Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_vest

Gå til indhold

Hoved menu

Reerslev

Sogne >
 
 

Vestsjælland

Reerslev Sogn. Sognenummer 313. Kirkebog fra 1814.
Reerslev kirke er opført i romansk stil i 1100-tallet. Dengang bestod kirken kun af skib og kor, bygget af rå og kløvede marksten.
Beliggenheden i sognet er helt mod sydvest, eftersom resten af området var dækket af skov.


Reerslev Kirke.

Kirken er i middelalderen blevet udvidet flere gange:
Tårnet, der er fra 1400-tallet, viser rester af marksten, som er blevet genbrugt fra den nedrevne del af vestgavlen. Tårnet er opført som en forlængelse af skibet.
Senere er våbenhuset ved syddøren kommet til. Det er i 1500-tallet blevet bygget højere. Denne kirkes våbenhus er usædvanlig højt.
I tiden 1450-1500 er koret blevet forlænget. I en del af den nye gavl kan ses genanvendte marksten fra nedrivningen af den gamle korvæg.

I begyndelsen af 1500-tallet er der blevet opført et sakristi på nordsiden af det forlængede kor.
Omkring 1600 er der langs skibets nordside opført et stort kapel. Her blev kirkens præster begravet. Siden 1860 har dette ”præstekapel” været en del af selve kirkerummet.
Kirken har haft flere forskellige ejere. I 1326 overgik kirken fra Roskilde-bispen til Sorø Kloster. Men i lighed med landets andre kirke, blev den ved reformationen i 1536 til kongelig ejendom.
I 1673 kom  den til at tilhøre rentemester Henrik Müller, der siden 1664 havde ejet Kattrup. Kirken tilhørte Kattrup indtil 1704, hvor den igen ejedes af kongen. Dette varede dog ikke så længe, for Vedbygårds ejer, Frantz Barner, købte ved en auktion i 1711 kirken med retten til kirketienden. Herefter tilhørte Reerslev kirke Vedbygård indtil den pr. 1/1 1815 overgik til selveje.
I 1873 blev der anlagt en assistenskirkegård sydvest for kirken. Her blev der i 1896 opført et ligkapel. Dette er nu blevet til materialerum efter at der i 1971 blev opført et nyt ligkapel på pladsen mellem de to kirkegårde.

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu