Velkommen til:Lokalhistorie & Slægtsforskning fra Høng til Faxe!

Torvegade 31-33, Faxe 2

Høng-Haslev-Faxe Lokalsider"Slægtens Spor"

Denne undermenu kan føre dig tilbage til de vigtigste hovedsider i systemet.

”Lokalhistorisk Marked” er en slags forum for lokalhistoriske og genealogiske emner. Her kan man efterlyse fotos, data på fotos og meget andet, eller man kan hjælpe andre med problemer i forbindelse med forskning, hvis man har en løsning.

Hidtil har dette ”marked” kørt i forbindelse med Vestsjælland med udgangspunkt i gl. Høng Kommune, men det er nu udvidet til også de midt– og østsjællandske områder.

Læs mere om Lokalhistorisk Marked på Høng-Haslev-Faxe, eller send en e-mail til: nj@arkivhong.dk

Esther Marie Petrea Jensen, f. 17/8 1902 som eneste barn af tømrer Niels Jensen, arvede ejendommen, der havde en meget stor grund, selvom Faxe Bryggeri i tidens løb havde købt en stor del af den oprindelige have, der havde haft en vid udsigt ud mod vest over Fredensdal og helt til Vr. Egede.

Esther Jensen solgte ejendommen i 1959. Køberen solgte nogen tid efter til Faxe Bryggeri, som lod det gamle hus nedrive. Torvegade 33 er nu funktionærbolig til bryggeriet.

Niels Jensen.   ©  Niels E. Jensen.

”Bedstemor”

Niels Jensen byggede det ”nye” hus (Torvegade 33) til beboelse. Han lod sin morfar Peder Nielsens enke (af 2. ægteskab), Ane Sophie Rasmussen, blive boende i det gamle hus til hendes død. Hun blev i familien kaldet ”Bedstemor”.

Da Niels Jensens kone døde i 1935, fik han husbestyrerinde. Hun fik så bolig i den nordre lejlighed i det gamle hus. Det var delt på langs i 2 lejligheder. Den søndre side blev udlejet til anden side. Niels Jensen døde i 1942.

Tømrer Niels Jensen og hustru Inger Marie Pedersen.

-Det gamle hus, Torvegade 31, var delt på langs i to lejligheder. Som jeg husker huset, var den sydlige lejlighed udlejet, og jeg har aldrig været indenfor i den del af huset. Jeg formoder, at min morfar og mormor har boet der i deres unge dage, idet det er mit klare indtryk, at Peder Nielsen og ”Bedstemor” boede i den nordre del. Dette underbygges også af dette fotografi fra ca. 1910-12, hvor min mor sidder i stuen sammen med ”Bedstemor”. Møblerne er fra Peder Nielsens tid og findes stadig i familiens eje. Over chatollet i venstre side af billedet skimtes rammen til portrættet af Peder Nielsens første kone. Jeg har fået fortalt, at det hang sammen med Peder Nielsens portræt i den nordre lejlighed på væggen ind mod den søndre lejlighed.

Som det fremgår, var huset meget skævt og fundamentets store sten fulgte i en vis grad terrænets naturlige hældning. Jeg har fået fortalt, at der i den sydlige lejlighed da huset blev opført, havde ligget en stor sten, som ikke lod sig flytte. Man lagde da gulv rundt om stenen og placerede en stol med flæser forneden hen over stenen. Sådan løste man det problem.

Men lidt om den nordre bolig:

Længst ude ved fortovet var der et rum, formentlig den ”fine” stue. Den havde to vinduer ud til indkørslen. De næste to vinduer tilhørte hverdagsstuen (se billedet herover). Næste rum var gangen, som man kom ind i gennem yderdøren, der ses i indkørslen. Fra gangen gik men ud i køkkenet. Jeg husker der var jernkomfur op til skorstenen og ud mod indkørslen under det sidste vindue var køkkenvasken af træ.

Det lille vindue i det fjerneste fag af huset tilhørte en baggang med dør ud til den efter hine tiders forhold ret store gårdsplads.

Billedet er fra 1970´erne. Husets skævhed bevirkede, at en bold placeret i køkkenet umiddelbart trillede ned i stuen til gaden, hvi alle døre var åbne!

Det gamle hus havde fra starten med stråtag og med afvalmede gavle.

Men efterhånden blev det for dyrt med brandforsikringen, og der blev lagt eternittag på i stedet.

Men under taget lå endnu de gamle, krogede spær, der videde om husets alder!

Tømrer Niels Jensens eneste datter, Esther Marie, f. 17/8 1902 i Faxe. Død i Høng i oktober 1992.

Var bankuddannet i Faxe Bank, uddannet i manufaktur hos Hangri Dinesen, Faxe.

Blev i 1936 gift med lærer Lars Nielsen Jensen, f. 26/8 1899 i Jyderup, Faxe sogn, bosat i Teestrup Skole ved Haslev. Han var søn af gdr. Jens Frederik Jensen & Karen Sophie Larsen.

Lars N. Jensen virkede som lærer til 1966. På deres ældre dage flyttede de til Høng. Her døde Lars N. Jensen 21/7 1983. Begge blev bisat fra Finderup kirke og deres urne nedsat i familiegravstedet på Faxe kirkegård. Se mere på anetavlen.

Fortsættes