pil
Michel Gabrielsen Rold
(1680-1757)
Karen Christensdatter
(-1727)
Hans Christian Christensen
(1721-1785)
Anne Maria Michelsdatter
(1706-1791)
Michael Hansen
(1752-1832)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Sidse Andersdatter

Michael Hansen

  • Født: 1752, Tystrup Smedje, Sækkehusvej
  • Døbt: 1752, Faxe
  • Ægteskab: Sidse Andersdatter den 13 Aug. 1780 i Faxe 1
  • Død: 3 Mar. 1832, Tystrup Smedje, Sækkehusvej i en alder af 80 år
  • Begravet: 9 Mar. 1832, Faxe 2
Billede

punkttegn  Generelle notater:

BIOGRAFI:
Michael Hansen overtog smedien i Tystrup under Rosendal efter faderen. Han overlod den i 1820 til svigersønnen, Jørgen Isaachsen iflg. dokument fra Stevns Faxe Herreds skifteprotokol 1832.
Da Michael Hansen døde i 1832, fordrede arvingerne intet efter ham, "da byrden havde været meget stor".

Aftægtskontrakt mellem mig, Michael Hansen, og min Svigersøn, Jørgen Isaachsen.
I.
Jeg, Michael Hansen, Smed tilstår herved at have, paa Grund af min tiltagende Alderdom og min Kones Svaghed, bestemt mig at overdrage min Svigersøn, Jørgen Isaachsen, mit ifæstehavende Hus med Smedie i Thystrup, paa Rosendal Gods, alt saaledes som han med Herskabet kan forene sig om, og paa efterstaaende Vilkaar.

II.
Saalænge jeg, Michael Hansen, kan forestaa Smedearbejdet som nu, skal vi arbejde tilsammen af bedste Evne, nyde lige Ret af alle Indtægterne og tage lige Del i alle Udgifterne, og skal ingen af os være selv raadende over Arbejdsmaaden, men vi skal begge søge at forene os enige om alt, saaledes skal jeg ældre Mand ordinere Arbejdsmaaden og hvad tilhører alt grovt Arbejde, saasom Vognbeslag, Plouge, Harver, Hestebeslagning og hvad som kan henregnes til sligt grovt Arbejde; derimod skal min Svigersøn ordinere alt hvad angaar det klejnere Arbejde, saasom Beslag til Huse og Døre og alt hvad til det mindre Arbejde kan henregnes, og saaledes søge vi Enighed om alt efter hverandens Vel til Arbejdet.

III.
Alt hvad som komme til Indtægt fradraget først Udgifterne til Materialet og Husholdningen, Skatten, Jord- og Huspenge, Tyende mm. Og Resten deles i lige Dele, dog vil jeg om min Kone imidlertid bortdøe nøjes, ifald Overskud haves, med 1/3 Del imod min Svigersøn for om han mulig kan erhverve sig noget til Værktøj. Efter min Død bliver det naturlig, at han selv staar for Husholdningen og holder Dug og Disk.

IV.
Skulde jeg og Konen, eller en af os, leve saalænge, at vi ikke mere kan arbejde, eller jeg forestaa foranbenævnte grove Smedearbejde, da, fra den Tid saadant skønnes og kan haves Overbevisning om, fratræder jeg alt, hvad jeg foran har reserveret mig at forestaa, og overdrager samme til min Svigersøn, Jørgen Isaachsen, som, i vor Levetid, nyder og bruger alt, saavel indvendig Bo- og udvendig Værktøj, imod at han opholder og bespiser os, hvorfor han dog, efter vor Død, skal tilkjendes Erstatning i Bo- eller Værktøj efter Arvingernes Forening eller kyndige Mænds Skjønnende; dersom (Gud forbyde det) begge eller én af os, skulde leve længe til Byrde for ham, fra den Tid vi begge ej kan arbejde i vor Fag, betinger jeg mig i det Tilfælde jeg fratræder alt Arbejde, dog at tjene mig lidet til Hjælp for Klæder eller andre Nødvendigheder, ved lidet Smedearbejde, som Træskobeslag eller deslige og dertil at faa leveret lidet gammelt Jern og Kul, dog uden at forstyrre hans Haandtering paa de Tider han benytter Ild og Værksted.

V.
Skulde jeg ikke, imod Formodning, kunde enes med min Svigersøn, og jeg saa maa nødsages at forlade ham, da skal han være pligtig at forskaffe mig og Kone frie Husleje og desuden aarlig i vor Levetid give os 2 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, 3 Lispund Flæsk, 1 Lispund Smør og 3 Læs Brændsel eller Tørv, hvoraf det Halve bortfalder naar en af os ved Døden afgaar, og skal vi som Erstatning først paa ???
At han benytter mit Bo, som jeg ej selv maatte behøve, samt mit Smedeværktøj, Renterne af dets Værdi, altsaa efter vores Død kommer i Betragtning; og endelig skal den Erstatning, han efter vor Død, nyder ikkun være simpel og beregnes lavt, fordi han er overladt Huset af os.

VI.
Jeg Jørgen Isaachsen, lover og forpligter mig til at indgaa alt og opfylde alt forestaaende og skal sørge for at give min Svigerfader, tidlig og silde, saa god Begængelse og Omgang, som det sømmer og anstaar enhver skikkelig Mand. Og bliver det en Selvfølge, at, om jeg skulde først døe, da at min Svigerfader tilføjes den Ret, at han ved Afstaaelsen om Husly har betinget sig, og at forestaa Smedien med min Enke eller Børn, om han kan, saafremt Herskabet ham det kan formene.

VII.
Denne Aftægtskontrakt, som vi i 2de Vitterligheds Vidners Overværelse egenhændig har underskrevet og bekræftet, kan til Tinge læses og protokolleres uden os dertil at indvarsle.

Thystrup, den 7. Oktober 1820
Sign. Michael Hansen
Jørgen Isaachsen

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Smed.

• Folketællinger:.
Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup, , , FT-1787, C4346
Michael Hansen 35 Gift Manden Huusmand og Grovsmed
Sidse Andersdatter 34 Gift Hustrue
Anne Marie Mickaelsdatter 5 Ugift Børn af 1ste Egteskab
Hans Christian Michaelsen 3 Ugift Børn af 1ste Egteskab
Anne Marie Michelsdatter 81 Enke Mandens Moder Indsidder

Folketællingen, Præstø, Fakse, Fakse, Tystrup Bye, , 15, FT-1801, B4311
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Michael Hansen 48 Gift Mand Huusmand med jord og smed
Sidse Andersdatter 47 Gift Hans kone
Anne Marie Michaelsdatter 17 Ugift Deres barn
Hans Christian Michaelsen 15 Ugift Deres barn
Karen Michaelsdatter 6 - Deres barn
Jens Andersen 19 Ugift Tienestekarl Smedesvend

• Bopæl: Tystrup smedje.


Billede

Michael blev gift med Sidse Andersdatter, datter af Anders Nn og Nn Anderses, den 13 Aug. 1780 i Faxe.1 (Sidse Andersdatter blev født i 1754, døbt i 1754, døde den 7 Sep. 1831 i Tystrup Smedje, Sækkehusvej. og blev begravet den 13 Sep. 1831 i Faxe 3.)


Billede

Kilder


1 KB 472 Faxe, trolovede og viede 1780 (AO 1760-90 opslag 136/19) (9/4 & 13/8 1780). Dom. misericordia (9/4) trolovet ungkarl og smed Michael Hansen i Tystrup og pigen Sidse Andersdatter ibid.
Copuleret 12. p. trin. (13/8).

2 KB 472 Faxe, døde mænd 9 Mar 1832 (3/3 & 9/3 1832). Død 3/3, begravet 9/3:
Michael Hansen, forhen smed, nu indsidder i Tystrup, 78 år.
Skifte under herredsfogeden.

3 KB 472 Faxe, døde kvinder 1831 (AO 1831-43 opslag 391/39) (7/9 & 13/9 1831). Død 7/9, begravet 13/9:
Sidse Andersdatter, indsidder Michael Hansens kone i Tystrup, 77 år.
Skifte under herredsfogeden.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia