Jens Madtzen
Nn Jens Madtzens
Mads Jensen
(-1708)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Karen Laursdatter

Mads Jensen

  • Ægteskab: Karen Laursdatter
  • Død: Okt. 1708, Lund 1
  • Begravet: 7 Okt. 1708, Lyderslev
Billede

punkttegn  Generelle notater:

C-68, nr. 2:
Skifte 7/10 1708 efter gårdmand Mads Jensen i Lund, boende hos Oluf Madsen.

Anno 1708 dend 7. 8tbr. blef holden Skifte og Deling efter afgangne Mads, værende hos Oluf Madseni Lund imellem hans efterladte Børn Jens Madsen og Hans Madsen, begge boende i Lund, Sidsell Madsdatter i Ægteskab med Hans Ingvorsen i Taarøe, Bodil Madsdatter i Ægteskab med Peder Madsen i Lund og Rasmus Andersens 3de Drenge og 3 Pigebørn som dend sal. Mands Daatter Børn; ved samme Forretning tilstæde på Høje Herskab og Rettens Veigne Hans Bergmann, Forvalter ved Vemmetofte som Skifteds Forvalter med tiltagne Vurderingsmænd Hans Olufsen og Niels Smed i Lund, sampt paa egne Veigne Jens Madsen og Hans Madsen ibidm, paa deris Hustruers Veigne Hans Ingvorsen i Taarøe og Peder Madsen i Lund, Item og paa sine Børns Veigne Rasmus Andersen i Lund, hvor da den sal. Mands ringe efterladte Midler blef Registreret og Vurderet som følger:

1 Sort Koe ..................................................... 3 Rdlr 3 Mk. "
1 Blakket ditto ................................................ 3 " "
2 Brune Hopper .............................................. 6 " "
6 Faar ........................................................... 4 " "
2 Galt Svin ..................................................... 2 " "
1 Grise Soe ................................................... " 5 "
1 Eege Kiste med Beslag ............................... 3 3 "
1 Vraaskab ................................................... " 1 "
1 Sengested med behørige Sengeklæder ......... 4 5 "
1 Kaaber Kiedel ............................................. " 1 4
1 Messing dito ............................................... " 5 "
1 Kaaber Pande ............................................. " 4 "
1 gl. Fyrre Kiste ............................................. " 2 "
3 nye Secke .................................................. 1 3 "
1 gl. dito ........................................................ " 1 4

================
Summa forskrefne Midler: .............................. 31 Rdl. 3 Mk. 8 Sk.

Hvornest de tilstæde værende Arvinger blef tilspurt om dennem noget videre var bevist Boen kunde tilhøre og nu burde antegnes hvortil de svarede Nej.
Dernest findes dend sal. Mands Gield og anden hans Boes Besværing saaledes:

1. Dend sal. Mands Begravelses Bekostning efter Opskrift ..................... 16 Rdl. 4 Mk "

2. Bortskyldige Gield til efterskrevne:
Dend sal. Mands forrige Tienestepige Ane Pedersdatter ............. 2 3 "
Christen Rasmussen .............................................................. 1 " "
Iver Jensen ............................................................................ 1 " "
Abigael i Spjellerup ................................................................ " 2 8
Niels Smed i Lund ................................................................. 1 " "
Peder Heinets Karl Oluf .......................................................... " 2 "
Til Niels Sørensen i Hafnløf ..................................................... 1 4 "
1 Karl Oluf Madsen ................................................................ 6 4 "
1 Pige ................................................................................... 3 2 "
1 lille Pige ............................................................................. 1 4 "
1 Dreng ................................................................................. 1 4 "

=============
==
Summa forskrefne Boets skyldige Gield: .......................................... 37 Rdl. 5 Mk. 8 Sk.

Beløber saa dend sal. Mands Gield og Besværing, højere end som hans Midler er tilstrækkelig Sexten Rixdaler 2 Mk. og i saa Maade blifver inted som under Arvingerne kand komme til Deling, mens alt den sal. Mands ringe efterladte Midler forblifver til hans Jordefærds Bekostning og den bortskyldige Gields Afbetaling, som Oluf Madsen i Lund til sig tager og anlover derimod at bekoste dend sal. Mand Hæderlig og Vell til Jords, sampt Creditorerne for deris Krafv at fornøje, saa at Skifte Forvalteren i saa Maade skal bilfve Krafvsløs holden.
At saaledes rigtig er passeret bekræfte vi under voris Hender Sterfboen i Lund ut supra...

Hans Bergmann HOS NIS
IMS HMS HIS

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Gårdmand.

• Nationalitet.

• Bopæl.


Billede

Mads blev gift med Karen Laursdatter. (Karen Laursdatter døde i 1708 i Lund 1 og blev begravet den 5 Mar. 1708 i Lyderslev.)


Billede

Kilder


1 Vemmetofte skifteprotokol 1708 (1). IC-68, nr. 1: Skifte 5/3 1708 efter Karen Laursdatter, gårdmand Mads Jensens kone i Lund. Enkemand: Mads Jensen. Børn: Jens Madsen, Lund, 42 år. Hans Madsen, Lund, 33 år. Sidsel Madsdatter, gift med gmd. Hans Ingvorsen, St. Tårøje. Bodil Madsdatter, gift med Peder Madsen i Lund. Maren Madsdatter, død og har efterladt sig 3 drenge og 3 piger. Se skiftet efter hende under Vemmetofte 1705. IC-68, nr. 2: Skifte 7/10 1708 efter gårdmand Mads Jensen i Lund, boende hos Oluf Madsen. Børn: Jens Madsen, Lund. Hans Madsen, Lund. Sidsel Madsdatter, gift med gmd. Hans Ingvorsen i St. Tårøje. Bodil Madsdatter, gift med Peder Madsen i Lund. En datter, død efter ægteskab med Rasmus Andersen, efterladt sig 3 drenge og 3 piger. Se skiftet efter Maren Madsdatter under Vemmetofte 1705.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Feb. 2010 med Legacy 7.0 fra Millennia