Høng-Haslev-Faxe-Lokalt_sagn

Gå til indhold

Hoved menu

Gierslev Sogn

Lokale sagn >
 
 
 

SAGN OG BERETNINGER

indeholder en række sagn, spøgelseshistorier  og andre folkeminder fra Høng kommune.
Indslagene er ordnet efter den lokalitet, hvorfra de stammer.
Alle historierne, som for det meste er hentet i Dansk Folkemindesamlings arkivalier, findes i kopi på Lokalhistorisk Arkiv i Høng. Også forslag med historier fra Midt- & Østsjælland er velkomne, send evt. en mail til:
nj@arkivhong.dk

 

Løve, Gierslev, Knudstrup:

Skatten på Grydebjerg
Fra Solbjerg begiver vi os vestpå mod Gierslev, og kort før byen, hvor vejen drejer skarpt til venstre, ligger Grydebjerg, hvortil det følgende sagn er knyttet.
På Grydebjerg skulle der efter sigende ligge en skat begravet under en stor flad sten 5-6 tommer under jorden. Stenen lå i vejen for pløjningen, og i 1880'erne ejedes marken af gmd. Anders Christensen. Hans karl foreslog at grave stenen op, især da gårdmanden havde brug for granitsten til at bygge en ny staldlænge.
Anders Christensen ville på ingen måde høre tale om det, selvom karlen blev ved at kredse om emnet. "Den sten ligger ikke dig i vejen", sagde han.
En ældre kone ved navn Maren, der boede i et hus tæt ved bakken (Grydebjerghuset), påstod, at hun flere gange ved nymåne havde hørt et kistelåg blive smækket i tre gange i træk under den flade sten. Hun mente også, det var der, skatten lå.

Hovedløse mænd og sære dyr
Ved gården Juelsborg på Løve mark ligger højen Rævebjerg. Det menes, at navnet kommer af Røverbjerg. Højen ligger et lille stykke sydvest for Løve Herreds gamle tingsted, og den var i den tidlige middelalder herredets galgebakke. Folk havde en nedarvet skræk for at færdes nær denne høj om natten, selvom det egentlig ikke var mange, der var klar over, at den havde været galgebakke.
Man vidste nemlig, at om natten kunne man blive udsat for at møde hovedløse mænd, hvis man skød genvej over markerne på dette sted. Skete det, gik man vild. En mand, der boede i nærheden var af samme grund ofte ved at ryge i en tørvegrav derude i en lille mose, kaldet Øllemosen. Han havde dog ikke set nogen hovedløse mænd.
På samme sted kunne man også se overnaturlige dyr. En gammel husmand, som man kaldte Knejse-Jacob, skød ofte genvej over disse jorder, når han gik til og fra sit arbejde på Løvegård. Når det var mørkt, fortalte han, blev han ofte forfulgt af en sort, overnaturlig so, som gik i Øllemosen. Bagefter kunne han ikke finde vej.
Ved det gamle tingsted ud for "Kragstedet" (Bøstrupvej ved mindelunden) var man bange for at gå ved nattetid, for så kunne man møde de gamle herredsfogeder, der red og kørte derude.

Møllehøj i Knudstrup

I Knudstrup i Gierslev sogn ligger Møllehøjgård, der tidligere hed "Rævshøjgården". Anders Nielsen fæstede den i 1836 af Bøstrupgård. På marken tæt ved ligger Møllehøj (dengang kaldet Møllehøv).
En juleaftensdag omkring 1840 var Anders Nielsen kørende til Mullerup Havn med kom. Da han på hjemvejen nåede op på bakken ved Bøstrupgård, så han et mægtigt ildskær foran sig og troede, det var hans egen gård, der brændte. Han kørte derfor alt hvad hestene kunne trække.
Da han kom nærmere, kunne han se, at det ikke var fra gården, skæret kom, men derimod fra Møllehøj. Den stod på 4 gloende pæle. Han sagtnede farten, men da han kom tættere på, kunne han pludselig ikke se noget unaturligt ved højen.

 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu