Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_Temaer

Gå til indhold

Hoved menu

Løve By

Før og Nu >
 
 

Løve By.

Løve Gl. Landevej set mod nord.
Fotografen er Jens Hansen, Høng. Tidspunktet er formentlig ca. 1910.
Motivet har været brugt som postkort.
Huset til venstre er Løve gl. Landevej 14. Længere nede ses kroens store hovedbygning, nu Løve gl. Landevej 12.
Dernæst ser man lidt af kroens rejselade, og bag denne et hus, der lå mellem kroen og Vr. Løvevej i det område, der nu hedder Krovænget.
Længere nede kan man skimte købmandens bygning ved Vr. Løvevej.
Til højre på det gamle foto ses den høje skorsten til Løve gl. Landevej 17, hvor der dengang var bageri. Helt til højre ses lidt af nr. 19.
På fotoet fra 2003 ses det, at rejseladen er væk.
Udsigten til Vr. Løvevej er nu dækket af bevoksningen på grundene i Krovænget.
I billedets højre side er et nyt hus dukket op, nemlig det sidste bageri i Løve (Løve gl. Landevej 15).
Det er huset med det røde tag, som ses bag det stråtækte hus, som er Løve gl. Landevej 17.

Også dette billede er taget af Jens Hansen, Høng. Det har også været anvendt som postkort.
Tidsmæssigt er det nok lidt ældre end billedet af kroen.
Det er taget lidt længere mod nord og viser udsigten mod vejen til Gierslev (Gartnervej).
Til venstre et hjørne af rejseladen.
Helt bagude og på modsatte side af vejen ses Løve gl. Landevej 11.
Resten af husene ligger på Gartnervej.
Først ses den gamle smedje halvt Skjult bag smedjen, som August Møller byggede i 1905.
Den ligger på Gartnervej 2.
Det hvide hus længere til højre er Gartnervej 1, hvor byens smed August Møller boede.
Det næste hvide hus er Gartnervej 3, hvor smedens nabo skomager J.P. Vest boede. Han var skyld i, at smeden måtte bygge en ny smedje i 1905.
Gavlen til højre tilhører Gartnervej 6, hvor der var telefoncentral. På billedet fra 2003 er udsigten helt skjult af nyere bebyggelse.

Løve Mølle fotograferet fra Kappelsbjerg i 1907 af Jens Hansen, Høng. Til venstre ses mejeriet, som dengang sås tydeligt.
Selve møllen ligger også helt frit. Der var slet ingen bebyggelse på den del af Knudstrupvej.
De første huse, der blev bygget, var missionshuset og møller Ole Pedersens hus, begge i 1923. Foran møllen ses en enlig fodgænger på Knudstrupvej.
Det andet foto er taget i 2003 fra omtrent den samme vinkel. Udsigten til mejeriet er nu næsten skjult af bevoksning og de nye ejendomme, som er kommet til. Lidt til venstre for billedets midte ses lidt af haven til Kundstrupvej 10.
Missionshuset ligger Knudstrupvej 8. Det blev nedlagt i 1987 og solgt til privat beboelse.
Det lyse hus i højre side er møllerboligen fra 1923. Nu ejes dette hus af Dansk Veteranbilklub. Det lånes også til servering af kaffe og brød, når større selskaber besøger møllen.

Udsigt mod Løve by fra Løve gl. Landevej.
Billedet har været brugt som postkort, og fotografen er Jens Hansen i Høng.
Til venstre ses Løve gl. Landvej nr. 22. Bagved skimtes nr. 20, hvor der engang var karetmagerværksted.
På den modsatte side af vejen ser man det jordemoderhus, som blev bygget i 1921. Billedet er altså taget efter dette år.
Til højre det samme motiv i 2003. Til venstre ses igen Løve gl. Landevej 22. Nr. 20 er helt skjult af træerne længere henne.
For enden af vejen kan man lige skimte den gamle skole (Løve gl. Landevej 18).
Imellem træerne til højre ses igen det gamle jordemoderhus (Løve gl. Landevej 21), som nu er blåt.
En ny ejendom er kommet til, nemlig Løve gl. Landevej 24. Den gemmer sig bag hækken helt til venstre i billedet.

Løve gl. Landevej nr. 20.
Billedet er taget omkring 1900 af fotograf Jens Hansen i Høng.
Det var mens karetmager Erik Hansen havde sin virksomhed i ejendommen.
Senere byggede han et nyt hus på den anden side af vejen (Løve gl. Landevej 21).

Da Erik Hansen flyttede fra byen, overtog hans bror, tømrer Frederik Hansen ejendommen, som senere ejedes af hans søn Poul Hansen.
Erik  Hansen står og læner sig op ad vognen. At han også har haft andre talenter, ses f.eks. af møllemodellen.
Husets damer har taget håndarbejdet med ud i solen.
Det ældre ægtepar i baggrunden er Erik og Frederik Hansens forældre, træskomand Elias Theodor Hansen og hustru. De boede ellers i et lille hus i Gyden.

I 1930´erne ejedes Løve gl. Landevej 20 af Magnus Nielsen. Han drev en forretning med at lave træsko og han kørte også lillebil.

Samme hus fotograferet i 1995.

 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu