Fæstegårde i andre byer

 

De følgende sider er en oversigt over fæstegårde i andre landsbyer i Faxe herred. Kildematerialet til de opstillede fæsterækker er fortrinsvis fæsteprotokoller mm. samt jordebøger, skifteprotokoller og egnens kirkebøger, eller egne personlige noter om oplysninger fra familie og slægtninge.

 

Der skal pointeres, at materialet stadig er under udforskning, og at der af samme grund kan forekomme justeringer efterhånden som eventuelle fejl og mangler konstateres.

 

Hvis man som besøgende på disse opslag konstaterer fejl, mangler, eller har supplerende oplysninger til teksten, vil jeg meget gerne kontaktes. Dette kan ske ved at sende en

Velkommen til:Høng-Haslev-Faxe Lokalsider

Andre Byer

Til: nj@arkivhong.dk

Foreløbig findes der fæsteoplysninger fra følgende landsbyer:

Hovby, Faxe sogn

 

Snekkelstrup, Spjellerup sogn

©  Niels E. Jensen, september 2009