ”man brugte” at have hængende i hjemmet på de tider.

Vinduet til gaden må være udenfor billedets højre kant

Belysningen var petroleumslamper. Elektrisk lys blev først installeret senere, tidspunkt uvist

I den bageste stue var der til venstre en dør ud til køkkenet, som havde vindue ud imod gårdspladsen.

I køkkenet var der et stort vindue mod gården. Til højre herfor døren til baggangen, hvor man kan ane trappen til 1. sal. Ved foden af trappen førte en dør ind i køkkenet.

På billedet ses den lidet flatterende bagside af det gamle hus med bagdøren til rummet bag køkkenet, som oprindelig nok var spisekammer uden adgang til det fri.

Til højre og venstre for billedet bredte gårdspladsen sig ned mod haven, der oprindelig var meget stor, men som efterhånden blev solgt stykke for stykke til bryggeriet i takt med dettes udvidelser.

Langs nordsiden af gårdspladsen lå en to etager høj bygning med gammeldags toiletter, pissoir og vaskehus forneden samt en port ind til værkstedet, der for det meste lå på 1. sal. Bygningen var adskilt fra stuehuset af en lille tørreplads.

I den sydlige side af pladsen var der møddingplads for alle, der boede i ejendommen.

PÅ 1. sal i stuehuset var som jeg husker det en lille lejlighed med to vinduer mod syd og et stort vindue i frontispicen ud til gaden og et kvistvindue til gården.

Fortsættes